Het slimme werken

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina worden de vragen die leven in de organisatie, rondom het slimme werken, (anoniem) vermeld. Het expertiseteam probeert deze vragen zo helder en transparant mogelijk te beantwoorden. Mocht je een vraag hebben die nog niet genoemd staat, dan kun je dit kenbaar maken aan het expertiseteam.

Heb ik als medewerker het recht om slimmer te gaan werken?

Als je slimmer wilt gaan werken adviseren wij om goed na te denken over wat je precies voor ogen hebt en hiervoor een concreet voorstel te maken. Dit voorstel dien je vervolgens te bespreken met je leidinggevende. Dergelijke afspraken hierover kunnen gaan over thuiswerken, het aanschaffen van een device, zoals een IPad of een laptop of bijvoorbeeld over het werken op andere c.q. aangepaste werktijden. Je leidinggevende bespreekt samen met jou je voorstel en neemt een besluit hierover.

Ik heb geen behoefte aan het slimme werken, word ik dan wel verplicht om hierin mee te gaan?

Nee, het uitgangspunt voor het slimme werken binnen de UT is dat de UT haar medewerkers hierin wil faciliteren, maar deze manier van werken niet wil opleggen. Mocht je geen behoefte hebben aan een andere/nieuwe manier van werken dan zal je dat dus niet opgelegd worden. Ook speelt je leidinggevende hierin een belangrijke rol. Als je leidinggevende wel een voorstander is van het slimme werken, dan kan hij/zij hierover met jou het gesprek aangaan en individuele afspraken met jou hierover maken, met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving waarbij het zo is ingericht dat het je niet opgelegd kan worden.