Zie Human Resources

Lean in Higher Education 10 juni 2020 (online versie) Universiteit Twente

Door alle maatregelen is het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Omdat de belangstelling groot is, heeft het bestuur van het netwerk Lean in Higher Education NL & B ervoor gekozen om 10 juni een online programma aan te bieden waardoor we op die manier de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen. 

Op woensdag 10 juni 2020 vindt het eerste online event van LEAN IN HIGHER EDUCATION* voor Nederland en België plaats. Op deze dag zal het gaan om ontmoeting, verhalen en vragen, maar ook om de behoefte die er onder de universiteiten en hogescholen leeft aan verbinding op het gebied van ontwikkelingen in continu verbeteren. De dag is zowel gericht op startende, als op meer ervaren onderwijsinstellingen op het gebied van lean. Juist door de verschillende fases waarin we allemaal zitten, kunnen we veel van elkaar leren. Het event is bedoeld voor medewerkers van universiteiten en hogescholen in Nederland en België.

Op de ochtend kun je de volgende workshops volgen:

Digitale A3
A3-denken is eenvoudig en logisch en daardoor in alle lagen van de organisatie in te zetten. Rode draad is het ontwikkelen van mensen tot continue verbeteraars. Wanneer zijn we succesvol en wanneer is de methodiek succesvol toegepast? Als we problemen vanzelf gaan herkennen, het probleem volledig oplossen en ook zeker weten dat het probleem is opgelost! Maar hoe werkt dat online in tijden van corona? In deze workshop willen we graag ervaringen delen en samen werken aan een digitale A3.

Problem solving Kaizen
In deze workshop kijken we naar de methode van “Kaizen structured problem solving”. We bespreken met elkaar hoe de methode binnen universiteiten en hogescholen past, en waar specifieke aandachtspunten zitten.

Leidinggeven aan lean
Elke leidinggevende heeft van nature een bepaalde (voorkeurs)stijl van leidinggeven. Uit de literatuur komt duidelijk het belang van leiderschap naar voren bij het implementeren van lean. Maar welke leiderschapsstijl is nu belangrijk bij het implementeren van lean?

De ochtend bestaat uit een aantal digitale meetings en workshops, waarbij je per onderdeel kan aangeven of je online aan wilt sluiten.
Inschrijven kan tot vrijdag 5 juni 2020 12:00 uur.
Na registratie ontvang je achtergrondinformatie op maandag 8 juni, digitale vergaderverzoeken voor ieder onderdeel en evt. voorbereidende vragen.

We hopen je op woensdag 10 juni online te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Jose Franken (j.c.m.franken@utwente.nl)
Jan van Ampting (j.vanampting@fontys.nl)
Jolanda van Doesburg (j.l.van.doesburg@hva.nl)
Heidi Gilis (Heidi.Gilis@PXL.BE)
Carien van Horne (c.h.m.vanhorne@saxion.nl)
Ron Kieft (R.M.Kieft@uva.nl
Vincent Wiegel (vincent.wiegel@han.nl)

REGISTRATIE

Hieronder kun je je, als medewerker van een universiteit of hogeschool in Nederland of België, inschrijven voor deze dag. Deelname is gratis.  

Ik neem graag deel aan het leanevent op 10 juni en wil mij voor de volgende onderdelen aanmelden. 

Inloggen kan vanaf 9.00 uur. 

Je kunt een keuze maken voor onderstaande onderdelen.

*Het netwerk LEAN HIGHER EDUCATION HUB NL&B heeft als doelstelling het delen van kennis en ervaringen op het gebied van (en het promoten van) continu verbeteren binnen processen in ondersteuning, onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs in Nederland en België. Vanuit maatschappelijk belang willen wij beschikbare middelen (overheidsgeld) zo goed mogelijk inzetten en gezamenlijk optrekken om te komen tot verdere kwaliteitsverbetering. Onze doelgroep zijn instellingen die hoger onderwijs verzorgen in Nederland of België, die een bachelor/master getuigschrift mogen verstrekken en tevens vanuit de overheid bekostigd worden. LEAN HIGHER EDUCATION HUB NL&B is ontstaan vanuit LEAN HIGHER EDUCATION HUB, het internationale platform voor Lean binnen hogescholen en universiteiten.