Voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden kan het slimme werken een andere manier van leidinggeven betekenen. De medewerker bepaalt zijn werkproces meer zelf vanuit de eigen behoeften. Voor leidinggevenden betekent dit dat vertrouwen en loslaten zeer belangrijk is. De leidinggevende krijgt een meer ondersteunende en coachende rol en stuurt op resultaten, maar heeft ook aandacht voor het werkproces. Om leidinggevenden te kunnen ondersteunen hierin hebben we op deze pagina de belangrijkste relevante informatie voor leidinggevenden bij elkaar gevoegd.