Het slimme werken

Expertiseteam UT

Om aan de vraag vanuit de organisatie te voldoen en daarmee ook aan de vraag van leidinggevende, medewerker en student; om het werk zo goed, efficiënt en plezierig mogelijk te kunnen uitvoeren, is op het gebied van ondersteuning, een flexibel aanbod noodzakelijk. Vandaar dat de afdelingen HR, ICTS en Vastgoed Advies (AZ) een expertiseteam hebben gevormd om vraagstukken die er zijn binnen de organisatie integraal op te pakken.

Voor vragen of opmerkingen over het Slimme Werken binnen de UT kun je contact opnemen met één van de leden van het expertiseteam. Wij zijn te allen tijde bereid je te woord te staan. Daarnaast nodigen we je uit suggesties met betrekking tot het slimme werken binnen de UT kenbaar te maken aan het expertiseteam, zodat goed ingespeeld kan worden op de behoeften in de organisatie.

Martin Bosker
Specifieke Expertise ICT

Martin is werkzaam voor het ICT-servicecentrum in de functie van Senior ICT manager en Multimedia- en Telecom specialist. Je kunt bij Martin terecht met al je vragen over ICT ondersteuning gerelateerd aan het slimme werken.

+31 53 489 2333
 m.bosker@utwente.nl


Karen Frowijn
Specifieke Expertise Vastgoed & Huisvesting

Karen is met haar expertise op het gebied van vastgoed en huisvesting, werkzaam voor het cluster Student & Campus. Zij richt zich op alle student- en campus- gerelateerde onderwerpen, niet zijnde onderwijs, onderzoek of valorisatie. Voor het slimme werken is zij te benaderen voor vragen die betrekking hebben op de werkomgeving, bijvoorbeeld als de werkplekken van een gebouw/afdeling opnieuw ingericht moeten worden.


Wietske Katier
Specifieke Expertise HR

Wietske is werkzaam voor de faculteit TNW in de functie van HR adviseur. Haar expertise richt zich op HR vraagstukken gerelateerd aan het slimme werken, zoals mogelijkheden voor ontwikkeling en scholing, gedragsmatige aspecten en zaken als aanstellingen en arbeidsvoorwaarden.