Pilot Human Resources

Beleid mobiele middelen/devices bij HR

Bij HR bestaan verschillende functies waarbij gebruik van mobiele voorzieningen (mobiele telefoon, notebook en/of I-pad) wenselijk is. Het gaat hierbij om mensen die een deel van hun werkzaamheden niet achter hun bureau uitvoeren (o.a. overleg, op afstand werken, inspecties) en mensen die uit hoofde van hun functie bereikbaar moeten zijn.

Uitgangspunten

  • Mobiele middelen zijn in principe voor het werk, maar kunnen ook voor priv├ędoeleinden worden gebruikt. Uitgangspunt hierbij is maximaal 10% priv├ęgebruik in verband met fiscale aspecten en navolging van UT-regeling IT gebruik;
  • Mobiele middelen zijn aan functie gekoppeld. Bij wijziging van functie overleggen medewerker en leidinggevende of mobiele middelen nog relevant zijn;
  • Bij aanschaf van mobiele middelen wordt het totaalpakket in ogenschouw genomen. Bij gebruik van iPad kan bv een smartphone overbodig zijn en kan eventueel worden volstaan met een simpele telefoon.

Procedure

  • Medewerker vraagt mobiel middel aan bij leidinggevende;
  • Medewerker onderbouwt waarom specifiek middel nodig is (smartphone/simpele telefoon, laptop/notebook of iPad);
  • Leidinggevende besluit, bespreekt besluit in BVO;
  • Medewerker en leidinggevende maken afspraken over gebruik en inlevering bij einde dienstverband of bij wisseling van functie;
  • Aanschaf en inlevering van aangeschafte middelen wordt geregistreerd.