Zie Diensten-ABC

JOIN (installatie)

Decos JOIN Registry

Voordat je goed gebruik kunt maken van JOIN is het nodig dat je de applicatie Decos Join Registry op je PC installeert. Dit programmaatje zorgt er voor dat Microsoft Office kan ‘communiceren’ met JOIN. Alle bestanden die je met MS Office maakt, kun je met een paar muisklikken opslaan in JOIN. Om Decos Join Registry op je PC te installeren doorloop je de volgende stappen:

  1. Ga naar Start – All programs en kies voor Novell ZENworks – ZENworks Application Window

  2. Dubbelklik op Decos Join Registry
  3. Ga naar Start – Configure JOIN NOW
  4. Selecteer de optie Use seperate JOIN Open/Save buttons onder Microsoft Word User Interface.
  5. Klik op Save and Close (er hoeft geen .reg file gemaakt te worden).
  6. Start de computer nu opnieuw op en je PC is gebruiksklaar voor JOIN.

Wanneer nu een Microsoft Office-applicatie (o.a. Outlook, Word, Excel) wordt geopend, staan er één (Outlook) of meerdere JOIN-NOW-knoppen in het programma. 

JOIN NOW

Wanneer Decos Join Registry geïnstalleerd is (zie hierboven), dan heb je ook beschikking over Join Now. In o.a. Outlook, Word, Excel staan er één (Outlook) of meerdere JOIN-NOW-knoppen in het programma. De meest gebruikte toepassing van Join Now is voor Outlook (opslaan van emails) en Word (opslaan van brieven). 

Inloggen en menu-indeling

Via het adres https://join.utwente.nl/ kun je inloggen met je m-nummer en wachtwoord. Nadat je hebt ingelogd met je m-nummer, kom je in het startmenu. Ga vanuit het startmenu naar de registraties door in de bovenste balk op de optie Registraties te klikken.

In de applicatie vind je links het menu. Dat bestaat, afhankelijk van je toegangsrechten, uit de componenten Adressen, Contactpersonen, Documenten en Dossiers. Door op het driehoekje vóór een van de componenten te klikken zie je de onderliggende boeken. Ga na of je toegang hebt gekregen tot de juiste documentboeken. Onderwijskwaliteitszorg UT en Opleidingsaccreditaties UT maken standaard onderdeel uit van je toegang.

Contact en nadere toelichting

Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact op met de functioneel beheerder via JOINbeheer@utwente.nl of neem contact op met een recordmanager. Zij kunnen je ook op elk gewenst moment een toelichting geven op het gebruik van JOIN, specifiek gericht op jouw werksituatie.