Zie Diensten-ABC

UT-werkplek voor medewerkers

De UT-werkplek kan worden gezien als een pakket van ICT-voorzieningen en is eigendom van het LISA. Medewerkers van de UT die een UT-werkplek voor zijn of haar functie nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor een dergelijk pakket. Dit pakket van ICT-voorzieningen wordt aangeboden in 4 varianten, ook wel leasebundels genoemd. Van wat voor soort werkplek je gebruik kunt maken is afhankelijk van facultaire afspraken. De keuze is dus niet vrijblijvend.

Beschrijving

De leasebundels die door het LISA worden aangeboden zijn:

  • Desktop;
  • High end Notebook;
  • Allround Notebook;
  • Ultrabook.

Het vervangen van (onderdelen) van de leasebundels wordt gedaan op basis van de planning van het LISA. Het is dus niet mogelijk om vervanging van (een deel van de) de huidige UT-werkplek aan te vragen. Dit wordt bijgehouden door het LISA zelf. Op het moment van vervanging kan er een andere leasebundel worden aangevraagd. Dit is echter gebonden aan facultaire afspraken en dit moet dus in overleg gebeuren. In het geval dat de medewerker vanwege technische restricties aanpassingen nodig heeft aan de huidige UT-werkplek kan dit in overleg met de faculteit en het LISA worden aangepast. Nieuwe medewerkers die een bestaande functie overnemen kunnen gebruik maken van de UT-werkplek van de oude medewerker, tenzij de oude medewerker de UT-werkplek voor privégebruik heeft overgenomen. In het geval dat een nieuwe medewerker een nieuwe functie krijgt waar een nieuwe UT-werkplek voor ingericht dient te worden, kan een nieuwe leasebundel worden aangevraagd. Dit moet echter worden gedaan in overleg met je faculteit.

Aanvragen

Als je als nieuwe medewerker een nieuwe functie krijgt waar nog geen UT-werkplek beschikbaar voor is, kun je een nieuwe UT-werkplek aanvragen. Doe dit in overleg met je faculteit. Je kunt een nieuwe UT-werkplek aanvragen bij de Servicedesk.

Kosten

Meer informatie over de kosten van een UT-werkplek kun je terugvinden in de selfservice portal.

Voorwaarden

Om een UT-werkplek aan te kunnen vragen dien je:

  • in het bezit te zijn van een UT-medewerkersregistratie;
  • in het bezit te zijn van een goedkeuring van het budgethoofd van de faculteit;
  • nog geen UT-werkplek tot je beschikking te hebben terwijl dat wel een vereiste is voor de te bekleden functie.
Levering

In het geval van vervanging en levering wordt binnen twee dagen de nieuwe UT-werkplek geleverd.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de selfservicepagina en de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

De UT-werkplek kent vier ondersteuningsvarianten: UT beheerde werkplek (Windows 10) en Maatwerk. Meer informatie over het de soorten ondersteuning die LISA biedt en welke voor jou van toepassing is kun je hieronder vinden onder Werkplekondersteuning.

Handleidingen

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein