Zie Diensten-ABC

Storage voor medewerkers

LISA kan (grote) volumes disk-storage-capaciteit (anders dan de M:, de P: en de U:-schijf) beschikbaar stellen op 3 manieren.

In alle drie de gevallen wordt gebruik gemaakt van centraal opgesteld storage faciliteiten, toegankelijk via het UTnet.

Beschrijving

1. Storage, Kwaliteit Normaal.

Geschikt voor opslag van data waarbij geen extreme eisen worden gesteld aan de I/O-capaciteit (indicatief en ter vergelijking: max. 2.000 IOPS, 250 MB/s throughput ).

Voorbeelden: batch-gewijs aangeleverde data, meetresultaten, (tussen)-resultaten van bewerkingen en berekeningen, gegevens die aan weinig veranderingen onderhevig zijn, opnames van colleges, verzamelingen foto’s, video’s en geluid.

De faciliteit wordt gerealiseerd met toepassing van standaard harddisks in een RAID-configuratie. Toegang tot de storage is mogelijk via een enkelvoudige Windows of Linux server en via een SMB\NFS Mount Point. De storage laat zich benaderen op dezelfde manier als de M:-schijf of P:-schijf maar ook als een share.

Opslag van data is op verschillende manieren mogelijk. Enkelvoudig of gerepliceerd. Van enkelvoudig opgeslagen data kan een back-up worden gemaakt. Zie daarvoor de beschrijving van deze dienst. (https://www.utwente.nl/nl/cfm/diensten-abc/!/product/p883320/backups-voor-medewerkers) (Combinatie van replica en back-up is niet mogelijk)

2. Storage, Kwaliteit Hoog.

Geschikt voor opslag van data waarbij hoge eisen worden gesteld aan de I/O-capaciteit (indicatief en ter vergelijking: max. 25.000 IOPS, 750 MB/s throughput ).

Voorbeelden: data die real-time worden geproduceerd en moeten worden opgeslagen, databases, websites. Het besturingssysteem en andere gegevens die worden gebruikt door virtuele machines. De Exchange database.

De faciliteit wordt gerealiseerd met toepassing van een mix van Solid State Disk, snelle harddisks en standaard harddisks. Er wordt een RAID-configuratie toegepast. Toegang tot de storage is mogelijk via een hoogbeschikbare VM Windows of Linux server. De storage laat zich benaderen op dezelfde manier als de M:-schijf of P:-schijf maar ook als een share.

In dit geval van toegang via VM Windows server is voor de gebruiker de functionaliteit “restore previous versions” (tot 30 dagen terug) beschikbaar. Dit geldt alleen op de Windows UT-werkplek. Het geldt niet voor BYOD devices. De werkplek moet in AD zijn opgenomen.

Data worden standaard gerepliceerd opgeslagen. Met backup. Zie voor de beschrijving van deze dienst: https://www.utwente.nl/nl/cfm/diensten-abc/!/product/p883320/backups-voor-medewerker.

3. Storage, op NAS: Network Attached Storage.

Ontwikkeld als antwoord op de vraag opslagvolumes vooral voor onderzoeksdata. Grootte-orde variërend van 5 TB tot 100 TB netto capaciteit.

Voorbeelden: opslaan van satellietgegevens, kaartmateriaal, grote hoeveelheden meetgegevens. De toegang tot de gegevens moet beschikbaar zijn voor een relatief kleine groep (anders dan de Exchange-database via Outlook, anders dan de persoonlijke data op de M: schijf).

Het betreft steeds maatwerkoplossingen. Dat betekent dat de hierna genoemde karakteristieken steeds in overleg worden ingevuld.

Een typische oplossing wordt gekenmerkt door:

-Hosting van de configuraties in de UT ICT-ruimtes (Seinhuis, Tee-huis)

-Technisch beheer uitgevoerd door LISA

-Dubbele opslag van data

-Inrichting van de configuratie conform RAID-6

-Dienstverlening op basis van een meerjarige overeenkomst

Verdere mogelijkheden: ontsluiting via UTnet, AD-koppeling mogelijk, mogelijk toe te passen als ftp-server, mogelijkheid voor webserver-functionaliteit.

De kosten (per GB per jaar) zijn in hoge mate afhankelijk van de gekozen oplossing. Ter indicatie: een configuratie van 32 TB netto, enkel uitgevoerd, kost ca, 0,08 euro per GB per jaar.

Aanvragen

Via de LISA accountmanager voor de faculteit of dienst.

Kosten

Informatie over de kosten van Kwaliteit Normaal en Kwaliteit Hoog kun je vinden via de Selfservice Portal.

Voorwaarden

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken heb je een UT ICT-account nodig.

Levering en levertijd

Kwaliteit Normaal en Kwaliteit Hoog


Minimum afname

25 GB

Uitbreiding per

25 GB

Minimum afnameperiode

1 maand

Uitbreiding afnameperiode


1 maand


Levertijd bij volume V

 

V < 500 GB

next business day

500 GB < V < 1 TB

next business day +1

1TB < V < 5 TB

next business day +3

V > 5 TB

na overleg met accountmanager


Storage op NAS: maatwerkoplossingen. Individuele afspraken voor levering en levertijd en andere voorwaarden.

Doorberekening

Doorberekening vindt 1 x per jaar plaats.

Ondersteuning

Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Aanvullende informatie

Een algemeen advies luidt om data alleen dan enkelvoudig op te slaan indien ze gebruikt worden als “scratch” data: in geval van onverhoopt verlies door hardware-failure kunnen ze eenvoudig weer worden opgebouwd, waarbij de benodigde hersteltijd van minder belang is.

Verder geldt dat de toepassing waarvoor de data worden gebruikt bepaalt welke specifieke eisen van belang zijn. Op basis daarvan kan worden bepaald welke soort storage het meest geschikt is. Wil je daarover geïnformeerd worden, neem dan contact op met de LISA accountmanager.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein