Voor leidinggevenden

Werkafspraken plaatsonafhankelijke werken

Slimmer werken doet een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker. De leidinggevende stuurt op vertrouwen, de medewerker neemt de eigen verantwoordelijkheid in de planning van het werk. Plaatsonafhankelijk werken betekent dat medewerkers deels op een andere plek werken. Het is essentieel dat leidinggevende en medewerker hierover goede afspraken maken.

Voorbeelden van werkafspraken c.q. uitgangspunten kunnen zijn:

Plaats Onafhankelijk Werken is een gunst, geen recht;

Er mag geen verschil zijn tussen elders werken of op kantoor. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een vergadering een medewerker inbelt, hij bereikbaar is via telefoon en mail etc.

Vooraf is goedkeuring van de leidinggevende nodig. Dit betekent dat een leidinggevende ook kan beslissen dat Plaats Onafhankelijk Werken niet mogelijk is voor een bepaalde functie of medewerker;

Als het nodig is voor het werk kan het zijn dat ondanks afspraken de medewerker op een "structurele" thuiswerkdag toch naar de UT moet komen;

De bereikbaarheid van een 'Opafstandmedewerker' moet voor iedereen duidelijk zijn. Hij zorgt dat in de Outlook agenda staat wanneer hij op afstand werkt en hoe en wanneer hij te bereiken is;

Als binnen een afdeling medewerkers Plaats Onafhankelijk Werken, maken zij onderlinge afspraken over bezetting en bereikbaarheid. Deze moet altijd gegarandeerd zijn;

Op afstand werken wordt alleen toegestaan indien de werkplek op afstand voldoet aan de voorwaarden van een goede werkplek.


De procedurele stappen zijn als volgt:

Plaats Onafhankelijk Werken gebeurt op verzoek van de medewerker;

Leidinggevende besluit;

Leidinggevende en medewerker spreken met elkaar af welke resultaten worden gerealiseerd;

Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst;

Afspraken worden door leidinggevende en medewerker jaarlijks geëvalueerd tijdens het jaargesprek;

Indien tussentijds blijkt dat afspraken niet worden gerealiseerd meldt medewerker dit aan leidinggevende.