Zie Diensten-ABC

Verhoogde druk

In dit protocol zijn de veiligheidsregels opgenomenĀ  voor gebruik van toestellen en (leiding)systemen onder verhoogde druk (>0,5 bar overdruk). Deze specifieke veiligheidsregels vloeien voort uit de Europese richtlijn drukapparatuur. (PED). In de PED wordt een onderverdeling gemaakt in: Apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek (WO) en niet WO (alleen die opstellingen mogen onder WO worden gerekend waar als zodanig onderzoek mee wordt gedaan).

Drukvaten dienen geregistreerd te worden. Dit moet via het drukvat registratieformulier.