Woon-werkverkeer en huisvesting

Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats

Woon je op het moment van aanstelling bij de UT ten minste 30 kilometer van je nieuwe werkplek en kun je na indiensttreding vanwege de reisafstand of -tijd niet dagelijks heen en weer reizen? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting buiten de woonplaats. Van huisvesting buiten de woonplaats is sprake als je de woonruimte in je woonplaats aanhoudt en daarnaast tijdelijk in een pension of op kamers verblijft, binnen een straal van 30 kilometer van je werkplek . Jouw faculteit of dienst bepaalt of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

De faculteit of dienst kan je gedurende maximaal twee jaar een tegemoetkoming geven in de kosten van huisvesting buiten de woonplaats. Heb je meerdere elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden gehad bij de UT, elk voor een periode korter dan twee jaar maar gezamenlijk voor een periode van meer dan twee jaar? Dan kan de faculteit of dienst deze periode verlengen tot maximaal vijf jaar. De tegemoetkoming bedraagt 75% van de werkelijke kosten, met een maximum van € 227,- per maand.

Je declareert de tegemoetkoming via de webapplicatie Declaratie pensionkosten. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”. Daarbij overleg je bewijsstukken van de kosten van het pension of de kamer.

De salarisadministratie betaalt de tegemoetkoming uit. Na twee jaar wordt de vergoeding bruto uitbetaald. Dit heeft te maken met het feit dat de tegemoetkoming na twee jaar onderhevig is aan loonheffing.

Als je een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting buiten de woonplaats ontvangt, dan heb je ook wekelijks recht op een OV-vervoerbewijs om naar je woonplaats te reizen. Is het niet mogelijk om het gehele traject per openbaar vervoer af te leggen? Dan krijg je voor de resterende afstand een vergoeding van € 0,19 per kilometer. De faculteit of dienst bepaalt de hoogte en frequentie van de reiskostenvergoeding voor huis- of gezinsbezoek wanneer jouw woonplaats in het buitenland ligt.