Zie Diensten-ABC

Videodiensten

Medewerkers en studenten van de UT kunnen gebruik maken van videodiensten zoals die door LISA worden aangeboden.

Beschrijving

1. Videodistributie

Faculteiten en diensten kunnen gebruik maken van de accounts van LISA voor het plaatsen van video’s op de Vimeo server. LISA kan de video’s plaatsen, maar accounts kunnen ook gedeeld worden zodat een faculteitsmedewerker zelf de video’s kan plaatsen. LISA zorgt voor voldoende accounts en upload mogelijkheden.

2. Advies hardware en software

Als faculteiten zelf audio- of video- opnames willen maken van events of colleges of podcasts kan LISA advies uitbrengen welke apparatuur men het beste kan aanschaffen. Uiteraard kan LISA ook advies geven over de te gebruiken software.

3. Conversie en beschikbaar maken van (oude) analoge of eigen bestanden

Eigen en/of oude video bestanden kunnen gedigitaliseerd worden en eventueel beschikbaar worden gesteld op het Vimeo kanaal van de Universiteit.

4. Videolecture recording

Dit is de eenvoudige opname van een regulier (hoor) college(blok). Een collegeblok omvat 2 x 45 min. college incl. 15 min. pauze. Een docent of spreker krijgt een draadloze microfoon omgehangen en er wordt een video- en audio-opname gemaakt van het college en of de presentatie. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen en online beschikbaar gesteld. De opname wordt gerealiseerd door studenten. De link naar het college zal na afloop van het college naar de aanvrager worden gestuurd via e-mail.

De zaal moet geregeld worden door de aanvrager. Opname wensen kunnen doorgegeven worden bij het boeken van de zaal of naderhand aangevraagd worden via Selfservice Portal.

5. Virtueel college (videoconferentie)

Het gebruik van de virtuele collegezaal ten behoeve van het geven of volgen van een college
via een videoconferentie verbinding.
Hiervoor zijn 2 zalen profenssioneel ingericht maar door het gebruik van BlueJeans videoplatform kunnen wij deze dienst in alle gewenste ruimtes aanbieden.

6. Microlecture

Voor een Microlecture zijn er, afhankelijk van de wensen, meerdere mogelijkheden voor de locatie waarop de opname gemaakt wordt. Er kan op locatie een mini-studio setting worden gemaakt. Er kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van onze Video Studio. Een Microlecture omvat netto 7 minuten beeldmateriaal. Opname vindt plaats zonder publiek. Op een goed uitgelichte locatie. Met intensieve ondersteuning.

7. Event recording

Er wordt een video- en audio-opname gemaakt. De opname wordt gerealiseerd door medewerkers van LISA en studenten. Dienst is all-in voor 1 uur opname, inclusief voorgesprekken, opstellen en nabewerking. Zie voor prijzen de Selfservice Portal.

8. Live stream 

Een gemaakte video- en audio-opname wordt live stream wereldwijd beschikbaar gemaakt. De opname wordt opgeslagen en wordt op verzoek geplaatst op Vimeo.

9. Videoconferentie 

Door het gebruik van BlueJeans videoplatform in combinatie met (eigen) notebook of PC, en (eventueel te lenen) webcam / microfoon, kunt u deze dienst in vrijwel alle gewenste ruimtes gebruiken.

11. Archivering/opslag videomateriaal 2014 en later

Om niet afhankelijk te zijn van de opslag van videomateriaal in Vimeo wordt daartoe aangeboden nieuw videomateriaal door LISA (in tweevoud) opgeslagen op storage-infrastructuur van Normale Kwaliteit. Deze dienst is beschikbaar vanaf 1 mei 2014. De kosten worden doorberekend.

12. Video Studio

Op de UT is een video studio ingericht in de Spiegel, kamer 200. De studio biedt veel verschillende faciliteiten en diensten. We staan klaar om je te helpen en te voorzien van advies voor het gebruik van deze studio. Deze studio kan o.a. gebruikt worden voor: 

  • Opname van een microlecture
  • Opname van een interview sessie
  • Live streaming via Youtube, Facebook of Ustream
  • Interactieve colleges via BlueJeans

De studio wordt beheerd door LISA personeel. Studio training en voorbereiding wordt ondersteund door het TELT-team.

Meer informatie over bijvoorbeeld de kosten, beschikbaarheid & boeken is te vinden in de producten en diensten catalogus.

Aanvragen

Alle videodiensten kunnen worden aangevraagd via de Selfservice Portal. (Klik op Bestel diensten => communicatie en kies dan de videodienst die gewenst is.

De Mini Do It Yourself Studio kan worden aangevraagd/gereserveerd via de Exchange agenda “Citadel-Room T201 (Mini DIY Studio)”.

Er vindt geen check plaats over de “rechtmatigheid” van een aanvraag. Uitgangspunt is dat de aanvrager daartoe vanuit de faculteit of dienst geautoriseerd is.

Kosten

Voor informatie over de kosten van videodiensten kun je terecht op de Selfservice portal. De hier vermelde tarieven worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 gehanteerd.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de videodiensten dien je in het bezit te zijn van een UT-registratie als medewerker of als student.

Alle diensten zijn beschikbaar tijdens kantooruren: op werkdagen van 8.30 – 17.15 uur.

De diensten Live event en Videoconferentie zijn in overleg ook buiten kantooruren beschikbaar.

Voor de dienst Videocollege (4, 5 en 6) en de dienst Microlecture (7) wordt geadviseerd gebruik te maken van digitale presentatiemiddelen in plaats van een krijtbord, whiteboard of overheadsheets. Bij digitale presentatiemiddelen kan de leesbaarheid worden gegarandeerd..

Voor de dienst Videoconferencing (10 en 11) moeten de vergaderpartners beschikken over een geschikt netwerksysteem (geen ISDN, ). De informatie die nodig is voor tot stand brengen van een verbinding en het eventueel herstellen van een weggevallen verbinding zal ter sprake komen wanneer de afspraak voor de videoconferentie wordt gemaakt. Ook de technisch verantwoordelijken bij de vergaderpartners moeten op de hoogte zijn van deze informatie.

Levering

Voor de dienst Videocollege (4, 5 en 6), voor de dienst Microlecture (7) en voor de dienst Mini DIY studio (14) geldt dat deze ten minste 10 werkdagen van te voren moeten worden aangevraagd.

Voor de dienst Videoconferencing (10 en 11) geldt dat deze ten minste 3 werkdagen van te voren moet worden aangevraagd om LISA in de gelegenheid te stellen ruimte en apparatuur gereed te maken.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de Servicedesk ICT, de Selfservice Portal en de handleidingen.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein