Zie Voor medewerkers

Checklist: plaatsonafhankelijk werken

Als je plaatsonafhankelijk wil werken is het belangrijk om hier met je leidinggevende goede afspraken over te maken, zoals wanneer je bereikbaar bent, welke contactmomenten je hebt met je leidinggevende e.d. De volgende punten zijn van belang:

1.

Zorg dat in outlook duidelijk staat wanneer en hoe je bereikbaar bent. Vul ook in wanneer je even niet bereikbaar bent;


2.

Zorg dat je thuis een rustige, goed ingerichte werkplek hebt. Ben je niet alleen thuis, maak duidelijke afspraken wanneer je gestoord mag worden (bv als de deur van de werkkamer openstaat).


3.

Vul vooraf de checklist voor een gezonde werkplek in.


4.

Bespreek regelmatig met je leidinggevende of de gemaakte afspraken nog realistisch en relevant zijn. Zo niet, dan samen de afspraken aanpassen.


5.

Als blijkt dat je de gemaakte afspraken niet na kan komen, kaart dit direct aan bij je leidinggevende en wacht niet tot de deadline er bijna is.


6.

Ook problemen met, onduidelijkheden over of ongemakken met plaatsonafhankelijk werken bespreek je zo snel mogelijk met je leidinggevende.


7.

Telewerkers lopen het risico lange dagen te maken of continu met hun werk bezig te zijn doordat werk en privé meer door elkaar heen lopen. Houd zelf in de gaten dat dit geen problemen oplevert. Heb je hier moeite mee, bespreek dan met je leidinggevende of een cursus hierbij kan helpen.


8.

Ga discreet om met privacygevoelige informatie, zoals je ook gewend bent als je werkt vanuit je vaste werkplek.