Zie Diensten-ABC

Mediatraining en advies

Medewerkers van de afdeling Communicatie adviseren UT-medewerkers en studenten over alle vragen/kwesties die betrekking hebben op contact met de media. Hierbij gaat het onder meer om advies over timing, presentatie, de insteek van het nieuws en hoe om te gaan met journalisten. Op verzoek, verzorgt Communicatie mediatrainingen aan individuen of groepen om deze optimaal voor te bereiden op hun mediaoptreden(s). Neem voor vragen contact op met de contactpersoon communicatie van jouw eenheid.