Zie Diensten-ABC

Archieven Studentenverenigingen

Omschrijving

Studentenverenigingen vormen een archief binnen de UT. Een goed archief ondersteunt de dagelijkse gang van zaken en helpt bij het afleggen van verantwoording aan de leden of externe partijen (Rector Magnificus, CvB, sponsors, subsidiegevers etc.).

Daarnaast zijn archieven van studentenverenigingen van belangrijke cultuurhistorische waarde voor de universiteit, het studentenleven en de samenleving. Archive biedt verenigingen graag ondersteuning.

Kwaliteitskader

Als aanzet vind je hier een lijst voor het selecteren van te bewaren en/of te vernietigen documenten. Ook verwijzen we graag naar een presentatie die wij voor studentenverenigingen hebben gemaakt.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.  

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden aan deze dienst verbonden.