Zie Coronavirus

Reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

Het thuiswerken heeft ook gevolgen voor UT-regelingen waaraan fiscale aspecten zitten zoals de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer. Hieronder de consequenties per regeling op een rij.

Vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden)

Tot 1 januari 2021 mocht een vaste reiskostenvergoedingen, ook als je die via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden had geregeld, blijven doorlopen. Je reiskostenvergoeding woon-werkverkeer werd nog steeds elke maand uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2021 mogen vaste reiskostenvergoedingen, ook die via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden niet meer doorlopen. Derhalve blijft het doel ‘reiskosten woon-werkverkeer’ in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden in 2021 vooralsnog gesloten. Momenteel wordt er gezocht naar een tijdelijke oplossing voor medewerkers die nog wel structureel naar de UT moeten komen. Zodra hierover meer bekend is wordt je hierover geïnformeerd.

TIJDELIJK CONTRACT - REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER VIA DE NS BUSINESSCARD

Heb je een tijdelijk contact en woon je op meer dan 25 kilometer vanaf de Campus of het ITC gebouw dan mag je in de regel voor je woon-werkverkeer gebruik maken van de NS Businesscard.

Sinds 1 september jl is het mobiliteitskader van kracht. Hierin adviseert de UT haar medewerkers zoveel mogelijk het OV te mijden als zij naar de UT moeten komen. Naar aanleiding hiervan is besloten dat medewerkers die normaal gesproken van de NS Businesscard gebruik maken om naar de UT te komen, in de periode 1 september t/m 31 december 2020 autokilometers kunnen declareren voor de reizen van huis naar de UT en vice versa. Deze tijdelijke maatregel is verlengd tot 1 september 2021.

Wens je hiervan gebruik te maken, neem dan contact op met de HR-afdeling van je faculteit of dienst. Om je in staat te stellen de autokilometers te declareren dient namelijk de webapplicatie ‘reisdeclaratie woon-werkverkeer’ voor je te worden opengezet.

Voorwaarden

Aan de tijdelijke maatregel zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Dit geldt alleen voor de bestuurder van de auto. Degene die meereist kan geen kilometerkosten declareren.
  • De medewerker kan via de webapplicatie ‘reisdeclaratie woon-werkverkeer’ € 0,19 per kilometer declareren.
  • Wanneer de medewerker ervoor kiest om autokilometers te gaan declareren voor woon-werkverkeer, dan mag de NS Businesscard niet meer voor woon-werkverkeer worden gebruikt. Medewerker maakt voor de duur van deze maatregel dus de keuze tussen autokilometers declareren of reizen met NS Businesscard.
  • De vergoeding voor het woon-werkverkeer bedraagt maximaal de kosten van een reis met openbaar vervoer, tweede klasse.
  • De vergoeding ivm het reizen tussen woonplaats en tijdelijke huisvesting bedraagt maximaal €400,- per maand.
  • Uiterlijk binnen 6 maanden moet gedeclareerd worden, anders vervalt het recht op de tegemoetkoming.
  • Dit geldt vooralsnog voor de periode 1 september 2020 (lancering mobiliteitskader) t/m 31-8-2021.
  • Een eventueel NS abonnement moet worden stopgezet

NB: mochten er tijdens deze maatregel nieuwe (fiscale) regels worden ingevoerd (te denken valt bijvoorbeeld aan invoer thuiswerkvergoeding of andere regels m.bt. wat belastingvrij vergoed mag worden), dan kan dit gevolgen hebben voor deze afspraken en moet deze maatregel mogelijk worden herzien.

DECLARATIES woon-werkverkeer

Declaraties zijn alleen mogelijk voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Mocht je nu niet meer naar de UT reizen, kun je deze kosten dan ook niet meer declareren.

NS-ABONNEMENTEN

De NS-abonnementen op de NS-Business Cards zijn bevroren, voor zolang medewerkers niet reizen. Zodra er weer gebruik van wordt gemaakt, wordt het abonnement weer geactiveerd. Afhankelijk van het aantal reisdagen in de maand wordt een korting bepaald op het abonnementsgeld. Mocht jij niet meer dagelijks naar je werk reizen,dan vragen we je met je leidinggevende of met de HR-adviseur van je faculteit of dienst te overleggen om je abonnement stop te laten zetten om kosten te besparen. Voor de reizen die je nog wel blijft maken naar de UT kun je dan je NS-Businesscard blijven gebruiken, echter worden er dan alleen per reis kosten in rekening gebracht aan de UT.

VERHUISVERGOEDING

De onbelaste verhuisvergoeding geldt voor medewerkers die binnen twee jaar na indiensttreding verhuizen. Mocht jij van plan zijn geweest te verhuizen, maar gaat dit in verband met de huidige situatie niet door, dan kan het zijn dat de aanspraak op de onbelaste verhuisvergoeding verloopt. Deze wordt door de UT niet gecompenseerd.