Zie Diensten-ABC

Videodiensten

Medewerkers en studenten van de UT kunnen gebruik maken van videodiensten zoals die door LISA worden aangeboden.

Beschrijving

1. Videodistributie

Faculteiten en diensten kunnen gebruik maken van de accounts van LISA voor het plaatsen van video’s op de Vimeo server. LISA kan de video’s plaatsen, maar accounts kunnen ook gedeeld worden zodat een faculteitsmedewerker zelf de video’s kan plaatsen. LISA zorgt voor voldoende accounts en upload mogelijkheden.

2. Advies hardware en software

Advies hardware en software. Als faculteiten zelf audio- of video- opnames willen maken van events of colleges of podcasts kan LISA advies uitbrengen welke apparatuur men moet aanschaffen. Uiteraard kan LISA ook advies geven over de te gebruiken software.

3. Conversie en beschikbaar maken van bestaand materiaal naar Vimeo

Conversie en beschikbaar maken op Vimeo. Voor de bestaande video’s/opnames worden de betrokken docenten en sprekers proactief benaderd. Per 1-4-2014 zullen de “oude” mogelijkheden om de content te hosten en te publiceren niet meer beschikbaar zijn. Als het video materiaal beschikbaar moet blijven kan LISA een omzetting doen naar de Vimeo server.

4. Videolecture (evt met screen grabbing)

Videolecture + externe microfoon. Dit is de eenvoudige opname van een regulier (hoor) college(blok). Een collegeblok omvat 2 x 45 min. college incl. 15 min. pauze. Een docent of spreker krijgt een draadloze microfoon omgehangen en er wordt een video- en audio-opname gemaakt van het college of de presentatie. De daarbij getoonde PowerPoint presentatie en eventuele aantekeningen op een bord worden niet afzonderlijk gefilmd. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen en online beschikbaar gesteld. De opname wordt gerealiseerd door studenten De link naar het college zal na afloop van het college naar de aanvrager worden gestuurd via e-mail.

Videolecture + externe microfoon + screengrabbing is de uitgebreidere variant van een Videolecture. Het signaal van de door de docent/spreker gebruikte pc , welke in de zaal op het projectiescherm zichtbaar is wordt apart opgenomen. Vooraf wordt op hoofdlijnen afgesproken welk beeld wordt getoond.

Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen. De opname wordt gerealiseerd door studenten.

De zaal moet geregeld worden door de aanvrager.

5. Virtueel college (3TU)

Virtueel college. Het gebruik van de virtuele collegezaal ten behoeve van het geven of volgen van een college via Professionele videoconferentie apparatuur. Een collegeblok omvat 2 x 45 min. college incl. 15 min. pauze. Uitvoering door studenten. De zaal moet apart gereserveerd worden.

6. Virtueel college (3TU) met opname

Virtueel college met opname. Als 5 maar met opname van het college (als 4). Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen en online beschikbaar gesteld. De opname wordt gerealiseerd door studenten.

7. Microlecture

Microlecture. Voor een Microlecture zijn er, afhankelijk van de wensen, meerdere mogelijkheden voor de locatie waarop de opname gemaakt wordt. Er kan op locatie een mini-studio setting worden gemaakt. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van faciliteiten in de Vrijhof. Een Microlecture omvat netto 7 minuten beeldmateriaal. Opname vindt plaats zonder publiek. Op een goed uitgelichte locatie. Met intensieve ondersteuning.

8. Event opname

Event opname. Er wordt een video- en audio-opname gemaakt. De opname wordt gerealiseerd door medewerkers van LISA en studenten. Dienst is all-in voor 1 uur opname, inclusief voorgesprekken, opstellen en nabewerking.

9. Live stream (additioneel t.o.v. 4 en 5 en 8)

Live stream. Een gemaakte video- en audio-opname wordt met Ustream.tv live gestreamed. De opname wordt opgeslagen en wordt op verzoek geplaatst op Vimeo.

10. Videoconferentie (vaste ruimte)

Videoconferentie (Carre 4F) De standaard duur van een videoconferentie is gesteld op 2 uur. LISA verzorgt de apparatuur en de ondersteuning. De zaal die is gereserveerd wordt klaargemaakt naar de wensen die in het formulier vermeld zijn en tevens zal de nodige apparatuur worden geïnstalleerd. De verbinding vindt plaats via breedband.

11. Videoconferentie op locatie

Videoconferentie op locatie is mogelijk. Standaard duur van een videoconferentie is gesteld op 2 uur. De kosten voor het verplaatsen (in overleg ook mogelijk buiten de Campus) van het videoconferentie-systeem worden doorberekend.

12. Archivering/opslag videomateriaal t/m 2013

In de eerste helft van 2014 brengt LISA videomateriaal, dat in 2013 en daarvoor werd opgenomen, over naar eigen storage-infrastructuur van Normale Kwaliteit. In overleg met de faculteiten en docenten wordt bepaald welk videomateriaal gearchiveerd/opgeslagen moet blijven. En welk videomateriaal niet. Hierdoor nemen de kosten van deze archivering/opslag sterk af. De kosten worden in 2014 nog doorberekend aan de faculteiten naar rato van de hoeveelheid opnamen per eind 2013. Na 2014 worden de kosten van het werkelijk opgeslagen materiaal doorberekend.

13. Archivering/opslag videomateriaal 2014 en later

Om niet afhankelijk te zijn van de opslag van videomateriaal in Vimeo wordt daartoe aangeboden nieuw videomateriaal door LISA (in tweevoud) opgeslagen op storage-infrastructuur van Normale Kwaliteit. Deze dienst is beschikbaar vanaf 1 mei 2014. De kosten worden doorberekend.

14. Video Studio

Op de UT is een video studio ingericht in de Spiegel, kamer 200. De studio biedt veel verschillende faciliteiten en diensten. We staan klaar om je te helpen en te voorzien van advies voor het gebruik van deze studio. Deze studie kan o.a. gebruikt worden voor: 

  • Opname van een microlecture
  • Opname van een interview sessie
  • Live streaming via Youtube, Facebook of Ustream
  • Interactieve colleges via BlueJeans

De studio wordt beheerd door LISA personeel. Studio training en voorbereiding wordt ondersteund door het TELT-team.

Meer informatie over bijvoorbeeld de kosten, beschikbaarheid & boeken is te vinden in de producten en diensten catalogus.

Aanvragen

Alle videodiensten kunnen worden aangevraagd via de Selfservice Portal.

De Mini Do It Yourself Studio kan worden aangevraagd/gereserveerd via de Exchange agenda “Citadel-Room T201 (Mini DIY Studio)”.

Er vindt geen check plaats over de “rechtmatigheid” van een aanvraag. Uitgangspunt is dat de aanvrager daartoe vanuit de faculteit of dienst geautoriseerd is.

Kosten

Voor informatie over de kosten van videodiensten kun je terecht op de Selfservice portal. De hier vermelde tarieven worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 gehanteerd.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de videodiensten dien je in het bezit te zijn van een UT-registratie als medewerker of als student.

Alle diensten zijn beschikbaar tijdens kantooruren: op werkdagen van 8.30 – 17.15 uur.

De diensten Live event en Videoconferentie zijn in overleg ook buiten kantooruren beschikbaar.

Voor de dienst Videocollege (4, 5 en 6) en de dienst Microlecture (7) wordt geadviseerd gebruik te maken van digitale presentatiemiddelen in plaats van een krijtbord, whiteboard of overheadsheets. Bij digitale presentatiemiddelen kan de leesbaarheid worden gegarandeerd..

Voor de dienst Videoconferencing (10 en 11) moeten de vergaderpartners beschikken over een geschikt netwerksysteem (geen ISDN, ). De informatie die nodig is voor tot stand brengen van een verbinding en het eventueel herstellen van een weggevallen verbinding zal ter sprake komen wanneer de afspraak voor de videoconferentie wordt gemaakt. Ook de technisch verantwoordelijken bij de vergaderpartners moeten op de hoogte zijn van deze informatie.

Levering

Voor de dienst Videocollege (4, 5 en 6), voor de dienst Microlecture (7) en voor de dienst Mini DIY studio (14) geldt dat deze ten minste 10 werkdagen van te voren moeten worden aangevraagd.

Voor de dienst Videoconferencing (10 en 11) geldt dat deze ten minste 3 werkdagen van te voren moet worden aangevraagd om LISA in de gelegenheid te stellen ruimte en apparatuur gereed te maken.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de Servicedesk ICT, de Selfservice Portal en de handleidingen.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein