Zie Diensten-ABC

Archieven Studentenverenigingen

Studentenverenigingen vormen een archief binnen de UT. Een goed archief ondersteunt de dagelijkse gang van zaken en helpt bij het afleggen van verantwoording aan de leden of externe partijen (Rector Magnificus, CvB, sponsors, subsidiegevers etc.).

Door het archief van je vereniging op orde te hebben en te houden voorkom je dat (bestuurs)leden onnodig moeten zoeken naar informatie die ze nodig hebben voor hun werkzaamheden voor de vereniging. LISA – Archive biedt hierin graag ondersteuning.

Als aanzet vind je hier een lijst voor het selecteren van te bewaren en/of te vernietigen documenten. Ook verwijzen we graag naar een presentatie die wij voor studentenverenigingen hebben gemaakt. Neem gerust contact op om persoonlijk advies te krijgen.