Pilot Human Resources

Pilot Human Resources

De dienst HR startte in 2011 een pilot met betrekking tot het slimme werken. Uitgangspunt hierbij was een nieuw flexibel huisvestingsconcept te realiseren met passende ICT faciliteiten. Deze nieuwe omgeving heeft voor de medewerkers HR een nieuwe manier van werken gebracht. De kennis en ervaring opgedaan op het gebied van huisvesting, ICT en HRM zijn aanleiding geweest om het expertiseteam ‘het slimme werken’ op te zetten. HR is voor het expertiseteam het living lab. Zo is daar binnen in 2013 MS Lync uitgerold waardoor ICTS ervaring opdoet voor de UT brede uitrol van MS Lync.

HR heeft als testomgeving ervaring opgedaan met een andere, nieuwe manier van (samen)werken. Wanneer je hier vragen over hebt, nieuwsgierig of anders geïnteresseerd bent staat het expertiseteam je graag te woord. Natuurlijk zijn zij ook bereid je rond te leiden.