Zie Human Resources

Tijdelijke regelingen omtrent Coronavirus

In verband met het Coronavirus en de maatregelen die we daarin als UT nemen, hebben we voor onderstaande situaties specifieke richtlijnen opgesteld.