Zie Diensten-ABC

Corona FAQ / Coronavirus

LAATST GEWIJZIGD: donderdag 21 januari 2021

Inhoud

Het coronavirus (COVID-19) leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland en de Universiteit Twente.

UPDATE (13/01)

Gisteren kondigde de Rijksoverheid een verlenging van de bestaande lockdown-maatregelen aan. Deze zullen in ieder geval tot en met 9 februari van kracht zijn.

Voor de Universiteit Twente betekent dat dat we ook de komende weken voortzetten zoals we sinds de vorige update hebben gedaan: er vindt een zeer beperkt aantal onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op de campus plaats, promoties en PDeng-verdedigingen worden online gehouden en thuiswerken is en blijft de norm. Ook een aanzienlijk deel van de faciliteiten, zoals het Sportcentrum, blijft gesloten.

Op dit moment zijn de basisscholen gesloten en mogen alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep gebruik maken van onderwijs en kinderopvang. Dit geldt ook voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het online onderwijs. De UT heeft daarnaast een aangepaste verlofregeling voor alle medewerkers die beperkingen ervaren in het thuiswerken vanwege zorg en begeleiding van kinderen tot 12 jaar of mogelijke zorg voor andere familieleden. Deze regeling vindt je op de website van HR.

Studieplekken op de universiteit
Voor studenten die niet goed thuis kunnen studeren, zijn er studieplekken beschikbaar op de campus. Zij kunnen gebruik maken van de plekken in de universiteitsbibliotheek en er is een ruimte beschikbaar in de Horst. Reserveren is verplicht en kan via de Resource Booker. De beschikbare studieplekken in de Spiegel komen met ingang van aanstaande vrijdag te vervallen.

Dringend reisadvies verlengd
Het dringend advies van de Rijksoverheid om niet naar het buitenland te reizen is verlengd. Dit advies geldt nu ten minste tot en met 31 maart. Als je toch reist, bijvoorbeeld vanwege ernstige familieomstandigheden, moet je bij terugkeer in Nederland een negatief coronatestresultaat kunnen laten zien. Bovendien moet je altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Ook in Duitsland zijn de regels aangescherpt, zowel op nationaal als regionaal en lokaal niveau. Medewerkers en studenten die in Duitsland wonen en aan de UT werken en studeren, mogen daarvoor naar de UT blijven komen. Dat is geregeld in de geldende regelgeving.

Welzijn
Het vooruitzicht dat er met de komst van het vaccin meer mogelijk is, is prettig en zeer welkom. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het zwaar valt dat verlenging en misschien zelfs intensivering van de maatregelen noodzakelijk zijn om ook in de komende periode het aantal besmettingen terug te dringen. Dat vraagt er ook om extra goed naar elkaar om te kijken, maar ook hulp te vragen als je zelf moeilijkheden ervaart .

CoronaMelder
In september iser voor alle inwoners van Nederland een Corona app “CoronaMelder” te downloaden. Deze app meldt of je in de buurt bent geweest van iemand diepositief is getest op corona. Houd de informatie op de site van de Rijksoverheid in de gaten (nu alleen nog beschikbaar in het Nederlands). We vragen iedereen binnen onze UT gemeenschapom van deze app gebruik te maken.

De algemene corona-voorschriften van de UT vind je hier (inpdf).

Blijf op de hoogte
We blijven je indien nodig wekelijks een update sturen rondom corona-gerelateerde ontwikkelingen. Volg zelf ook de Covid-19 ontwikkelingen via onze eigen Coronapagina, de website van de Student Union en de website van het RIVM en Rijksoverheid.

Ben je student en heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Student Services.
Medewerkers kunnen vragen richten tot info@utwente.nl.

Wil je meer weten over hoe een en ander er op de campus uit ziet? Bekijk dan deze video over de Covid-19 richtlijnen op de campus.

De Universiteit Twente houdt de actuele situatie rondom het nieuwe coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd, goed in de gaten en staat zo goed als mogelijk in contact met studenten en medewerkers. We ondersteunen onze studenten (onder wie nieuwkomers en studenten in het buitenland), medewerkers, bezoekers en gasten, en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de adviezen en aanbevelingen vanuit de officiële instanties, zoals het RIVM, de GGD, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Rijksoverheid en de World Health Organisation (WHO).

VEELGESTELDE VRAGEN

Updates

Nieuwe of herziene items zijn gekenmerkt met het woord "UPDATE", inclusief een datum.

ALGEMENE ONDERWERPEN

UPDATE (19/01): COVID-19 vaccinatie
Coördinatie van het COVID-19 vaccin

Alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Op dit moment worden alleen volwassenen van 18 jaar en ouder gevaccineerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kan ik een vaccinatie krijgen?

Als je je hebt ingeschreven bij de gemeente, krijg je vanuit het RIVM een uitnodigingsbrief. Zit je in een risicogroep waarvan je huisarts op de hoogte is, dan kan je een oproep ontvangen van je huisarts.

 • Check dus of je ingeschreven staat bij de gemeente en of je huisarts op de hoogte is van medische aandoeningen waardoor je mogelijk tot een risicogroep zou kunnen behoren.
 • Als universiteit hebben we geen rol in dit proces.
 • Studenten en medewerkers die in Duitsland wonen, zullen de Duitse procedure volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over COVID-19 en het vaccin verwijzen we je naar de website van het RIVM voor de laatste updates.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
UPDATE (15/12): Maatregelen
UPDATE (30/11): Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Het is verplicht  een mondkapje te dragen als je je in de gebouwen van de universiteit verplaatst. Op het moment dat je zit, mag je deze af doen, maar sta je op en verplaats je je, dan moet je deze op doen. Dit is een aanscherping op het eerdere dringend advies om een mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt niet alleen voor de universiteit maar is inmiddels ook van toepassing op andere publiek toegankelijke gebouwen als de bibliotheek, musea, de winkel en het station en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

UPDATE (15/12) Kan ik nog steeds op de campus werken?

Kom niet naar de campus als dit niet strikt noodzakelijk is. Zo minimaliseren we met elkaar het aantal contacten en het aantal reisbewegingen. Het dringend advies thuis te blijven geldt in de volle breedte: kijk kritisch of activiteiten zoals vergaderingen strikt noodzakelijk zijn en of deze ook online kunnen worden gehouden. We doen daarbij een groot beroep op jouw verantwoordelijkheid om een verstandige keuze te maken.

De algemene corona-voorschriften van de UT vind je hier (in pdf).

Hoe druk is het op dit moment op de campus en welke plekken kan ik beter wel of niet bezoeken?
De UT heeft de CampusCrowdMap ontwikkeld, die laat zien hoe druk het is in de verschillende gebouwen. De applicatie baseert zich op het aantal apparaten dat verbonden is met Eduroam en het Enschede_Stad_van_Nu-wifi-netwerk. Er worden alleen aantallen geregistreerd. CampusCrowdMap geeft op basis van deze aantallen de verwachte drukte aan, en kan daarmee helpen in het bezoeken van de campus en het vermijden van drukke plekken. 

UPDATE (8/9) Welke maatregelen zijn genomen in de gebouwen? om verspreiding van het virus te minimaliseren?

Om het virus zo min mogelijk kans te geven, moeten we preventief zorgen voor minder druppels en aerosolen in de lucht en regulatie van de luchtcirculatie.

Om minder aerosolen te hebben, is opvolging van de preventieve maatregelen nodig zoals:

 • Aantal personen in een (afgesloten) ruimte
 • Zo min mogelijk (loop)bewegingen tegelijk laten plaatsvinden
 • Niet noodzakelijke toegang tot gebouwen minimaliseren
 • Meer hygiëne maatregelen
 • Optimaliseren van ventilatie

Ook vragen we iedereen zich te houden aan de afgesproken coronagedragsregels. Collega’s aangewezen als Corona coördinatoren ondersteunen ons bij het naleven van de afspraken. Wanneer de overheid nieuwe inzichten heeft, passen wij onze maatregelen daarop aan. 

UPDATE (15/12): Welke maatregelen zijn genomen voor studenten die uit andere landen en eventueel hoge risico gebieden komen?

Reizigers van buiten de EU die naar Nederland komen, moeten een negatieve COVID-19-test kunnen overleggen. Meer informatie daarover volgt spoedig op de website van de Rijksoverheid. De Student Union heeft een quarantaine Corona website met informatie gemaakt hoe de twee weken door te komen.

.

Wat doen andere universiteiten?

Andere universiteiten volgen, net zoals de UT, de richtlijnen van het RIVM en andere nationale en internationale officiële organisaties en overheden gespecialiseerd in gezondheid en veiligheid. Er kunnen verschillen zijn in de manier waarop het onderwijs is georganiseerd en hoe specifieke regels en activiteiten zijn geïmplementeerd of gefaciliteerd. De Universiteit Twente past haar uitvoering toe op de UT-studenten en –medewerkers en wil zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de behoeftes van de UT-gemeenschap tijdens deze crisis. 

Je kan meer informatie vinden op de volgende websites:

 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
 • Rijksoverheid  Nederlandse overheid
 • WHO World Organization of Health
 • ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
UPDATE (12/10): Gezondheid
Ik heb klachten, hoe kan ik me laten testen?

Om een afspraak te maken voor een test, bel je het telefoonnummer: 0800-1202. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Je wordt doorverbonden met een assistent. Dit is geen dokter. De assistent plant een afspraak met je op het eerste beschikbare moment. De testlocatie in Enschede is een zogenaamde 'drive-in', men wordt verzocht met de auto te komen. Mensen zonder auto kunnen met de fiets komen. Vermijd vervoer per bus, want daardoor zou je anderen kunnen besmetten. Als je moeite hebt met het bereiken van de testlocatie, bespreek dit dan met de assistent.

Blijf thuis totdat het tijd is om naar de testlocatie te gaan. Neem een identiteitsbewijs en een bevestiging van je afspraak mee. Je gegevens worden gecontroleerd wanneer je aankomt.

De GGD-medewerker gebruikt een wattenstaafje om slijm uit je keel en neus te halen. Het wattenstaafje gaat diep in je neus en keel. Het zal geen pijn doen, maar zal waarschijnlijk ongemakkelijk aanvoelen. Ga direct na de test naar huis en blijf daar tot je de uitslag krijgt.

Je ontvangt de resultaten zo snel mogelijk, in de meeste gevallen binnen 48 uur, telefonisch. Als de test negatief is, ben je niet besmet met het coronavirus. Als uit de test blijkt dat je wel COVID-19 hebt, zal iemand van de GGD je bellen voor contacttracering.

De test toont alleen aan of je geïnfecteerd bent met het coronavirus op het moment dat de test is afgenomen. Het toont niet aan of je in het verleden geïnfecteerd bent geraakt met het coronavirus, maar inmiddels bent hersteld.

UPDATE (12/10): Ik ben besmet met COVID-19, moet ik dit aan de UT doorgeven?

Jouw positieve test beschouwen we als persoonlijke medische informatie waarbij de privacy regels (AVG) op van toepassing zijn. Je bent dan ook niet verplicht dit aan ons door te geven, wel zouden we het als universiteit fijn vinden om te weten omdat het ons helpt in het bepalen van de aanpak om verdere verspreiding op de UT te voorkomen. Als je hieraan mee wilt werken, geef jouw COVID-19 besmetting dan door aan je leidinggevende of opleidingsdirecteur.

Ik maak mij heel veel zorgen over het coronavirus

Natuurlijk is het begrijpelijk dat je je zorgen maakt om het coronavirus. Wanneer je echter merkt dat je je wel erg gespannen of angstig voelt, dan is het goed om hier iets mee te doen. Je zorgen delen met anderen, telefonisch of via Social media, kan je helpen. Wanneer je je zorgen deelt met anderen, lucht dit vaak op. Ook is er dan ruimte om samen te kijken naar wat je kan doen, om je minder zorgen te maken. Verder is het goed om jezelf te begrenzen, wanneer je merkt dat je ieder nieuwtje over Corona op de voet probeert te volgen en hier veel tijd mee kwijt bent per dag. Spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld eens per dag het journaal kijkt en dat je daarnaast eens per dag via een vaste nieuwswebsite kijkt.  Probeer je niet alleen op het coronavirus en de beperkingen te focussen, maar kijk ook naar jouw mogelijkheden. Misschien is het mogelijk voor je om bijvoorbeeld een nieuwe hobby op te pakken of online een taal te leren. Tot slot kan het je ook helpen om te kijken naar wat je wél zelf kunt doen op dit moment. Voor tips/advies zie deze website over welzijn

We verwijzen graag naar een video met tips

Ik heb last van psychische klachten. Wat als deze verergeren in deze omstandigheden?

In het algemeen geldt dat het voor mensen met psychische klachten raadzaam is om je zoveel mogelijk vast te houden aan je normale structuur. Komende tijd vallen waarschijnlijk veel dingen uit je normale leven weg. Probeer daarom op dezelfde tijden op te staan en naar bed te gaan, ontbijt/lunch/diner rond dezelfde tijden en houd op dezelfde tijden als eerst pauzes. Blijf daarnaast (online) in contact met mensen en ga bij jezelf na of je dit bespreekbaar kunt maken met mensen uit je omgeving. Ook is fysiek gezond blijven nu belangrijk; zorg voor voldoende slaap, gezond eten, maar ook voor voldoende beweging. Dit laatste kan nu lastig zijn, er zijn echter genoeg creatieve oplossingen te vinden in de vorm van online workouts om voldoende in beweging te blijven.

Daarnaast geldt; als je al ergens in behandeling bent; bespreek je zorgen met jouw behandelaar en kijk hoe jullie samen tot een plan van aanpak kunnen komen. Het kan zijn dat een aantal psychologen of instellingen voorlopig gesloten zijn, kijk dan of het mogelijk is om een online afspraak in te plannen. De meeste behandelaren zullen via e-mail, telefoon, of andere middelen bereikbaar zijn. Als je geen behandelaar hebt; weet dan dat het mogelijk is om psychische hulp in te schakelen. Je hebt hiervoor een aantal opties. Je kunt contact opnemen met Student Affairs Coaching & Counselling, of je kunt contact opnemen met je huisarts om doorverwezen te worden naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Vanuit Student Affairs Coaching & Counselling werken de studentenpsychologen vanuit huis en afspraken gaan door via Skype of telefoon. Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan een afspraak voor je inplannen.

Loop ik meer risico als ik andere (onderliggende) gezondheidsproblemen heb, zoals COPD, suikerziekte etc?

Het risico om besmet te worden met het coronavirus is voor iedereen gelijk. De gevolgen kunnen echter ernstiger zijn, als je een van de volgende gezondheidsproblemen hebt:

 • Chronische luchtweg- of longklachten (zoals COPD)
 • Chronische hartklachten
 • Suikerziekte
 • Ernstige nierziekten
 • Verminderde weerstand door medicatiegebruik (zoals cytostatica) of aandoeningen.

De overheid adviseert hen om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden, geen gebruik te maken van het openbaar vervoer, algemene hygiëne maatregelen te volgen en zeker uit de buurt te blijven van mensen die ziek zijn.

Medewerkers met deze klachten verzoeken wij contact op te nemen met de bedrijfsarts wanneer zij vragen hebben. Bijvoorbeeld of zij (thuis) kunnen werken. Je kunt telefonisch contact opnemen met Arbo Unie (088 272 68 00).

Voor zwangeren zijn er geen aanwijzingen dat er een verhoogde kans is op een miskraam of aangeboren afwijking wanneer je het coronavirus hebt opgelopen. Net als andere virale luchtweginfecties kan het wel ernstiger verlopen, bijvoorbeeld door hoge koorts of door de kleinere longcapaciteit wanneer de buik groter wordt. Volg deze link voor meer informatie van het RIVM (info zwangeren) en bespreek dit bij zorgen met je verloskundige of huisarts.

Ik heb geen klachten, wat moet ik precies doen?

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden.

 • Was vaak je handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.

 • Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. Mijd de spits.

De algemene corona-voorschriften van de UT vind je hier (in pdf).

Bij welke klachten, van mijzelf of huisgenoten, moet ik thuisblijven?
 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft je plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Heb je milde klachten (zoals bovenstaand) én koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is.
  • Als uit de test blijkt dat je op dit moment geen corona hebt, mogen huisgenoten zonder klachten weer naar buiten. Voor jezelf geldt: ziek uit en blijf thuis als zolang je één of meerdere van de bovenstaande klachten hebt. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts.
  • Als uit de test blijkt dat je wel corona hebt, blijven ook huisgenoten zonder klachten thuis. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven thuis. Meer informatie over de leefregels thuis vindt u op de website van het RIVM.
 • Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen. Dat is nodig om de maatregelen te kunnen versoepelen. 

De campushuisarts voert momenteel alleen spoed- en vervolgafspraken uit. Heb je vragen over corona of denk je hiermee besmet te zijn? Neem dan contact op via het landelijk informatienummer 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 - 22:00 uur).

Woon je in Enschede maar je hebt nog geen huisarts en je wilt wel een arts spreken? Neem dan contact op met de Stichting Dagwaarneming Enschede, telefonisch 0900-4313333; 

Woon je buiten Enschede maar heb je nog geen huisarts? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde huisarts via mail of telefoon. Het is in alle gevallen raadzaam om te zorgen dat je staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk.

UT studenten die op dit moment geen huisarts hebben, wordt aangeraden zich in te schrijven bij de Campus Huisarts. ITC studenten wordt aangeraden zich te registreren bij Gezondheidscentrum Veldpoort.

Studenten: Ben je ziek en niet in staat je online colleges te volgen of heb je hulp nodig omdat je in quarantaine bent, informeer dan je studieadviseur.

Medewerkers: Kun je hierdoor niet (thuis)werken dan meld je dit via de standaard ziekmeldprocedure.

Verdere medische ondersteuning nodig?

De Universiteit Twente heeft de beschikking over diverse medische faciliteiten op de campus, waaronder noodhulpverlening, een huisartstandarts en fysiotherapeut. In Nederland gelden een aantal regels voor het gebruik van medische diensten:

 • Voor het gebruik maken van gespecialiseerde artsen in het ziekenhuis is een verwijzing van een huisarts nodig. Dat geldt voor bijvoorbeeld chirurgie, oogartsen, gynaecologen en orthopedici. Het is daarom belangrijk je zo snel mogelijk in te schrijven bij een huisarts. Dan kan vaak snel en eenvoudig via de website;
 • Voor veel medicatie is een recept van een huisarts nodig. Ook hiervoor geldt dat je moet staan ingeschreven bij een huisarts;
 • Als je gebruik maakt van een zorgverzekering is het belangrijk om na te gaan of deze de kosten dekt in zowel Nederland als het buitenland. Daarmee voorkom je dat je voor onverwachte kosten komt te staan;
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.
UPDATE (15/12): Preventie
UPDATE (15/12): Wat kan ik doen om het risico op het coronavirus te verkleinen?
 • Was vaak je handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.

 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. Mijd de spits.
 • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.

In deze korte video wordt uitgelegd hoe je goed je handen wast.

UPDATE (14/10): Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19?

De Universiteit Twente volgt de richtlijnen hierover van het RIVM. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is hier heel belangrijk. Je wordt geacht een mondkapje te dragen als je je in de gebouwen van de universiteit verplaatst. Op het moment dat je zit, mag je deze af doen, maar sta je op en verplaats je je, dan moet je deze op doen. Dit is een aanscherping op het eerdere dringend advies om een mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt niet alleen voor de universiteit maar is inmiddels ook van toepassing op andere publiek toegankelijke gebouwen als de bibliotheek, de winkel en het station en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Vermijd drukte. Wanneer je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg.

UPDATE (15/12): Reizen en terugkomst in Nederland

Als je voor onderzoek of onderwijs naar de campus moet komen, dan mag je gebruik maken van het openbaar vervoer.

Het advies van de Rijksoverheid om geen reis naar het buitenland te boeken is verlengd tot half maart. Reizigers van buiten de EU die naar Nederland komen, moeten een negatieve COVID-19-test kunnen overleggen. Meer informatie daarover volgt spoedig op de website van de Rijksoverheid.

Voor studenten en medewerkers die aan de UT studeren en werken en in Duitsland wonen, geldt dat zij onder de ‘kleine-grensverkeer-regeling’ van en naar de universiteit mogen reizen. Voor Duitse studenten die in Nederland wonen en het voornemen hebben om gedurende de kerstperiode naar Duitsland te reizen, geldt dat zij onder de ‘reguliere’ reisadviezen vallen: hen wordt door de Rijksoverheid afgeraden te reizen. Bovendien geldt de plicht tot quarantaine, die mogelijk van invloed kan zijn om deel te nemen aan bijvoorbeeld een tentamen.

UPDATE (15/12): Evenementen
UPDATE (15/12): Namens de Universiteit Twente organiseer ik een bijeenkomst. Kan deze doorgaan?

Er mogen tot 19 januari 2021 geen bijeenkomsten worden georganiseerd. Op het moment dat er weer mogelijkheden zijn kun je contact opnemen met het Evenementenbureau (events@utwente.nl) om te bezien of jouw bijeenkomst plaats kan vinden.

UPDATE (15/12): Kunnen geplande promoties nog doorgaan, en hoe zit het met personen die niet kunnen reizen?

Promoties vinden in de komende periode alleen online plaats. Dat betekent dat er geen publiek fysiek aanwezig kan zijn bij de verdediging van je proefschrift. Het is niet mogelijk om een promotie uit te stellen tot een later tijdstip.

Ja, geplande Phd verdedigingen kunnen doorgaan.

Deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn bij een doctoraatsverdediging, verbinden zich via een videoverbinding.

Het College voor Promoties heeft de handtekeningverplichting voor commissieleden op het doctoraatsdiploma tijdelijk op te heffen. Deze maatregelen blijven geldig tot ze worden herroepen door de rector.

Onverwachte uitgaven en declaraties
Wat als ik kosten maak als gevolg van coronavirus(-maatregelen)?

Er kunnen zich situaties voor doen waarbij het coronavirus, of de maatregelen die daarvoor genomen worden, leiden tot onverwachtse kosten. Het CvB onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor compensatie. 

INFORMATIE VOOR UT GEMEENSCHAP

UPDATE (30/11): Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Het is verplicht  een mondkapje te dragen als je je in de gebouwen van de universiteit verplaatst. Op het moment dat je zit, mag je deze af doen, maar sta je op en verplaats je je, dan moet je deze op doen. Dit is een aanscherping op het eerdere dringend advies om een mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt niet alleen voor de universiteit maar is inmiddels ook van toepassing op andere publiek toegankelijke gebouwen als de bibliotheek, musea, de winkel en het station en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

UPDATE (15/12): Speciaal vakantieprogramma studenten en medewerkers

De geldende beperkingen hebben mogelijk gevolgen voor jouw plannen voor de komende vakantieperiode. Omdat we zeker willen zijn dat iedereen op de UT op een mooie manier kan terugkijken op deze periode, hebben we de Share & Take Care Community opgezet. Op dit platform vind je een speciaal programma voor de komende vakantieweken voor studenten en medewerkers. Zo kun je toch leuke activiteiten ondernemen en met elkaar in contact blijven. Benieuwd welke activiteiten alle studie-, sport- en cultuurverenigingen aanbieden? Ga naar utwente.nl/shareandtakecare en meld je aan! 

UPDATE (8/9): Ik heb zorgen over mijn veiligheid op de werkplek, wat kan ik doen?

De eerste stap die je dan neemt, is contact opnemen met jouw manager. In een gesprek kijken jullie welke mogelijkheden er zijn om jouw veiliger te laten voelen. De UT is wettelijk verantwoordelijk om een veilige en gezonde werkplek te bieden. Waar mogelijk helpen we met aanvullingen die hier extra aan bijdragen. De UT heeft alle mogelijke preventieve maatregelen sowieso al doorgevoerd om verspreiding van Corona tegen te gaan en blijft dit doen zo lang nodig.

UPDATE (2/10): Wat is het beleid van de UT voor het Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen

In overleg met je leidinggevende kan ervoor gekozen worden om een Persoonlijk Beschermingsmiddel te dragen dat voldoet aan de eisen van een  PBM. Hiervoor is een specifieke PBM richtlijn beschikbaar. Werk je langere tijd binnen de 1,5 meter, vraag dan de VGM om advies.

UPDATE (8/9): Hoe kan ik mijn gezondheid controleren voordat ik naar UT kom?

Voordat je naar de UT komt vragen we je jouw gezondheid en die van jouw familie/huisgenoten te checken door jezelf een aantal vragen te stellen. Wanneer je één of meer vragen met 'ja' beantwoordt, blijf je thuis.

Voor evenementen waar 100 personen of meer aanwezig zijn, vragen wij je ook om ter plekke een online gezondheidscheck in te vullen via www.utwente.nl/covidcheck. Bij rood scherm krijg je geen toegang tot onze gebouwen. Neem in dat geval contact op met je manager of studieadviseur om de mogelijkheden voor een veilige voortzetting van studie of werk te bespreken.

Heb je last van kou of een hoge temperatuur/koorts?

Dan moet je je zich laten testen door de GGD Twente. Hun Corona-informatienummer is 053 - 487 6840 . Blijf thuis in afwachting van de testresultaten. Je mag alleen terugkomen naar de UT als je 24 uur lang vrij bent van klachten.

 • Ben je positief getest op COVID-19? Dan ben je weer welkom op onze campus als je 24 uur vrij bent van klachten en meer dan 7 dagen geleden ziek bent geworden (de GGD legt de verplichting op om in deze periode thuis te blijven).
 • Heeft een van je gezinsleden of huisgenoten last van kortademigheid en/of koorts? Dan heb je pas 24 uur na afloop van de klachten toegang tot onze gebouwen.
 • Is een gezins- of huisgenoot of iemand anders waarmee je nauw contact hebt gehad, positief getest? Dan zul je 10 dagen in quarantaine thuis moeten blijven voordat je terug kunt komen naar UT. De GGD legt deze quarantaine-eis op (deze periode is langer dan de minimum 7 dagen die de GGD oplegt als je positief getest bent, omdat de incubatietijd in deze 10 dagen is inbegrepen). Tijdens deze quarantaine moet je je gezondheid in de gaten houden en je onmiddellijk laten testen wanneer je coronavirussymptomen krijgt.
 • Bent je onlangs teruggekeerd uit een land met een code oranje/rood in plaats (hoog risico land) zoals hier aangegeven? Dan adviseert de GGD dringend om vanaf de dag van aankomst in Nederland 10 dagen thuis in quarantaine te gaan voordat je weer op de campus mag. Je dient in deze periode thuis te blijven en je hebt geen toegang tot onze gebouwen.
UPDATE (12/10): Ik ben besmet met COVID-19, moet ik dit aan de UT doorgeven?

Jouw positieve test beschouwen we als persoonlijke medische informatie waarbij de privacy regels (AVG) op van toepassing zijn. Je bent dan ook niet verplicht dit aan ons door te geven, wel zouden we het als universiteit fijn vinden om te weten omdat het ons helpt in het bepalen van de aanpak om verdere verspreiding op de UT te voorkomen. Als je hieraan mee wilt werken, geef jouw COVID-19 besmetting dan door aan je leidinggevende of opleidingsdirecteur.

UPDATE (13/01): Welke gebouwen en restaurants zijn geopend?

Vanaf 31 augustus zijn alle UT gebouwen geopend tijdens reguliere openingstijden

Tot 10 februari zal een aantal faciliteiten op de campus gesloten zijn. Zo gaat het Sportcentrum dicht – de balie voor afhalen en de fysiotherapie blijven wel open – en de Bastille, Pakkerij en het Watersportcomplex sluiten hun deuren. Studieverenigingen mogen in de komende weken geen gebruik maken van hun ruimte in de UT-gebouwen.

Aangepaste openingstijden voor zelfstudie
De gebouwen Vrijhof (bilbilotheek) en Horst blijven geopend voor zelfstudie, voor studenten die geen goede plek hebben om thuis te studeren. De reeds geldende regels voor reserveren blijven gelden. Reserveer je plek via de Resource Booker.

Afhalen van goederen
De verschillende balies voor het afhalen van goederen blijven geopend. Als je spullen hebt besteld voor thuiswerken, dan kan je deze afhalen in de Faculty Club, op donderdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Eten en drinken
De kantines, Starbucks en de sportkantine zijn tot 10 februari 2021 gesloten.  

Bibliotheek
De bibliotheek blijft geopend voor zelfstudie, voor studenten die geen goede plek hebben om thuis te studeren. De reeds geldende regels voor reserveren blijven gelden. 

Reservering is nog steeds nodig. Alleen UT studenten met een geldige reservering en studentencard hebben toegant tot de bibliotheek. Printen kan ook, reserveer hiervoor een printer time-slot. The computerruimte is open met 14 plug-in screens (BYO device). Het Pick-Up & Return-punt  blijft beschikbaar.  De beschikbare studieboeken en journals in de bibliotheek kunnen ook gebruikt worden.

Verder zal de ITC bibliotheek voor zelfstudie open zijn met 61 studieplekken van woensdag tot en met vrijdag  ( 9:30u – 17:00u). Deze locatie heeft ook een Pick-Up & Return punt tijdens kantooruren. Deze bevindt zich vlak bij de ingang van de ITC bibliotheek.   

UPDATE (15/12): Werken op de campus

We roepen op om niet naar de campus te komen als dit niet strikt noodzakelijk is. Zo minimaliseren we met elkaar het aantal contacten en het aantal reisbewegingen. Het dringend advies thuis te blijven geldt in de volle breedte: kijk kritisch of activiteiten zoals vergaderingen strikt noodzakelijk zijn en of deze ook online kunnen worden gehouden. We doen daarbij een groot beroep op jouw verantwoordelijkheid om een verstandige keuze te maken.De algemene corona-voorschriften van de UT vind je hier (in pdf).

Hoe druk is het op dit moment op de campus en welke plekken kan ik beter wel of niet bezoeken?
De UT heeft de CampusCrowdMap ontwikkeld, die laat zien hoe druk het is in de verschillende gebouwen. De applicatie baseert zich op het aantal apparaten dat verbonden is met Eduroam en het Enschede_Stad_van_Nu-wifi-netwerk. Er worden alleen aantallen geregistreerd. CampusCrowdMap geeft op basis van deze aantallen de verwachte drukte aan, en kan daarmee helpen in het bezoeken van de campus en het vermijden van drukke plekken. 

De algemene corona-voorschriften van de UT vind je hier (in pdf).

Gezond thuiswerken
Een gezonde thuiswerkplek

Of je een vaste, flexibele of een thuiswerkplek hebt, het is belangrijk dat je werkplek aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo is bijvoorbeeld uw werkhouding en afwisseling zeer belangrijk. Je kunt hierover veel informatie vinden op de website van HR.

(UPDATE 13/01): Beperking voorzieningen
UPDATE (13/01): Kan ik sporten in het sportcentrum?

Het sportcentrum is tot 10 februari gesloten. Kijk op de website welke sportactiviteiten er wel zijn en hoe je kunt reserveren voor een van de activiteiten.

Kijk hier voor het aanbod voor thuis sporten.

Online faciliteiten
Security Updates Windows 10 werkplek (UT managed)

LISA werkt voortdurend aan het veilig houden van onze digitale omgeving. Ook nu iedereen vanuit huis werkt, is het essentieel dat werkplekken voorzien blijven van de laatste security updates. LISA vraagt daarom iedereen het volgende: 

 • Maak minimaal éénmaal per week een verbinding met het UT netwerk via een VPN verbinding, zodat security updates blijven binnenkomen. Zolang de updates lopen zie je dat onderin je scherm. Let daarbij op of er om een eventuele herstart van je pc gevraagd wordt.
 • Sluit minimaal éénmaal per week je PC volledig af, zodat eventuele security updates van Microsoft opgehaald en bijgewerkt kunnen worden.
 • Controleer daarnaast minimaal éénmaal per maand of de Windows updates wel worden bijgewerkt. Hoe je dat kunt doen is hier te vinden

Werk je niet met een UT beheerde werkplek, zorg dan ook dat deze regelmatig wordt bijgewerkt met de laatste updates.

Voor meer info over hoe je een VPN verbinding maakt en hoe je security updates kunt controleren, zie ook de FAQ over thuiswerken

Cybersecurity

Voor veel cybercriminelen vormt Covid-19 een nieuwe kans om slachtoffers te maken. We vragen je om daar alert op te zijn. In onze communicatie gebruiken we email als ons primaire kanaal voor UT-brede berichten. De belangrijkste berichten vind je ook terug op onze website. Als je een bericht ontvangt van de UT waarin je gevraagd wordt om via een link in te loggen, dan is dit een phishing-poging. Om ons te helpen ons te weren tegen dergelijke pogingen, vragen we je deze via email te melden bij de CERT-UT: cert@utwente.nl.

Veilig werken op afstand
 • Maak geen gebruik van publieke wifi-punten.
 • Zorg dat de laatste updates geïnstalleerd zijn voor zowel je besturingssysteem en (antivirus) programma’s.
 • Maak gebruik van het Virtual Private Network (VPN) van de UT.
Gebruik van VPN

Vanaf 17 maart is er extra capaciteit beschikbaar op het Virtual Private Network (VPN) van de Universiteit Twente, zodat een ieder deze kan gebruiken voor een veilige verbinding.

Voor sommige applicaties kan het gebruik van VPN verstorend werken: het zou kunnen dat de audio- en video-kwaliteit bij het gebruik van bijvoorbeeld Skype for Business of Microsoft Team beperkt is. Het is beter je VPN uit te schakelen als je van deze diensten gebruikt maakt.

Niet in alle gevallen is het verbinden via een VPN noodzakelijk bijvoorbeeld:

 • Bij het op afstand verbinding maken met UT-applicaties. Deze verbinding is altijd versleuteld.
 • Bij toegang krijgen tot de M: en P:-schijven. Deze kan je ook gebruiken via webdrive. De handleiding daarvoor vind je hier.
 • Bij het gebruik van alle Microsoft-programma's. Deze werken gewoon zonder VPN-verbinding.
 • Bij gebruik van de digitale omgeving van de bibliotheek. We gebruiken EZproxy om je daartoe toegang te geven.

Voor diverse online diensten van HR of Finance is wel een VPN vereist.

ZZP, UT-flex en oproepkrachten
Waar kan ik terecht nu mijn werkzaamheden als ZZP’er, oproepkracht of UTflex’er wegvallen?

Erg vervelend dat de maatregelen rondom het Coronavirus ook invloed hebben op jouw werkzaamheden. Mochten je werkzaamheden (deels) zijn weggevallen, dan is het allereerst belangrijk dat je hierover contact opneemt met je opdrachtgever. Aanvullend heeft de UT een richtlijn opgesteld omdat we ons kunnen voorstellen dat dit gevolgen kan hebben voor je financiële situatie. Meer informatie hierover vind je op de HR pagina met tijdelijke regelingen omtrent Corona.

Communicatie
Waar kan ik de mails inzien die naar studenten en medewerkers zijn gestuurd?

Een overzicht van alle mails vind je hier.
Indien je niet op het campusnetwerk bent, word je gevraagd in te loggen.  

Hoe verloopt communicatie richting medewerkers, docenten en studenten?

Indien er nieuws is, ontvangen medewerkers en studenten een corporate nieuwsbrief. Ook is er decentraal communicatie ingericht. Voor studenten wordt ook Canvas ingezet en wordt er gecommuniceerd via Student Union. E-mail is de belangrijkste informatiebron op dit moment, houd deze dus goed in de gaten.

STUDENTEN

Hier vind je o.a. informatie over stages en opdrachten, afstuderen, regels en voorschriften, BSA en studievertraging.

UPDATE (15/12): Reizen naar Nederland

Het hangt van je situatie af of je wel of niet naar Nederland kunt reizen. Voor sommige mensen geldt door de uitbraak van het coronavirus een Europees inreisverbod. Bekijk op de website van de Rijksoverheid of je in jouw situatie naar Nederland kunt reizen en wat de mogelijke voorwaarden zijn.

Reizigers van buiten de EU die naar Nederland komen, moeten een negatieve COVID-19-test kunnen overleggen. Meer informatie daarover volgt spoedig op de website van de Rijksoverheid.

Voor studenten en medewerkers die aan de UT studeren en werken en in Duitsland wonen, geldt dat zij onder de ‘kleine-grensverkeer-regeling’ van en naar de universiteit mogen reizen. Voor Duitse studenten die in Nederland wonen en het voornemen hebben om gedurende de kerstperiode naar Duitsland te reizen, geldt dat zij onder de ‘reguliere’ reisadviezen vallen: hen wordt door de Rijksoverheid afgeraden te reizen. Bovendien geldt de plicht tot quarantaine, die mogelijk van invloed kan zijn om deel te nemen aan bijvoorbeeld een tentamen.

Thuisquarantaine na aankomst in Nederland
Thuisquarantaine na aankomst in Nederland

Voor zowel huidige als aankomende studenten en medewerkers die afreizen uit bepaalde landen die zijn aangemerkt als risicolanden, of daar vakantie hebben doorgebracht, is het noodzakelijk om in quarantaine te gaan voor 10 dagen. Dit geldt óók als je je bij aankomst op Schiphol hebt laten testen en je uitslag negatief is. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over welke landen voor deze maatregel in aanmerking komen. Deze lijst verandert snel, dus hou deze goed in de gaten.
Er komt een testlocatie op de campus naast de huisartsenpraktijk waar je naartoe kunt met verwijzing van de huisarts.

Je kunt in thuisquarantaine in jouw eigen accommodatie.

Hoe reis ik vanaf het vliegveld naar mijn accommodatie als ik in thuisquarantaine ga?

Je kunt met de trein van Schiphol naar Enschede reizen. Vermijd de spits. Het dragen van mondkapjes is  verplicht in het openbaar vervoer.

Moeten mijn huisgenoten ook in quarantaine als ik in quarantaine ga?

In geval van thuisquarantaine na reizen hoeven huisgenoten niet in quarantaine tenzij jij symptomen ontwikkeld (koorts, kortademigheid). Als dat het geval is zijn de basisregels die voor iedereen gelden van toepassing.

Hoe kan ik boodschappen doen tijdens thuisquarantaine?

Je huisgenoten en andere studenten kunnen je helpen met boodschappen tijdens thuisquarantaine. De Student Union heeft het doen van boodschappen onderdeel gemaakt van hun buddy system. Wanneer er echt niemand is om je te helpen en je geen symptomen hebt, mag je voor het doen van boodschappen quarantaine onderbreken (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies)

Wanneer ik op 30 augustus aankom in Nederland en het onderwijs op 31 augustus start, kan ik dan online onderwijs volgen tijdens mijn thuisquarantaine?

Als je zo laat aankomt, moet je je realiseren dat niet al het onderwijs online zal zijn. De meeste opleidingen streven ernaar zoveel mogelijk projectwerk, practica en toetsen op de campus aan de te bieden. Niet alle programma’s zullen alternatieven bieden aan studenten die te laat arriveren. Neem in dit geval contact op met de studieadviseur van je opleiding.

UPDATE (8/9): Is het weer mogelijk om projectkamers te reserveren?

Ja, je kunt weer een projectruimte reserveren via Resource Booker. Hier wordt ook aangegeven hoeveel personen er in een bepaalde projectruimte zijn toegestaan. In de projectruimtes zijn schoonmaakmiddelen beschikbaar waarmee je de werkplek schoon kunt maken voor en na gebruik.

Wat moet ik doen als ik een slechte of langzame internetverbinding heb?

Aangezien we niet over de gebruikelijke faciliteiten beschikken als voor de Covid-19 crisis moeten we op zoek naar alternatieven. Helaas beschikt niet elk huis(houden) over voldoende internetbereik. Wat kan je daar aan doen?

LISA beantwoordt verschillende vragen m.b.t. thuiswerken en –studeren.

 • Je kunt hier algemeen advies vinden over tools en platforms.
 • Het Notebook Service Centre is fysiek tijdelijk gesloten maar is wel digitaal bereikbaar. Voor informatie over updates en openingsuren zie hier.

In de Spiegel en de UT-bibliotheek zijn studieplekken de je kunt gebruiken. De begane grond van de Spiegel is open van 8.00-18.00 uur tijdens werkdagen.

Om gebruik te maken van de beschikbare plekken in de UT-bibliotheek, kan je hier een reservering maken.

UPDATE (21/01) Toetsen/examens
Hoe kan ik mij voorbereiden op mijn examen op de campus?

Docenten wordt gevraagd om allereerst te overwegen of een examen online kan plaatsvinden. Voor de examens waarvoor je naar de campus wordt gevraagd hebben we een infographic gemaakt die je stap voor stap laat zien hoe je, je kunt voorbereiden om ervoor te zorgen dat het examen op een veilige manier voor iedereen kan plaatsvinden.

Hoe gaat de UT om met (online) toetsen tijdens komend academisch jaar (2020-2021)?

Ook in het nieuwe academisch jaar zullen toetsen deels online plaatsvinden. Docenten ontwikkelen op dit moment passende toetsvormen. Als online toetsen niet kan of lastig is, kunnen toetsen op de campus afgenomen worden. Tentamens worden binnen drie blokken op de campus gehouden: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds 

De opleidingen zijn verantwoordelijk voor het afnemen van toetsen binnen de richtlijnen. Zij zullen je informeren welk toets welke vorm heeft. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

Wanneer zijn de nieuwe toetsmomenten voor reeds afgelaste?

De opleiding laat jou weten hoe en wanneer je jouw toetsen in kunt halen.

Hoe kan ik gebruik maken van het recht om mijn tentamen in te zien?

Het recht om je tentamen in te zien, is niet veranderd. De docent moet een mogelijkheid bieden hiervoor. Als dit niet wordt gedaan, kan je contact opnemen met de coördinator van de module of je programma. In sommige gevallen is het echter nog niet mogelijk om de tentamens in te zien. Dit is het geval voor tentamens die zijn afgenomen voor 17 maart 2020, de inzage hiervoor is nog niet georganiseerd want de docenten hebben nog geen toegang tot de tentamens. Dit is een situatie van overmacht die we de komende weken willen oplossen.

Waarom krijgen we soms alleen informatie over een tentamen 1-2 dagen voordat deze wordt afgenomen?

In kwartiel 3 was de informatie over de organisatie van tentamens vaak laat geweest. Dit kwam vanwege de abrupte overgang van fysiek onderwijs naar online. Natuurlijk wordt dit niet standaard de manier van communiceren over tentamens en gaan docenten jou hier eerder over informeren. Neem op tijd contact op met je docent indien er nog geen informatie vrij is gegeven. Als de docent niet reageert, kun je contact opnemen met de module- of programmacoördinator.

Moet ik mijn telefoonnummer afgeven als onderdeel van de procedure om fraude te voorkomen?

Docenten kunnen sinds 12 mei 2020 studenten benaderen via Microsoft Teams, dus het is niet (meer) nodig om je telefoonnummer af te geven.

Waarom verschilt de examenprocedure voor verschillende programma’s? Dit is erg verwarrend voor studenten die cursussen volgen in verschillende programma’s.

We zijn ons ervan bewust dat dit frustrerend en verwarrend kan zijn. In de korte tijd dat we overgestapt zijn naar online onderwijs is er niet veel tijd geweest om algemene procedures uit te lijnen. Bovendien hebben docenten en examencommissies een grote mate van autonomie. Dit is niet veranderd sinds de overgang naar online onderwijs. Als student kan je dit onderwerp laten bespreken via de opleidingscommissie.

Moet ik op Nederlandse tijd tentamens op afstand maken?

Om fraude te voorkomen moet je alle opdrachten inleveren en alle tentamens afleggen op Nederlandse tijd ook al kan dat erg lastig voor je zijn in een andere tijdzone. Als je een individueel of groepstentamen hebt zonder een vaste datum/tijd, kun je de docent vragen om je in te plannen in een tijdslot dat handig is voor jou. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat dit verzoek kan worden gehonoreerd.

UPDATE (21/01): Onderwijs
UPDATE (20/10): Hoe ziet het onderwijs eruit vanaf 1 september?

Het onderwijs wordt als uitzondering genoemd in de maatregelen van het Rijk die op 28 september bekend zijn gemaakt. Dat betekent dat ook in de komende periode het onderwijs wordt aangeboden zoals gepland. Activiteiten op de campus zoals bijvoorbeeld tentamens, practica en werkcolleges kunnen gewoon plaatsvinden. Dat geldt ook voor afstudeercolloquia en diploma-uitreikingen, echter met een maximum van dertig aanwezigen. Het mag duidelijk zijn dat de geldende algemene hygiëneregels van toepassing zijn en blijven, en dat we er met elkaar scherp op zijn dat iedereen zich hier aan houdt.

Gezondheid en veiligheid is ons belangrijkste uitgangspunt. Daarom werken we volgens de richtlijnen van de overheid. We vinden het ook erg belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten en deel uitmaken van de UT-gemeenschap. Dus we streven naar een evenwicht tussen de wens om samen te zijn op de campus en maximale veiligheid. Ons 1,5 km2 grote groene campus brengt het onderwijs, het onderzoek en het studentenleven van de UT samen en biedt tegelijkertijd de nodige ruimte om de 1,5 meter afstand te overbruggen, zodat de veiligheid van jou, medestudenten en onze medewerkers gewaarborgd is.

Je wordt geacht een mondkapje te dragen als je je in de gebouwen van de universiteit verplaatst. Op het moment dat je zit, mag je deze af doen, maar sta je op en verplaats je je, dan moet je deze op doen. Dit is een aanscherping op het eerdere dringend advies om een mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt niet alleen voor de universiteit maar is inmiddels ook van toepassing op andere publiek toegankelijke gebouwen als de bibliotheek, de winkel en het station en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

We zijn verheugd over het feit dat we komend collegejaar veel onderwijsactiviteiten op de campus kunnen aanbieden. Voor activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid het meest toegevoegde waarde heeft, zoals werkcolleges, practica en tentamens, maken we meer ruimte vrij dan voor andere activiteiten. Hoorcolleges zullen online worden aangeboden. We streven naar het maximaal aantal contacturen als aangeboden kan worden binnen de veiligheidsrichtlijnen. Door het aanbieden van een mix van online en on-campus onderwijs slagen we erin een goed onderwijsprogramma aan te bieden. Docenten worden via CELT ondersteund in het realiseren van hoogwaardig online onderwijs.

De lesroosters voor het academisch jaar 2020-2021 zijn anders dan we gewend zijn. In het onderstaande schema vind je de nieuwe roostertijden. Een collegedag duurt maximaal van 9 uur tot 17.30 uur of van 13.45 uur tot 22.00 uur. Zoals je kunt zien, is in de lesroosters rekening gehouden met avondonderwijs.

Wat houdt avondonderwijs in vanaf 1 september?

In nauw overleg met de URaad is besloten dat het geven van avondonderwijs onder strikte condities mogelijk is. Er wordt gestreefd naar maximaal 1 avond per week. Onderwijs vindt maximaal plaats tot 22.00 uur en er wordt niet meer dan 8 uur onderwijs per dag ingeroosterd. Zo mogelijk wordt na een dag met onderwijs in de avond de volgende ochtend geen onderwijs gepland.

Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De CAO-bepalingen over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij in acht genomen.

De campus is daarnaast ’s avonds tot 22:00 open voor studenten voor het gebruik van projectruimtes en rustige studieplekken.

Wat moeten we doen als we problemen hebben met teamwork die gerelateerd zijn aan Covid-19?

Teamwork is uitdagender in een (grotendeels) online omgeving. Teamleden hebben last van slechte verbindingen of helemaal geen verbinding. Wanneer teamleden zich in verschillende tijdszones bevinden neemt de complexiteit verder toe. Projectmanagement en heldere communicatie zijn belangrijker in een online dan in een offline omgeving. Ieder teamlid moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen en zich flexibel opstellen. Als een groep niet in staat is om tot een werkbare situatie te komen, neem dan contact op met de tutor/begeleider. Als je je persoonlijke situatie wilt bespreken, neem dan contact op met je studieadviseur. Wacht niet te lang om actie te ondernemen.

Ik ben tweedejaars student en heb een uitgesteld advies

Voor tweedejaars met een uitgesteld advies is maatwerk noodzakelijk. Er is een aanvulling gemaakt op de Onderwijs- en Examenregeling. Je kan hier meer lezen over dit onderwerp.

UPDATE (16/9): Ik studeer binnenkort af, hoe zit het met afstudeercolloquia?

Studenten die hun afstudeercolloquia houden, kunnen kiezen voor online, fysiek op de campus of in hybride vorm (deels online, deels op de campus, bijvoorbeeld als een commissielid niet aanwezig kan zijn). Er is een protocol voor het houden van colloquia opgesteld. Deze vind je hier.

Kan ik afstuderen en ontvang ik een diploma?

Dit gaat in overleg met jouw opleiding.

Jouw diploma krijg je vanwege praktische beperkingen mogelijk iets later. Wel kun je via BOZ  een bewijs van afstuderen ontvangen waarmee je bijv. kan aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor een vervolgopleiding aan de UT heb je een dergelijke verklaring niet nodig.

Je kunt je, indien van toepassing, wel na je afstuderen via Studielink uitschrijven aan de UT. Doe dit op tijd (in de maand van afstuderen) dan wordt je per eerste van de volgende maand uitgeschreven.

UPDATE (1/9): Wat is het effect op mijn BSc of MSc eindopdracht?

Voor wat betreft onderzoek ten behoeve van de bachelor- of masterthesis maken studenten individuele afspraken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is. Wat er mogelijk is, is mede afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken (dit betekent dat elk verzoek voor gebruik van de faciliteiten de beoordelingsprocedure volgt die geldt voor de geleidelijke en gedeeltelijke openstelling onderzoeksinfrastructuur, waarin wordt bepaald welk onderzoek kan plaatsvinden en onder welke condities.  

Ik loop stage, gaat dat door?

Een aantal studenten loopt op dit moment stage bij een organisatie buiten de universiteit. Voor wat betreft het voortzetten van de stage-opdracht, volgen we de richtlijnen van de organisatie waar je stage loopt. Mocht dit tot complicaties leiden, neem dan contact op met je stagebegeleider bij de UT. Ook als je tijdelijk je stage (moet) stoppen, neem dan even contact op.

UPDATE (21/01): Heeft de coronacrisis invloed op het Bindend Studie Advies (BSA) en of doorstroming van bachelor naar master (zogeheten ‘harde/zachte knip’)?

De Universiteit Twente versoepelt de norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor de studenten die in 2020-2021 zijn gestart met hun opleiding. Het besluit is vandaag bekrachtigd door de Universiteitsraad. 

Samenvatting van het besluit:

 • De UT sluit zich aan bij de generieke versoepeling die is aangekondigd door de VSNU
 • De BSA-norm wordt daarom verlaagd van 45 naar 40 EC.
 • Opleidingen waar deze versoepeling, bijvoorbeeld door opleidingsspecifieke eisen, geen feitelijke versoepeling betekent, overleggen met hun opleidingscommissie (OLC) over een aanpassing die wel leidt tot een versoepeling in de lijn van de VSNU. Zij communiceren dit zelf richting hun studenten.
 • Deze versoepeling geldt alleen voor studenten die zijn ingestroomd in het studiejaar 2020-2021. Studenten die in het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld BSA hebben gekregen vallen dus niet onder deze versoepeling.

De geldende regelingen voor Bindend Studie Advies (BSA) en zachte/harde knip vind je op deze pagina.

Hoe wordt omgegaan met extra tijd en andere toetsvoorzieningen?

Voor online toetsen zullen docenten een extra-tijd versie van de toets aanbieden. Docenten zijn geïnformeerd over opties die daarvoor beschikbaar zijn.

Voor andere toetsvoorzieningen werken studieadviseurs, het tentamenbureau en docenten aan mogelijke oplossingen. Neem contact op met je studieadviseur om de status op te vragen als je nog niet bent geïnformeerd.

Het Notebook Service Centre is gesloten. Wat moet ik doen als ik een hardware probleem heb?

Het Notebook Service Centre is bereikbaar via email of telefoon. Indien noodzakelijk kan een afspraak worden gemaakt om de balie in de Citadel te bezoeken. De 1 uur-service is niet beschikbaar.

Is het Coronavirus dat leidt tot (mogelijke) studievertraging een reden voor uitzonderingen op regels en richtlijnen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur. Als je wilt overleggen met een studentendecaan over studiegerelateerde vragen en/of UT-regelingen voor persoonlijke omstandigheden, dan kan je een (skype)afspraak regelen via het secretariaat van SACC (053-489 2035).

UPDATE (22/12): Ik wil een uitwisselingsminor in het buitenland doen tijdens dit (2020-2021) academisch jaar. Is dat mogelijk?

Aangezien de Nederlandse nationale autoriteiten een uitgebreide dringende aanbeveling hebben aangekondigd om niet naar het buitenland te reizen, heeft de UT besloten om buitenlandse reizen voor uitwisseling niet door te laten gaan voor het tweede semester 2020-2021. De beperkingen zijn ten minste tot half maart 2021 van kracht. Houd er rekening mee dat over een verlenging van dit verbod in een later stadium kan worden besloten. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele plannen om later in het jaar naar het buitenland te reizen.

De regel is van toepassing op cursusuitwisseling en alle andere vormen van uitwisseling waarvoor een reis naar het buitenland nodig is.

Studenten die naar het buitenland zijn gereisd
Aan degenen die naar het buitenland (buiten NL) zijn gereisd, zal de UT in het licht van de huidige beperkingen niet vragen om onmiddellijke terugkeer naar NL. Blijf op de hoogte van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op hun terugkeer naar Nederland.

Studenten die een internationale minor overwegen 'op een later moment', moeten zich bewust zijn van de verhoogde risico’s zoals de hogere kosten en het ontbreken van vergoedingen voor last-minute annuleringen. Daarom is het sterk aan te raden om een back-up plan te hebben. Meer informatie over het regelen van uitwisseling lees je op deze website.

Medische zorg en verzekeringen
Wat als ik naar een Nederlands ziekenhuis moet?

Nederlandse zorgverzekeringen dekken behandelingen voor corona. Zorg dat je je pas/gegeven bij de hand hebt.

Studenten met een AON-verzekering zijn gedekt voor behandelingen gerelateerd aan corana. Voor meer informatie zie de AON-website.

Neem in noodgevallen altijd contact op met Aon Assistance via +31(0)10 44 88 260 (24/7 beschikbaar);  of kijk op deze website.

In geval van nood/gevaar voor de volksgezondheid wordt je altijd geholpen.

Geestelijke gezondheid / welzijn
Wat kan ik doen als ik te maken heb met discriminatie vanwege Covid-19?

Discriminatie komt helaas voor in bijna elke groep, ongeacht de uitdagingen die Covid-19 stelt. In tijden van een pandemie zoeken sommige mensen naar slachtoffers die ze de huidige situatie verwijten of op wie ze simpelweg hun frustratie uitleven. Dergelijk gedrag is op geen enkele manier te rechtvaardigen en zou openlijk besproken moeten worden binnen de groep om het zo spoedig mogelijk te elimineren. Soms zijn individuen of groepen zich niet volledig bewust van het feit dat ze met hun gedrag anderen discrimineren. In dat geval is het zelfs belangrijker om tot bewustwording te komen. Wanneer een groep of individu de discriminatie niet zelf kan aanpakken is het advies om hulp te zoeken.

Als je hulp nodig hebt of weet dat iemand hulp nodig heeft vraag dan om advies en ondersteuning. Je kan altijd contact opnemen met je studieadviseur. Als je liever met iemand buiten de opleiding praat, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SACC (student affairs coaching & counselling).

Voor de contactgegevens van de studieadviseurs zie dit overzicht.

Voor contactgegevens van SACC zie hier.

Ondersteuning bij moeilijkheden

We begrijpen dat de huidige situatie kan leiden tot extra stress, omdat het een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Als je ondersteuning wilt bij mentale problemen, kun je contact opnemen met je studieadviseur of met Student Affairs Coaching & Counselling (SACC). Je kunt hen telefonisch bereiken, +31 53 489 2035.

SACC heeft een FAQ gemaakt met tips en adviezen over geestelijke gezondheid en omgaan met Covid-19. 

Financiële zaken
Heb je inkomen verloren omdat je werkgever je op dit moment niet kan laten werken?

Heb je een bijbaan of (parttime) baan  en heeft je werkgever minder werk als gevolg van de coronacrisis dan kan je hier zien welke maatregelen van toepassing zijn.

Heb je een oproepcontract of 0-urencontract en heeft je werkgever minder werk als gevolg van de coronacrisis? Online staat meer informatie over de manier waarop je werkgever met deze situatie kan omgaan en misschien jou kan doorbetalen. Let op: de aanmelding voor deze TOFA-regeling kan tot 12 juli a.s.

Je kan je werkgever vragen een beroep te doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Op deze manier kan hij jouw inkomen gedeeltelijk doorbetalen.

Ik heb financiële problemen a.g.v. Covid-19. Wat kan ik doen?

We kunnen ons goed voorstellen dat bijvoorbeeld het verliezen van je baan, het plotseling wegvallen van de financiële bijdrage van je ouders of het oplopen van vertraging bij je afstuderen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Er zijn echter meer mogelijkheden dan je misschien denkt. Onderstaand een aantal mogelijkheden die misschien voor jou beschikbaar zijn. Als je meer informatie nodig hebt of jouw situatie niet voorkomt in het overzicht, neem dan vooral contact op met je studieadviseur of een studentendecaan

Is het mogelijk je studiefinanciering van DUO op te hogen?

Alhoewel je misschien terughoudend bent om je studieschuld te verhogen, biedt DUO een aantal mogelijkheden om je studiefinanciering (tijdelijk of soms met terugwerkende kracht) te veranderen. Op de website beschrijft DUO een aantal mogelijkheden.

Kom je in aanmerking voor collegegeldkrediet?

Veel studenten kennen de mogelijkheid om collegegeldkrediet via DUO te krijgen niet. Deze mogelijkheid staat open voor alle studenten onder 30 jaar uit een EER-land of Zwitserland. Meer informatie.

Ben je een EU-student die wellicht zijn Nederlandse studiefinanciering verliest, omdat je op dit moment niet aan het minimale aantal van 56 werkuren per maand komt?

Als je in staat bent om aan te tonen dat er sprake is van overmacht, kan je wellicht je Nederlandse studiefinanciering behouden. Je hebt een verklaring van je werkgever nodig dat je niet mag werken of dat je minder kunt werken als gevolg van Corona. De verklaring moet duidelijk de periode aangeven waar het om gaat. Deze optie staat ook open voor EU-inwoners met een 0-urencontract.

Ben je op zoek naar een (andere) baan?

De UT kan niet bemiddelen voor studenten die op zoek zijn naar een baan. Studentassistentschappen worden aangeboden via UT-flex en je kunt ook zoeken via het platform Jobteaser  

Wanneer je op zoek bent naar een baan check dan of er restricties voor jou van toepassing zijn bijvoorbeeld vanwege verblijfsvergunning, beurs of verzekeringen.

Hoop je binnenkort af te studeren en maak je je zorgen of je een baan vindt?

Wanneer je als niet-EU-student wilt werken in Nederland na je afstuderen moet je een zoekjaar aanvragen. Je kunt hier meer informatie over vinden via de website van career services (English only)

Je kan je online aanmelden voor het zoekjaar. Voor meer informatie zie de website van de IND

Wanneer je advies nodig hebt of begeleiding wilt bij het maken van keuzes, kan je een afspraak maken met Career Services. Het grootste deel van ons aanbod loopt, ondanks corona, door. De afspraken met onze loopbaanadviseurs worden via skype, telefoon, e-mail of e-coaching afgehandeld.

UPDATE (15/12): Social contacts / online communities
Hoe kan ik als vrijwilliger aan de slag gedurende de crisis?

Je kunt op verschillende manieren aan de slag als vrijwilliger op de UT, in Enschede of daarbuiten. Activisme op de UT biedt een breed spectrum van mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld denken aan humanitaire of sociale activiteiten, milieu activisme, zorg voor dieren of faciliteiten. Vrijwilligerswerk kan je zelf helpen om gevoelens van verveling, stress of vervreemding te verminderen.

Je kunt enkele voorbeelden van activiteiten op de UT en vrijwilligerswerk in en om Enschede vinden op de website van de Student Union.

Welke online initiatieven voor studenten zijn er?

Veel verenigingen hebben inmiddels een digitaal platform en/of activiteiten georganiseerd. Check hun website/social media. Een overzicht van alle verenigingen vind je hier.

UPDATE (15/12): Share and take care

De geldende beperkingen hebben mogelijkgevolgen voor jouw plannen voor de komende vakantieperiode. Omdat we zekerwillen zijn dat iedereen op de UT op een mooie manier kan terugkijken op dezeperiode, hebben we de Share & Take Care Community opgezet.Op dit platform vind je een speciaal programma voor de komende vakantiewekenvoor studenten en medewerkers. Zo kun je toch leuke activiteiten ondernemen enmet elkaar in contact blijven. Benieuwd welke activiteiten alle studie-, sport-en cultuurverenigingen aanbieden? Ga naar utwente.nl/shareandtakecare en meld je aan!

Biedt de UT gratis online cursussen waar ik aan kan deelnemen?

De UT biedt studenten vanaf nu de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van GoodHabitz. Dit is een online leerplatform waarop je meer dan 100 online cursussen op allerlei gebieden vindt. Variërend van persoonlijke effectiviteit, tot Office, van Strategisch denken tot aan Sociale intelligentie. Er zijn cursussen beschikbaar in 5 verschillende talen en de cursussen zijn opgebouwd uit filmpjes, artikelen en testvragen.

Kijk op https://www.goodhabitz.com/utwente en log in met je UT studentaccount.

Studenten huisvesting
Ik heb de huur opgezegd vanwege Covid-19. Kan ik terug naar mijn kamer?

Als je huurt via UT housing is het mogelijk terug te keren naar een kamer, maar uiterlijk tot 15 augustus 2020 (na deze datum zijn kamers nodig voor nieuwe studenten). Om terug te keren, moet een student zich registeren in Roomspot en een kort bericht sturen naar student-housing@utwente.nl waarin je aangeeft te willen terugkeren nadat je vanwege Covid-19 was vertrokken. Je krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een gemeubileerde kamer. De kamer moet gehuurd worden vanaf het moment dat het luchtruim weer open is.

NB Het staat studenten vrij een niet-gemeubileerde kamer te zoeken/vinden voor een langere periode (dus ook na 15 augustus 2020).

Ik ben vertrokken naar huis en heb alles nog in mijn kamer staan. Kan ik korting krijgen op de huur?

Dit is niet mogelijk omdat met een huurovereenkomst heeft en nog eigendommen in de kamer liggen en dus officieel nog huurder van deze accommodatie is. Neem contact op met de studieadviseur als er sprake is van financiële problemen.

Kan ik mijn doorlopende huurcontract eerder opzeggen?

Studenten die huren via UT Housing Office kunnen hun huur opzeggen door contact met hen op te nemen. Als je vanwege Covid-19 vertrekt hebben we afgesproken met ITC/Stadsweide en De Veste om soepeler te zijn en je contract te beëindigen per 31 maart 2020 of 15 april 2020 (afhankelijk van de datum waarop je contact hebt opgenomen met Housing Office).

Als je huurt via Camelot moet je met hen contact opnemen en zullen ze je situatie evalueren. XIOR heeft een opzegtermijn van 3 maanden plus een boete van € 125,00 fine wanneer je de huur eerder opzegt.

Studenten die niet huren via UT Housing Office moeten zelf contact opnemen met hun verhuurder.

Ik kan mijn huur niet betalen vanwege Covid-19 gerelateerde financiële problemen. Wat moet ik doen?

Zie onder Studenten-Financiële zaken.

Hoe moeten we met Covid-19 omgaan in ons studentenhuis?

De Student Union gaat meer informatie publiceren over dit onderwerp, houd de website in de gaten.

UPDATE (9/12): Waar kan ik terecht met vragen?
UPDATE (09/12): Openingstijden Student Services

De fysieke balie van Student Services is weer beperkt open op dinsdagen en donderdagen van 10:00u – 16:00u.

Let op: baliebezoek is alleen op afspraak.

Uiteraard blijft Student Services de hele werkweek bereikbaar via telefoon en per mail.

Let op:

Vanwege de huidige corona crisis (COVID-19) vragen we je om alleen de balie te bezoeken op het moment van je afspraak, niet eerder te komen en na je afspraak meteen de ruimte te verlaten om rijen te voorkomen.

Je kan telefonisch contact opnemen met Student Services via 053-4892124 als je vragen of zorgen hebt die je wilt bespreken of waar je advies over wilt. Je kunt Student Services bereiken tussen 10.00-16.00 uur. Student Services via email bereiken via studentservices@utwente.nl.

Als je vragen studie gerelateerd zijn of wanneer je ernstige financiële problemen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur. ITC MSc-studenten kunnen met al hun vragen contact opnemen met Student Affairs via studentaffairs-itc@utwente.nl.

Studie- en studentenverenigingen
Hoe kan ik als (studie)vereniging op een legale manier omgaan met contracten en aanmeldingsformulieren?

Uitgangspunt is dat overeenkomsten ook mondeling gesloten kunnen worden. Dit betekent dat wanneer het niet mogelijk is een contract of aanmeldingsformulier verstuurd kan worden dit een wettelijk toegestaan alternatief is. Wanneer jij of je vereniging bewijs nodig hebben van de overeenkomst, is het minder makkelijk te regelen.

In dit geval is het mogelijk er voor de te kiezen de daadwerkelijke ondertekening uit te stellen tot het weer mogelijk om te tekenen. Het is al in beperkte mate mogelijk activiteiten op de campus uit te voeren, dus je kunt navragen of dit in jouw gebouw mogelijk is. In aanvulling hierop kan je bevestigen door middel van een email waarin je expliciet aangeeft: ‘’ik ga akkoord’’ of ‘’ik ga digitaal akkoord’’.

In specifieke gevallen waarin bovenstaande niet voldoende is, kan je voor advies contact opnemen met de juridische afdeling van de UT.

UPDATE (8/9): Internationale- en uitwisselingsstudenten
UPDATE (8/9) Moet ik in thuisquarantaine na aankomst/terugkomst in Nederland?

Op dit moment wordt 10 dagen thuisquarantaine dringend aanbevolen wanneer je inreist vanuit een zgn. rood/oranje land. Heb je vragen over thuisquarantaine? Op de website van de Rijksoverheid vind je de meest recente informatie. Op deze website kun je ook lezen wanneer je het dringende advies krijgt om in thuisquarantaine te gaan als je vanuit een ander land naar Nederland reist. De kans is groot dat het thuisquarantaine-advies binnenkort verandert in een de verplichting om in thuisquarantaine te gaan, zelfs als je geen COVID-19-symptomen hebt of als de uitslag van jouw coronatest negatief is.

Visa
Wat moet ik doen als ik het land wil verlaten of heb verlaten en niet-EU student ben (alle opleidingen BMS, EEMCS, ET of S&T en BSc-ATLAS)?

Wanneer je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt. Visa office moet de IND melden dat je tijdelijk en niet definitief bent vertrokken. Als je geen contact opneemt met visa office kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Als je het land hebt verlaten en je verblijfsvergunning verloopt voor je terugkeer, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt.

Als je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, kan je je opnieuw aanmelden via Roomspot. Eventueel beschikbare huisvesting kan alleen worden toegewezen tot 15 augustus 2020. Voor meer informatie/contact  student-housing@utwente.nl

Wat moet ik doen als ik het land wil verlaten of heb verlaten en niet-EU student ben (ITC MSc-student)?

Studenten faculteit ITC: Wanneer je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt. ITC Student Affairs moet de IND melden dat je tijdelijk en niet definitief bent vertrokken. Als je geen contact opneemt met ITC Student Affairs kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Studenten faculteit ITC: Als je het land hebt verlaten en je verblijfsvergunning verloopt voor je terugkeer, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt.

Studenten faculteit ITC: Als je het land hebt verlaten en niet langer huisvesting hebt in Enschede adviseren we je contact op te nemen met ITC Student Affairs of met ITC Housing Committee.

Ik heb het land verlaten. Kan ik terugkeren gegeven het feit dat de grenzen gesloten zijn? Wat als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb?

Wanneer je een geldige verblijfsvergunning hebt, kan je terugkeren. Lees hier meer.

Check up to date reisinformatie en medische restricties aangezien je beperkingen kan tegenkomen in het land dat je verlaat, landen waar je tussentijds landt en beperkingen bij binnenkomst in Nederland.

Wordt de MoMI-regeling aangepast vanwege Covid-19?

Vanwege het Coronavirus worstelen sommige studenten met (mogelijke) studievertraging. Er zijn vragen gesteld bijvoorbeeld: wordt Corona gezien als een gerechtvaardigde reden voor (mogelijke) studievertraging in relatie tot eisen voor voldoende studievoortgang? Of: kunnen alle verblijfsvergunningen worden verlengd? Landelijke antwoorden zijn hiervoor noodzakelijk voordat de UT kan besluiten over deze vragen. We verwachten meer informatie in de week van 11 mei en dan zal het proces worden aangepast. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

MoMi: Verblijfsvergunning en studievoortgang

Voor non-EER studenten met een verblijfsvergunning voor studie aan onze universiteit, die studievertraging hebben opgelopen vanwege de Coronacrisis en daardoor niet voldoen aan de voortgangsnorm in relatie tot MoMi (50%) in studiejaar 2019-2020, verklaart de Universiteit Twente dat de Coronacrisis kan worden geclassificeerd als mogelijke verschoonbare reden voor studievertraging.

Het is belangrijk dat deze studenten op korte termijn contact opnemen met hun studieadviseur. Dan worden de vervolgstappen besproken en kunnen de omstandigheden worden beoordeeld. Informatie over MoMi is te vinden op deze pagina.

Mijn verblijfsvergunning is gecanceld en ik kan niet vertrekken vanwege het Coronavirus, kan ik langer blijven?

Zie de website van de IND voor het meest actuele antwoord op deze vraag.

Stuur een bericht naar student-visa@utwente.nl om hen te informeren over je situatie.

Ik wil naar mijn thuisland
Mijn uitwisselingsprogramma is afgelopen en ik wil graag terug naar huis, maar ik mag het land niet in.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met je faculteit/opleiding, voor algemene vragen met calamity-offcampus@utwente.nl

Waar moet ik rekening mee houden als ik als internationale student terugga naar mijn thuisland?

Wanneer je vanwege reisbeperkingen niet kunt reizen, neem dan contact op met de ambassade van je land van herkomst om aan te geven dat je wilt vertrekken. Vraag of/hoe ze je ondersteunen. Informeer je studieadviseur over de situatie.

Of onderwijs/toetsen worden gezien al noodzakelijke activiteiten die reizen rechtvaardigen hangt zowel af van het land dat je wilt verlaten als de regels in Nederland op reismoment. Check de informatie dus voor je vertrekt en ook als je terugkomt. Vergeet niet eventuele doorreislanden ook te checken. Voor Nederland geeft de website government.nl de meest actuele informatie. Er is een aparte sectie over onderwijs opgenomen.

Voor informatie over huisvesting zie de FAQ onder Studenten-Studenten huisvesting.

Als je een niet-EU student bent, check dan de info onder Internationale- en uitwisselingsstudenten-Visa.

Nederlands nieuws over Corona in het Engels

De volgende bronnen zijn wellicht behulpzaam:

AANKOMEND STUDENTEN (STUDIEKEUZE)

Thuisquarantaine na aankomst in Nederland
Thuisquarantaine na aankomst in Nederland

Voor zowel huidige als aankomende studenten die afreizen uit bepaalde landen die zijn aangemerkt als risicolanden, of daar vakantie hebben doorgebracht, is het noodzakelijk om in quarantaine te gaan voor 10 dagen. Dit geldt óók als je je bij aankomst op Schiphol hebt laten testen en je uitslag negatief is. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over welke landen voor deze maatregel in aanmerking komen. Deze lijst verandert snel, dus hou deze goed in de gaten. Er komt een testlocatie op de campus naast de huisartsenpraktijk waar je naartoe kunt met verwijzing van de huisarts.

Je kunt in thuisquarantaine in jouw eigen accommodatie.

Hoe reis ik vanaf het vliegveld naar mijn accommodatie als ik in thuisquarantaine ga?

De Student Union regelt een pick-up service voor aankomende studenten. Als je geen gebruik kunt maken van deze service mag je met de trein van Schiphol naar Enschede reizen. Vermijd de spits. Het dragen van mondkapjes is  verplicht in het openbaar vervoer.

Moeten mijn huisgenoten ook in quarantaine als ik in quarantaine ga?

In geval van thuisquarantaine na reizen hoeven huisgenoten niet in quarantaine tenzij jij symptomen ontwikkeld (koorts, kortademigheid). Als dat het geval is zijn de basisregels die voor iedereen gelden van toepassing.

Hoe kan ik boodschappen doen tijdens thuisquarantaine?

Je (toekomstige) huisgenoten en andere studenten kunnen je helpen met boodschappen tijdens thuisquarantaine. De Student Union heeft het doen van boodschappen onderdeel gemaakt van hun buddy system. Wanneer er echt niemand is om je te helpen en je geen symptomen hebt, mag je voor het doen van boodschappen quarantaine onderbreken (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies)

Studie-orientatie
Hoe kan ik mij nu oriënteren op een bachelor of master?

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om te verkennen welke bachelor of master bij je past. Alle tips staan online voor je verzameld. Plan bijvoorbeeld een Skype afspraak in met een studieadviseur!

UPDATE (1/9): Aanmelddeadline

De reguliere aanmelddealines zijn van toepassing. Je kunt in februari 2021 instromen in masterprogramma’s of in september 2021 in bachelorprogramma’s en masterprogramma's. Bekijk meer informatie (in het Engels).

UPDATE (19/11): BSc/Msc doorstroom
UPDATE (19/11): Heeft de coronacrisis invloed op het Bindend Studie Advies (BSA) en of doorstroming van bachelor naar master (zogeheten ‘harde/zachte knip’)?

Voor het academisch jaar 2019-2020 gold een tijdelijke regeling voor het bindend studieadvies, dat eerstejaars studenten ontvangen op basis van het aantal behaalde studiepunten. De Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk besloten voor het huidige collegejaar geen generieke coulancemaatregel voor het bsa te hanteren. We verwachten vooralsnog geen uitzonderlijke studievertraging bij eerstejaars.

Indien daartoe aanleiding is, kan een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding. Indien een opleiding dit besluit, worden de studenten van die opleiding hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd. De universiteiten wisselen landelijk uit waar en hoe coulance wordt geboden. Daarnaast is er binnen de bestaande regelingen zoals altijd de mogelijkheid voor coulance wanneer individuele studenten onevenredig in de knel komen.

De geldende regelingen voor Bindend Studie Advies (BSA) en zachte/harde knip vind je op deze pagina.

UPDATE (1/9): Toelating
UPDATE (1/9): Ik kan mijn Engelse test (IELTS/TOEFL) niet doen, waardoor ik niet de benodigde documenten voor mijn aanmelding kan verkrijgen.

Een alternatieve Engelse toets is de TOEFL iBT Special Home Edition test (online toets).

Deze toets wordt door de UT voor de instroom van februari 2021 geaccepteerd en is beschikbaar overal waar de TOEFL iBT toets normaal ook beschikbaar is, met uitzondering van het vasteland van China en Iran.

Andere  online English language tests (i.e.  IELTS Indicator test, Cambridge online test, etc.) worden niet geaccepteerd.

VISA
Mijn land staat niet op de EU lijst van landen waarvan het inreisverbod is opgeheven. Hoe kan ik toch naar Nederland komen voor het starten van mijn studie?

Wanneer je uit een land komt waarvoor een inreisverbod geldt (waaronder de VS en China), mag je inreizen met een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf, zoals: “MVV study” of “MVV highly skilled migrant”). Let op: dit geldt alleen voor directe vluchten naar Nederland. Dit houdt in dat andere doorvoerlanden deze machtiging mogelijk niet accepteren. 

Houd rekening met het volgende:

 • Ben je geen staatsburger van de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada of Zuid-Korea, dan moet je nog steeds een afspraak maken bij de Nederlandse ambassade om je visum op te halen
 • Vergeet niet de machtiging van de IND mee te nemen (“MVV study” of “MVV highly skilled migrant”).
 • Vliegen: mondkapjes en gezondheidsverklaring zijn verplicht
 • Als je vanuit jouw eigen land naar Nederland reist of in de zomer in het buitenland bent geweest, controleer dan of je geadviseerd wordt om 14 dagen lang in quarantaine te gaan.
 • Als je (lichte) symptomen hebt, raden wij je aan om ook in zelfquarantaine te gaan en u te laten testen.

Voor meer informatie, kijk op de website van The Netherlands and You.

UPDATE (1/9) Start van de studie
Hoe ziet het onderwijs eruit vanaf 1 september 2020?

We zijn verheugd over het feit dat we komend collegejaar veel onderwijsactiviteiten op de campus kunnen aanbieden. Voor activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid het meest toegevoegde waarde heeft, zoals werkcolleges, practica en tentamens, maken we meer ruimte vrij dan voor andere activiteiten. Hoorcolleges zullen online worden aangeboden. . We streven naar het maximaal aantal contacturen als aangeboden kan worden binnen de veiligheidsrichtlijnen. Door het aanbieden van een mix van online en on-campus onderwijs slagen we erin een goed onderwijsprogramma aan te bieden. Omdat nieuwe studenten nog geen 'campuservaring' hebben, krijgen 1e jaars bachelors en 1e jaars masterstudenten voorrang wat betreft de mogelijkheden tot fysieke interactie. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

De lesroosters voor het academisch jaar 2020-2021 zijn anders dan we gewend zijn. In het onderstaande schema vind je de nieuwe roostertijden. Een collegedag duurt maximaal van 9 uur tot 17.30 uur of van 13.45 uur tot 22.00 uur. Zoals je kunt zien, is in de lesroosters rekening gehouden met avondonderwijs.

Wat houdt avondonderwijs in vanaf 1 september?

In nauw overleg met de URaad is besloten dat het geven van avondonderwijs onder strikte condities mogelijk is. Er wordt gestreefd naar maximaal 1 avond per week. Onderwijs vindt maximaal plaats tot 22.00 uur en er wordt niet meer dan 8 uur onderwijs per dag ingeroosterd. Zo mogelijk wordt na een dag met onderwijs in de avond de volgende ochtend geen onderwijs gepland.

Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De CAO-bepalingen over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij in acht genomen.

De campus is daarnaast ’s avonds tot 22:00 open voor studenten voor het gebruik van projectruimtes en rustige studieplekken.

Kan ik mijn opleiding starten als ik vanwege Covid-19 niet naar Enschede kan reizen?

Van studenten die op de campus kunnen zijn, wordt verwacht dat ze vanaf 1 september op de campus zijn. Er zijn echter studenten die niet kunnen komen door Covid-19 maatregelen. Voor deze studenten wordt een alternatief op maat gefaciliteerd, zolang die omstandigheden van toepassing zijn. We nemen daarbij de huidige capaciteit van de opleiding en haar medewerkers in acht.

Ik heb me ingeschreven als uitwisselingsstudent bij de UT. Gaat dit door?

Internationale uitwisseling is een belangrijke kans voor studenten om zich te ontplooien en ervaring op te doen. Voor huidig (2019-2020) academisch jaar kunnen we geen nieuwe inkomende exchange studenten verwelkomen. Voor het aankomende academisch jaar zijn wat ons betreft nieuwe inkomende studenten welkom. Meer informatie vind je op deze website  

We adviseren je wel om altijd een alternatief plan in je thuisland te hebben omdat reis/quarantaine-beperkingen zowel in Nederland als in je thuisland het onmogelijk kunnen maken om je oorspronkelijke plan uit te voeren. Informeer onze Admission Exchange IN officers via Student Services wanneer je besluit om niet te komen.

DOCENTEN

UPDATE (8/9): Welke veiligheidsrichtlijnen zijn er buiten de lokalen?

De openbare gebouwen op de UT campus zijn ingericht conform de landelijke veiligheidsrichtlijnen, zoals met bepaalde (éénrichtings) looproutes en desinfectiestations en voorlichting bij de ingangen. Wat een student of medewerker thuis doet, is privé. De kamerverhuurders wijzen de huurders op eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van henzelf en hun omgeving. Ook via de Student Union wordt hierover gecommuniceerd.

UPDATE (21/01): Onderwijs
UPDATE (15/12): Algemeen

De Rijksoverheid heeft universiteiten ruimte gegeven om een deel van het onderwijs door te laten gaan. Zo mogen tentamens en practicums op de campus doorgaan zoals gepland, alsook de begeleiding van kwetsbare studenten. We vragen docenten te overwegen of bijvoorbeeld een tentamen niet even goed in een online vorm kan worden afgenomen. Studenten die voor hun bachelor- of master-thesis gebruik moeten maken van lab-faciliteiten, mogen daarvoor naar de campus komen.

Afstudeercolloquia voor bachelor- en masterstudies worden alleen online gehouden, dat geldt ook voor andere vormen van onderwijs waarvoor het niet strikt noodzakelijk is samen te komen en of gebruik te maken van de campusfaciliteiten. 

Deze richtlijnen gelden in ieder geval voor de periode tot maandag 18 januari 2021. In de week daarvoor zal de Rijksoverheid een besluit nemen over de situatie daarna, daarover zullen we je op dat moment informeren.

UPDATE (23/10): Online onderwijs

Waar kan ik apparatuur bestellen (bijvoorbeeld voor online streaming of opname) om vanuit huis les te geven of online op de campus?

Via deze bestelportal. Je kan voorzieningen bestellen voor jouw thuiswerkplek, waaronder een Jabra microfoon/speaker en een Logitech camera. Deze zijn te gebruiken voor online onderwijs zowel thuis als op de campus als mobiele oplossing. Je wordt verzocht om deze apparaten mee te nemen naar de campus in combinatie met je eigen laptop.

Hoe bereidt de UT zich voor op online lesgeven voor de lange termijn?

We werken eraan om de onderwijsruimtes zo snel mogelijk van meer standaard apparaten te voorzien.  Speciaal voor docenten die liever geen gebruik maken van eigen apparatuur en de voorkeur geven aan de aanwezige vaste faciliteiten, zullen er minimaal 40 ruimtes worden ingericht (vaste standaardoplossing) voor het opnemen en streamen. Via een nog te installeren 'hub' kan worden gestreamd met de aanwezige vaste camera en desktop in de zaal. Ook experimenteren we momenteel in 2 ruimten in Carré met een methode die 'fixed-full hybrid education' wordt genoemd. Leraren zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Waar kan ik terecht voor vragen over video oplossingen?

Meer informatie  over videodienstverlening in het algemeen lees je hier. Beantwoord dit niet jouw vraag? Neem dan contact op met LISA ICT Servicedesk (servicedesk-ict@utwente.nl) of met de interne dienst van het betreffende gebouw.

Waar vind ik alle uitwerkingen en informatie over hybride onderwijs?

Landelijke regelingen en specifieke UT-uitwerkingen over onderwijs op afstand is gebundeld terug te vinden in één CELT Toolbox genaamd ‘Shaping hybrid Education for Teaching Staff’ (alleen in het Engels).

UPDATE (15/12): Hoe ziet het onderwijs er uit vanaf 1 september?

We streven naar het maximaal aantal contacturen als aangeboden kan worden binnen de veiligheidsrichtlijnen. Door het aanbieden van een mix van online en on-campus onderwijs slagen we erin een goed onderwijsprogramma aan te bieden. Docenten worden via CELT ondersteund in het realiseren van hoogwaardig online onderwijs. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

De lesroosters voor het academisch jaar 2020-2021 zijn anders dan we gewend zijn. In het onderstaande schema vind je de nieuwe roostertijden. Een collegedag duurt maximaal van 9 uur tot 17.30 uur of van 13.45 uur tot 22.00 uur. Zoals je kunt zien, is in de lesroosters rekening gehouden met avondonderwijs.

Wat houdt avondonderwijs in vanaf 1 september?

In nauw overleg met de URaad is besloten dat het geven van avondonderwijs onder strikte condities mogelijk is. Er wordt gestreefd naar maximaal 1 avond per week. Onderwijs vindt maximaal plaats tot 22.00 uur en er wordt niet meer dan 8 uur onderwijs per dag ingeroosterd. Zo mogelijk wordt na een dag met onderwijs in de avond de volgende ochtend geen onderwijs gepland.

Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De CAO-bepalingen over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij in acht genomen.

De campus is daarnaast ’s avonds tot 22:00 open voor studenten voor het gebruik van projectruimtes en rustige studieplekken.

Wanneer zijn de nieuwe toets momenten voor reeds afgelaste?

De opleiding informeert studenten wanneer en hoe zij deze toetsen in kunnen halen.

Hoe ga ik om met studenten die recht hebben op extra tijd bij toetsen?

Zie voor meer informatie de website over de manier waarop met extra tijd voor toetsen kan worden omgegaan bij online schriftelijke toetsen.

Waar vind ik informatie over ondersteuning die TELT biedt?

Om het onderwijzend personeel te ondersteunen bij hun online onderwijsactiviteiten heeft het TELT-team een speciale webpagina gemaakt met aanbevolen hulpmiddelen voor online onderwijs. Je kunt ook contact met hen opnemen via telt@utwente.nl

Hoe verloopt communicatie richting medewerkers, docenten en studenten?

Indien er nieuws is, ontvangen medewerkers en studenten een corporate nieuwsbrief. Ook is er decentraal communicatie ingericht. Voor studenten wordt ook Canvas ingezet en gecommuniceerd via Student Union. E-mail is de belangrijkste informatiebron op dit moment, houd deze dus goed in de gaten.

Zijn eindtermen nog haalbaar bij transitie naar online onderwijs?

De examencommissie beslist of de eindtermen haalbaar zijn. Een centrale werkgroep is ingericht om hier naar te kijken en de examencommissies te adviseren. We adviseren je om zoveel mogelijk door te gaan met de normale activiteiten en met behulp van bijvoorbeeld TELT te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor onderwijs en toetsing.

Hoe krijg ik college-materiaal bij de studenten?

Advies is om naast het college-materiaal te streamen, hiervan ook download-bestanden te maken.

Hoe gaat de UT om met (online) toetsen tijdens komend academisch jaar (2020-2021)?

Ook in het nieuwe academisch jaar zullen toetsen deels online plaatsvinden. Docenten ontwikkelen op dit moment passende toetsvormen. Als online toetsen niet kan of lastig is, kunnen toetsen op de campus afgenomen worden. Tentamens worden binnen drie blokken op de campus gehouden: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.

De opleidingen zijn verantwoordelijk voor het afnemen van toetsen binnen de richtlijnen. Zij zullen je informeren welk toets welke vorm heeft. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

Kunnen studenten afstuderen en een diploma krijgen?

Dit wordt in overleg met de opleiding besloten. Vanwege praktische beperkingen kan de student een diploma iets later ontvangen. Zij kunnen, via BOZ, een getuigschrift van afstuderen ontvangen waarmee zij zich bijvoorbeeld kunnen aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor een vervolgopleiding aan de UT hebben ze zo'n certificaat niet nodig.

Indien van toepassing kan een student zich na het afstuderen afmelden bij de UT via Studielink. Als hij dit op tijd doet (in de maand van afstuderen) wordt hij vanaf de eerste van de volgende maand uitgeschreven.

Hoe worden onze studenten geïnformeerd over hun opleiding?

De opleiding voorziet de studenten van opleidingsspecifieke informatie (bijvoorbeeld via Canvas). De Kick-in (de introductieperiode) geeft alle informatie die eerstejaarsstudenten nodig hebben om te kunnen starten met hun studie aan onze universiteit.

Hoe kan ik mij voorbereiden op het examen op de campus?

Als docent wordt je gevraagd eerst te overwegen of het examen ook online kan plaatsvinden. Voor de examens waarbij dit niet mogelijk is, hebben we een infografiek gemaakt die je stap voor stap laat zien hoe je je kunt voorbereiden om ervoor te zorgen dat het examen op onze campus op een veilige manier voor iedereen kan plaatsvinden.

Doorverwijzen van studenten: Waar kan mijn student terecht met vragen?

1. Medische hulp

Campusdokter of eigen huisarts

2. Verzekeringen

Student Services via studentservices@utwente.nl

3. Geestelijke gezondheid / welzijn

Studieadviseur of Student Affairs Coaching & Counselling. (+31 53 489 2035).

4. Financiele zaken

Studieadviseur

5. Sociale contacten / online communities

via website/social media van verenigingen

6. Studentenhuisvesting

je verhuurder bijvoorbeeld (for instance ITC-hotel, Stadsweide, De Veste, Camelot)

7. Vragen over opleiding

Studieadviseur

8. Roosterinformatie

Canvas of MyTimetable van module/vak

9. Studievertraging

Studieadviseur

UPDATE (19/11): Landelijke regelingen
UPDATE (19/11): Heeft de coronacrisis invloed op het Bindend Studie Advies (BSA) en of doorstroming van bachelor naar master (zogeheten ‘harde/zachte knip’)?

Voor het academisch jaar 2019-2020 gold een tijdelijke regeling voor het bindend studieadvies, dat eerstejaars studenten ontvangen op basis van het aantal behaalde studiepunten. De Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk besloten voor het huidige collegejaar geen generieke coulancemaatregel voor het bsa te hanteren. We verwachten vooralsnog geen uitzonderlijke studievertraging bij eerstejaars.

Indien daartoe aanleiding is, kan een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding. Indien een opleiding dit besluit, worden de studenten van die opleiding hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd. De universiteiten wisselen landelijk uit waar en hoe coulance wordt geboden. Daarnaast is er binnen de bestaande regelingen zoals altijd de mogelijkheid voor coulance wanneer individuele studenten onevenredig in de knel komen.

De geldende regelingen voor Bindend Studie Advies (BSA) en zachte/harde knip vind je op deze pagina.

Hoe zit het met collegegeld wanneer studenten uitlopen?

Dit heeft onze aandacht, komen we op terug als we meer weten.

ONDERZOEK EN MEDEWERKERSINFORMATIE

UPDATE (12/10): Bij mijn afdeling of opleiding is een besmetting geconstateerd, wat moet ik doen.

Als leidinggevende of opleidingsdirecteur kun je via het ‘meldingsformulier COVID-19 gevallen’ doorgeven als je op de hoogte bent gebracht van een besmetting op binnen jouw afdeling of faculteit. Met deze informatie krijgen we als universiteit Twente een overzicht van bekende gevallen en kunnen we waar en wanneer nodig met oplossingen op maat komen.

Vertrouwelijk
Medewerkers en studenten zijn niet verplicht om hun COVID-19 besmetting aan ons door te geven. Een positieve COVID-19 test wordt beschouwd als persoonlijke medische informatie en daar zijn strikte privacyregels aan verbonden. Echter in dit geval moedigen we studenten en medewerkers aan deze informatie met ons te delen om verdere verspreiding te voorkomen. We benadrukken dat de informatie anoniem wordt verwerkt en in het formulier wordt dan ook niet gevraagd naar persoonlijke gegevens. 

UPDATE (15/12): Thuiswerken
UPDATE (23/10): Waar kan ik meer informatie vinden over een gezonde thuiswerkplek?

Op www.utwente.nl/thuiswerkplek vind je meer informatie over een gezonde werkplek. Met deze informatie kun je zelf een inschatting maken welke faciliteiten je nog nodig hebt en wordt je verwezen naar https://selfservice.utwente.nl voor het daadwerkelijk bestellen van thuiswerkplekfaciliteiten uit het basispakket.

Kan ik zelf faciliteiten bestellen voor het inrichten van mijn thuiswerkplek?

De UT heeft een basispakket aan thuiswerkplekfaciliteiten samengesteld die je zelf via https://selfservice.utwente.nl kunt bestellen. Je herkent deze faciliteiten aan het label ‘HOME WORKPLACE’. Na bestellen ontvang je bericht wanneer je de materialen kunt ophalen bij de UT. Kijk voor meer informatie over een gezonde werkplek, de bestelprocedure, levertijd en eigendom op www.utwente.nl/thuiswerkplek

UPDATE (15/12): Mag ik op de campus werken?

We roepen op  om niet naar de campus te komen als dit niet strikt noodzakelijk is. Zo minimaliseren we met elkaar het aantal contacten en het aantal reisbewegingen. Het dringend advies thuis te blijven geldt in de volle breedte: kijk kritisch of activiteiten zoals vergaderingen strikt noodzakelijk zijn en of deze ook online kunnen worden gehouden. We doen daarbij een groot beroep op jouw verantwoordelijkheid om een verstandige keuze te maken.

Hoe druk is het op dit moment op de campus en welke plekken kan ik beter wel of niet bezoeken?
De UT heeft de CampusCrowdMap ontwikkeld, die laat zien hoe druk het is in de verschillende gebouwen. De applicatie baseert zich op het aantal apparaten dat verbonden is met Eduroam en het Enschede_Stad_van_Nu-wifi-netwerk. Er worden alleen aantallen geregistreerd. CampusCrowdMap geeft op basis van deze aantallen de verwachte drukte aan, en kan daarmee helpen in het bezoeken van de campus en het vermijden van drukke plekken.

Gezondheid en veiligheid staan voorop
Om op de campus te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving volgt de UT de richtlijnen van de Nederlandse overheidsorganisatie RIVM.

Je wordt geacht een mondkapje te dragen als je je in de gebouwen van de universiteit verplaatst. Op het moment dat je zit, mag je deze af doen, maar sta je op en verplaats je je, dan moet je deze op doen. Dit is een aanscherping op het eerdere dringend advies om een mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt niet alleen voor de universiteit maar is inmiddels ook van toepassing op andere publiek toegankelijke gebouwen als de bibliotheek, de winkel en het station en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

We vragen iedereen om de al geldende hygiëne-maatregelen goed te blijven volgen. Houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en vermijd drukke plekken. Blijf thuis en laat je testen via de GGD indien je klachten hebt.

De gebouwen van de UT zijn getest en voldoen aan de normen van de RIVM. We realiseren ons dat gebruikers van onze gebouwen op de campus niettemin mogelijk vragen of zorgen over ventilatie van gebouwen hebben. Voor de gebouwen zijn alle mechanische ventilatie-installaties gecontroleerd. Deze zijn zodanig afgesteld dat de CO2 grenswaarde in onze gebouwen vergelijkbaar is met de kwaliteit van buitenlucht. Minimaal elke 15 tot 30 minuten wordt de lucht in UT-gebouwen ververst. Daar waar geen mechanische ventilatie aanwezig is, wordt gecheckt of er een raam open kan en of dat voldoende is. In een uiterst geval kan een ruimte ook onbenut blijven, maar dat is tot op heden nog niet nodig gebleken. Daar waar ventilatie nodig is door het openen van een raam, wordt dit via een instructie in de ruimte zelf aangegeven. Heb je hierover of andere gezondheidsgerelateerde vragen dan kun je je richten tot info@utwente.nl.

Wil je meer weten over hoe dit er op de campus uit ziet? Bekijk dan deze video over de Covid-19 richtlijnen op de campus.

Nu thuis werken de norm blijft is het creëren van een goede thuis-werkomgeving van toenemend belang. Binnenkort volgt meer informatie hoe je als medewerker gebruik kunt maken van UT faciliteiten in de thuissituatie. Verder blijven we goed volgen wat de ontwikkelingen zijn op dit gebied en stellen we onze aanpak bij als nieuwe inzichten daartoe aanleiding geven.

UPDATE (18/12): Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen
UPDATE (18/12): Ik ga vanwege het advies in het mobiliteitskader met de auto naar de UT, maar ik gebruik normaal gesproken de NS Businesskaart voor het woon-werkverkeer. Krijg ik nu autokilometers vergoed?

Als je een tijdelijk contract hebt en meer dan 25 kilometer vanaf de Campus of het ITC gebouw woont en normaal gesproken gebruik maken van de NS Businesscard, dan mag je in de periode 1 september t/m 31 augustus 2021 jouw autokilometers á 0,19ct per kilometer declareren. Kijk op de HR pagina met tijdelijke regelingen voor de voorwaarden.

UPDATE (18/12): Ik heb een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt hiermee?

In 2020 mocht deze reiskostenvergoeding doorlopen volgens het reispatroon van voor-corona. Vanaf 1 januari 2021 mag dit niet meer. Vooralsnog zal dit doel daarom afgesloten worden. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing voor medewerkers die nog wel structureel naar de UT moeten komen.

UPDATE (18/12): Ik wil de keuze voor vergoeding reiskosten woon-werkverkeer maken in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Wat moet ik doen?

Deze keuze kan in 2021 vooralsnog niet gemaakt worden.

UPDATE (18/12): Ik declareer normaal gesproken mijn reiskosten woon-werkverkeer. Kan ik dit blijven doen?

Je kunt alleen declareren, als je ook daadwerkelijk kosten hebt gemaakt. Reis je normaal gesproken met de auto en werk je volledig thuis, dan zijn er geen kosten om te declareren.

UPDATE (18/12): Ik krijg een vaste vergoeding voor woonwerk-verkeer; loopt deze ook nu door?

De vaste vergoedingen voor woon-werkverkeer kunnen in 2021 niet meer doorlopen wanneer er niet meer dagelijks naar de UT wordt gereisd. Er zal met je contact worden opgenomen indien je in 2020 een vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer kreeg.

UPDATE (18/12): Ik gebruik mijn NS-Business Card voor woon-werkverkeer. Wat moet ik doen?
 • Heb je een abonnement op de je NS-Businesscard en reis je niet meer dagelijks naar je werk, dan vragen we je met je leidinggevende of met de HR-adviseur van je faculteit of dienst te overleggen om je abonnement stop te zetten om kosten te besparen. Voor de reizen die je nog wel blijft maken naar de UT kun je dan je NS-Businesscard blijven gebruiken, echter worden er dan alleen per reis kosten in rekening gebracht aan de UT. 
 • Heb je geen abonnement op je NS Businesscard, dan kun je deze blijven gebruiken zoals je gewend bent.
UPDATE (30/9): Onderzoek
Hoe manage ik mijn H2020 / NWO / ERC-project tijdens de COVID-19-uitbraak?

Wanneer je momenteel een H2020 / NWO / ERC-project managet, adviseert het grants office om een risico-inventarisatie voor je project te doen dat kan helpen te beslissen welke acties je moet ondernemen. Op de website staat uitgelegd welke stappen je hiervoor kunt volgen. Heb je nog vragen of wil je met een projectmanager praten, neem dan gerust contact op met Grants Office of bekijk de FAQ (trefwoord: COVID-19) van de Europese Commissie.

Zijn er financieringskansen voor corona-gerelateerd onderzoek?

Ja, die zijn er. Nationale en internationale subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar om onderzoek naar het coronavirus te financieren. Alle financieringsmogelijkheden worden bijgehouden op de website van de Grants Office, onderdeel van Strategic Business Development. De Grants Office helpt onderzoekers graag bij het aanvragen van de geschikte subsidies. 

Zijn er financieringsmogelijkheden om corona te onderzoeken en te helpen?

Ja. Zowel ZonMw als NWO starten financieringsmogelijkheden voor initiatieven die helpen de COVID-19-uitbraak te overwinnen  onderzoek naar het corona virus. NWO reserveert 13 miljoen om corona-onderzoek te ondersteunen. NWO krijgt samen met ZonMW 20 miljoen voor corona-onderzoek. Hoe het zal worden gebruikt, moet nog worden aangekondigd. Ook gaat NWO 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor urgent onderzoek naar het COVID-19-virus, waar nu in totaal 6,5 miljoen uit verschillende bronnen wordt ingezet. Daarnaast reserveert NWO ook 1,5 miljoen euro voor niet-medisch onderzoek. Op korte termijn wordt meer informatie van NWO verwacht.

ZonMw heeft ook een StartImpuls (tot 7500) of Projectimpuls (7,5 tot 10.000 euro) die gereserveerd is voor bedrijven of organisaties om creatieve oplossingen te bedenken voor getroffenen door corona. Op de website vind je meer informatie

UPDATE (30/9): Onderzoek en andere activiteiten

Onderzoek waarvoor je gebruik moet maken van de faciliteiten op de campus, kan je gewoon blijven doen. Uiteraard blijven de bestaande kaders en regels van toepassing. Voor onderzoek waarvoor je niet noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van de campusfaciliteiten, vragen we je om thuis te doen.

Ook oraties en promoties kunnen in de komende periode doorgaan. Hiervoor geldt reeds de beperking dat daarbij maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Onderzoekers met vragen hierover kunnen terecht bij hun leerstoelhouder.

UPDATE (15/12): Promoties en onderzoek

Promoties

Promoties vinden in de komende periode alleen online plaats. Dat betekent dat er geen publiek fysiek aanwezig kan zijn bij de verdediging van je proefschrift. Het is niet mogelijk om een promotie uit te stellen tot een later tijdstip.

Onderzoek

Lab-gebonden onderzoek mag ook in de komende periode doorgaan, uiteraard met strikte inachtneming van de Corona-veiligheidsvoorschriften. Ook externe gebruikers kunnen gebruik blijven maken van deze voorzieningen.

CONTACT

Als je medische vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Studenten van alle opleidingen BMS, ET, EEMCS en TNW en BSc-ATLAS die vragen hebben over het coronavirus en de consequenties kunnen contact opnemen met Student Services. Het telefoonnummer van het Student Services Contact Centre is 053-489 2124 (beschikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur).

Als je vragen studiegerelateerd zijn of wanneer je ernstige financiële problemen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

ITC MSc-studenten kunnen met al hun vragen contact opnemen met Student Affairs via studentaffairs-itc@utwente.nl.

Twente Pathway studenten kunnen contact opnemen met Student.Support@twentepathway.nl.

Medewerkers met vragen kunnen contact opnemen met de HR-adviseur van de betreffende faculteit of dienst.

Heb je vragen specifiek over het coronavirus en de UT na het lezen van de informatie dan kan je gebruik maken van het contactformulier of mailen naar het centrale informatiepunt: info@utwente.nl.