Heb je een tijdelijk dienstverband met de UT en woon je op het moment van aanstelling buiten de standplaats? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer per openbaar vervoer. De standplaats is het gebied binnen een straal van 25 kilometer rond je reguliere werkplek (de UT). Enkel wanneer reizen per openbaar vervoer zeer ondoelmatig is, kun je een kilometervergoeding krijgen voor het woon-werkverkeer per auto.

Voor woon-werkverkeer wordt gebruik gemaakt van de NS Businesscard, tweede klasse. Deze persoonlijke NS. Businesscard krijg je van de UT en deze wordt tevens gebruikt voor dienstreizen binnen Nederland. De tegemoetkoming is gebaseerd op het adres waar je woont op het moment van aanstelling. Verhuis je later richting de standplaats, dan gaat de tegemoetkoming omlaag. Bedraagt de afstand tussen je nieuwe adres en je werkplek minder dan 25 kilometer? Dan stopt de tegemoetkoming. Bij verhuizing naar een adres dat verder van de standplaats ligt, wordt de tegemoetkoming niet verhoogd.

Is een OV-jaarabonnement, een NS-jaarabonnement of een NS-trajectabonnement de meest voordelige optie voor je woon-werkverkeer? Dan koopt de UT dit abonnement voor je in. Je krijgt dan een persoonlijke NS. Businesscard, waar het abonnement aan gekoppeld is.
Bij gebruik van andere vervoerbewijzen, omdat je buiten Nederland woont en geen gebruik kunt maken van de NS. Businesscard voor je woon-werkverkeer, declareer je de kosten via de webapplicatie Reiskosten woon-werkverkeer. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.  

Heb je een vast dienstverband of woon je binnen de standplaats? Dan krijg je geen tegemoetkoming voor woon-werkverkeer. Wel kun je mogelijk in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden verlofuren of brutosalaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. Dit levert jou een fiscaal voordeel op.