Het slimme werken

De laatste jaren is ‘Het Slimme Werken’ doorgevoerd bij verschillende organisaties. Ook de Universiteit Twente wil leidinggevenden en medewerkers faciliteren om ‘slimmer’ te werken. Deze website laat je kennismaken met het slimme werken en reikt handvatten en informatie aan over de mogelijkheden en faciliteiten, inclusief praktische tips, checklists en ervaringen van anderen. Voor vragen, suggesties en advies kunt u contact opnemen met één van de leden van het expertiseteam.

Wat houdt het slimme werken in?

De term ‘Het Slimme Werken’ refereert aan een andere manier van werken, tijds- en plaatsonafhankelijk. Deze manier van werken vraagt om een nieuwe manier van organiseren en managen van het werk waarin het gedrag van de leidinggevende en de medewerker essentieel is voor het succes van het slimme werken. Met deze andere manier van werken verandert ook de ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Zowel op het gebied van personeelsmanagement en informatietechnologie als op het gebied van (werk)ruimtebeheer en overige faciliteiten. Binnen de dienst Human Resources is in 2011 een pilot slimmer werken gestart. Daar wordt het slimme werken o.a. gefaciliteerd door een werkomgeving met flexibele werkplekken en het gebruik van Microsoft lync.

Wat levert het slimme werken je op?

Het slimme werken o.a. een bijdrage leveren aan:

  • Het stimuleren van samenwerking
  • Besparing in kantoorruimte
  • Duurzaamheidsbeleid
  • Minder reistijd en reiskosten
  • Efficiënter kunnen werken
  • Betere werk/privé balans
  • Meer plezier in het werk