Formulieren/webapplicaties

Aanmeldingsformulier e-learning cursus Laserwerker / Laser safety e-learning course

Werkwijze:
De cursist ontvangt na het correct invullen van het formulier het stappenplan voor het doorlopen van de gehele cursus en de pfd-documenten.
Via een aparte link ontvangt de cursist toegang tot de E-learning omgeving.
Na voltooiing van de toets, met voldoende resultaat, krijgt de cursist een certificaat
welke overlegt dient te worden aan de VGM-contactpersoon van de desbetreffende groep.


Method:
Upon receipt of a correctly completed application form the trainee will receive the curriculum for the complete course and the training documents in PDF form.
Instructions will also be supplied to access the interactive E-learning Web-site.
Upon achieving a passing grade in the obligatory test, a certificate will be issued to the trainee
which should be passed to the VGM-contact person of the group concerned.

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.

Naam / Name

Initialen / Initials

E-mail adres(s) deelnemer / participant

Studie / Study

Faculteit / Faculty

Vakgroep / Department

Studentennummer of Medewerkers nummer (S of M nummer) / Student number or Employee number (S of M number)

OFI nummer / OFI number

Reden van cursus / Reason of course

Naam begeleider of VGMc / Name supervisor or HSEc

Email begeleider / Email supervisor

E-learning volgen in de Nederlandse taal? / Follow E-learning in English language?

Bedankt voor het invullen van dit formulier.
Thank you for filling out this form.