Zie Diensten-ABC

Jaarlijks terugkerende corporate evenementen (dies, etc)

De Opening Academisch Jaar en de Dies Natalis worden door Marketing & Communicatie georganiseerd in opdracht van het College van Bestuur. De organisatie van de overige plechtigheden wordt verzorgd door het bureau Plechtigheden en Ontvangsten.

Meer informatie over academische plechtigheden is te vinden op de website van Plechtigheden & Ontvangsten.

Heb je vragen over één van deze evenementen, neem dan contact op met de afdeling communicatie van M&C. In het M&C smoelenboek vind je de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de genoemde evenementen.

Afscheidsbijeenkomsten

Hoogleraren die met emeritaat (pensioen) gaan krijgen de gelegenheid een afscheidscollege te geven. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over afscheidscolleges

Dies Natalis

De Dies Natalis, ‘de verjaardag’ van de Universiteit Twente, wordt traditioneel gevierd als een academische plechtigheid, waarop de rector een bespiegelende rede houdt. Tevens verzorgt een prominente hoogleraar van de Universiteit Twente een lezing over het vakgebied waarin hij werkzaam is.

Tijdens de Dies worden de volgende prijzen uitgereikt:
- Overijssel PhD-award
- Prof. De Winter-prijs

Informele afsluiting academisch jaar

Tijdens de informele afsluiting academisch jaar op een donderdag in de maand juli nodigt het CvB alle medewerkers uit om terug te blikken op het academische jaar onder het genot van een hapje en drankje. De informele afsluiting academisch jaar wordt georganiseerd door AZ samen met M&C.

Innovatielezing

De Universiteit Twente organiseert ieder jaar voor haar relaties en haar medewerkers de Innovatielezing. Tijdens deze lezing verzorgt een prominente gast uit binnen- of buitenland een voordracht over nieuwe innovatieve technologische ontwikkelingen en de invloed van deze ontwikkelingen op de maatschappij.

Tijdens de Innovatielezing worden de volgende academische prijzen uitgereikt:
- Marina van Damme-beurs
- Van den Kroonenberg-prijs

Laureatenbijeenkomst

Het College van Bestuur nodigt aan het einde van het kalenderjaar alle (oud) medewerk(st)ers en studenten uit die in dat jaar een belangrijke onderscheiding, prijs, persoonlijke subsidie etc. hebben ontvangen. Het College van Bestuur hecht er aan om successen met elkaar te delen en te vieren in een feestelijke setting.

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over laureatenbijeenkomsten

Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst blikt het College van Bestuur, in aanwezigheid van de UT medewerkers, terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het komende jaar. De ‘UT in de mediaprijzen’ worden uitgereikt en vervolgens is er vermaak in de vorm van bijvoorbeeld cabaret. Zie hiervoor de pagina 'UT in de media-prijs'. De bijeenkomst wordt afgesloten met een receptie.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd door M&C in opdracht van het College van Bestuur.

Opening academisch jaar

Begin september wordt bij alle Nederlandse universiteiten het academisch jaar geopend. Ook bij de Universiteit Twente markeert de opening van het academisch jaar officieel de start van het nieuwe collegejaar. Dit is het moment waarop het College van Bestuur publiekelijk bekend maakt wat het onderwijsbeleid voor het komende jaar zal zijn. Deze plechtigheid is bedoeld voor alle studenten, medewerkers en externe relaties van de Universiteit Twente en wordt, in opdracht van het College van Bestuur, georganiseerd door M&C. 

Tijdens de Opening Academisch Jaar verzorgt een prominente gast uit het binnen- of buitenland een lezing over de ontwikkelingen op onderwijsgebied of onderwijsbeleid.

Tijdens deze academische plechtigheid worden de volgende academische prijzen uitgereikt:
- Afstudeerprijzen van de 5 faculteiten van de Universiteit Twente
- Centrale onderwijsprijs 

De Opening Academisch Jaar vindt plaats traditioneel plaats op de eerste maandag in september. Voor de actuele datum en locatie, kan je kijken bij de academische plechtigheden.