Voor leidinggevenden

Checklist voor leidinggevenden: plaatsonafhankelijk werken

Als één van je medewerkers komt met het verzoek om op andere plekken te werken loop dan onderstaande aspecten één voor één door:

1.

Laat een medewerker vooraf de checklist gezonde werkplek op afstand invullen. Als de werkplek niet voldoet, krijgt de medewerker geen toestemming. Bekijk samen naar mogelijkheden om de plek wel te laten voldoen;


2.

Vind jij het werk (of een deel daarvan) geschikt voor plaatsonfhankelijk werken? Uitgangspunt is dat een medewerker maximaal 1/3 van de werktijd op afstand werkt, mits het werk en overleggen waar de medewerker bij aanwezig hoort te zijn dit toelaten.


3.

Is deze medewerker geschikt om op afstand te werken (competenties daarvoor zijn oa: zelfstandige en resultaatgerichte houding, effectief kunnen communiceren, kunnen plannen en organiseren, grenzen voor zichzelf kunnen stellen).


4.

Zijn de voorzieningen vanuit de UT geschikt om het werk op afstand uit te voeren;5.

Spreek samen af bij welke overleggen de medewerker aanwezig moet zijn.


6.

Heeft het op afstand werken invloed op de werkprocessen, zijn er aanpassingen nodig?


7.

Telewerkers kunnen gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van verkeerd gebruik werkplek, onvoldoende stellen van grenzen met als gevolg (te) lange werkdagen, diffuse scheiding werk/privé waardoor onvoldoende rustmomenten worden ingebouwd. Maak duidelijke afspraken hierover en check regelmatig in bijvoorbeeld werkoverleggen of dit goed gaat.


8.

Leg gemaakte afspraken vast.


9.

Geef de medewerker de informatie mee over gezond werken op afstand, zie Gezonde (thuis)werkplek.