Zie Diensten-ABC

Delen van opname Microsoft Teams vergadering in Stream

INTRODUCTIE

Deze handleiding beschrijft hoe een opname van een Teams vergadering gedeeld kan worden.

VOOR JE BEGINT

Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.

Een opgenomen Teams meeting delen

De opname van een Teams meeting zal na het stoppen van de opname beschikbaar komen in de chat van de meeting en op https://web.microsoftstream.com/. De persoon die de opname heeft gestart krijgt hier ook een mail van.

De opname is standaard alleen zichtbaar voor de genodigden van de vergadering, en/of van de leden van het team als de vergadering is toegewezen aan een kanaal van een team. De persoon die de opname heeft gestart en de organisator van de meeting heeft rechten in stream om de zichtbaarheid van de video nog aan te passen via het pen icoon:

Is de opname gemaakt vanuit een kanaal van een Public Team dan wordt de opname zichtbaar voor de hele organisatie (hele Universiteit Twente) ondanks dat bij de video zelf limited te zien is.

Je kan rechtsboven in het team zien of een team Public is of Private.

De eigenaar van een team kan achteraf via Edit Team nog wisselen tussen Public of Private.

 = public team

 = Private team

Het is naast het hierboven beschreven scenario ook mogelijk om vanuit Teams een opgenomen vergadering zichtbaar of te verbergen voor de hele Universiteit. Na de opname (kan paar minuten duren) verschijnt er in de chat die bij de vergadering hoort de opgenomen vergadering. Klik op de drie puntjes en daarna op Share.

 

 Het volgende scherm verschijnt:

Als hier op Share geklikt wordt verschijnt onderstaande:

In Stream zal de zichtbaarheid voor de video nu veranderen in Company

Door weer op Stop sharing te klikken zal deze weer op Limited komen te staan.

Dit kan ook in Stream zelf door op het pen icoon te klikken en een vinkje te zetten bij: Allow everyone in your company, of door het vinkje weer uit te zetten.