Tegemoetkoming in de verhuiskosten

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • Je woont op het moment van aanstelling buiten de standplaats. De standplaats is het gebied binnen een straal van 25 kilometer rond je reguliere werkplek.
  • Je verhuist binnen twee jaar na indiensttreding naar een adres binnen de standplaats.
  • Met de verhuizing wordt de afstand tussen je woning en je werkplek met minimaal 60% verkort.

De tegemoetkoming bedraagt €3500,-. Verhuis je vanuit het buitenland naar de standplaats? Je hebt voorts recht op een vergoeding voor de enkele reis ticket(s) naar Nederland voor jou en je naaste gezinsleden (echtgenoot/kind) (een retour ticket is ook toegestaan, mits deze even duur of goedkoper is dan de enkele reis ticket).

Gaan jij en je partner beiden werken voor de UT dan mag slechts één van beiden de verhuiskostenvergoeding aanvragen.

De tegemoetkoming in de verhuiskosten is belastingvrij indien de UT deze vergoeding op het moment van uitbetaling netto mag verstrekken volgens de dan geldende fiscale regels. In alle overige gevallen moet de UT loonheffing inhouden op de tegemoetkoming. Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten dan declareer je deze via de “webapplicatie verhuiskosten”.

 Verlof wegens verhuizing

Je hebt recht op twee extra dagen verlof als je naar de standplaats verhuist vanwege je indiensttreding bij de UT, of als je moet verhuizen omdat je wordt overgeplaatst naar een andere standplaats. Bij overplaatsing krijg je daarnaast nog maximaal twee extra dagen verlof om een andere woning te zoeken.