De UT keert geen tegemoetkoming uit in de kosten van woon-werkverkeer per auto. Alleen in bijzondere omstandigheden (bijv. medische noodzaak) wordt van deze regel afgeweken.

Heb je een tijdelijk dienstverband met de UT en woon je op het moment van aanstelling buiten de standplaats? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer per openbaar vervoer. De standplaats is het gebied binnen een straal van 30 kilometer rond je reguliere werkplek.
De tegemoetkoming bedraagt 100% van de kosten openbaar vervoer als je 2e klas reist. Reis je 1e klas, dan bedraagt de tegemoetkoming 75% van de kosten. De tegemoetkoming is gebaseerd op het adres waar je woont op het moment van aanstelling. Verhuis je later richting de standplaats, dan gaat de tegemoetkoming omlaag. Bedraagt de afstand tussen je nieuwe adres en je werkplek minder dan 30 kilometer? Dan stopt de tegemoetkoming. Bij verhuizing naar een adres dat verder van de standplaats ligt, wordt de tegemoetkoming niet verhoogd.
Heb je recht op een tegemoetkoming en maak je gebruik van een OV-jaarabonnement, een NS-jaarabonnement of een NS-trajectabonnement? Dan koopt de UT dit abonnement voor je in. Het abonnement wordt gekoppeld aan de persoonlijke NS Business Card die je van de UT krijgt voor dienstreizen binnen Nederland. Als je kiest voor 1e klas reizen, dan houdt de UT 25% van de abonnementskosten in op jouw salaris.
Bij gebruik van andere vervoerbewijzen declareer je de kosten in de webapplicatie Reiskosten woon-werkverkeer. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.
Heb je een vast dienstverband, woon je binnen de standplaats of gebruik je de auto voor woon-werkverkeer? Dan krijg je geen tegemoetkoming. Wel kun je in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. Dit levert jou een fiscaal voordeel op.