Zie Woon-werkverkeer en huisvesting

Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats

Woon je op het moment van aanstelling bij de UT ten minste 25 kilometer van je nieuwe werkplek en kun je na indiensttreding vanwege de reisafstand of -tijd niet dagelijks heen en weer reizen? Heb je tevens een tijdelijk dienstverband of een klein dienstverband met een hoofdfunctie elders? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting buiten je woonplaats. Van huisvesting buiten je woonplaats is sprake als je de woonruimte in je woonplaats aanhoudt en daarnaast tijdelijk in een pension, op kamers of vergelijkbaar onderkomen verblijft, binnen een straal van 25 kilometer van je werkplek. Jouw eenheid bepaalt of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

De werkelijke kosten voor tijdelijke huisvesting worden vergoed, met een maximum van € 300,- per maand. Medewerkers die gebruik maken van de 30% regeling zijn uitgesloten van deze tegemoetkoming. 

Je declareert de tegemoetkoming via de webapplicatie “declaratie tijdelijke huisvesting”. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.  Daarbij overleg je bewijsstukken van de kosten van je tijdelijk onderkomen. Let op dat de declaraties uiterlijk binnen 6 maanden zijn gedaan. Latere declaraties worden niet uitbetaald. 

De salarisadministratie betaalt de tegemoetkoming uit. Na twee jaar wordt de vergoeding bruto uitbetaald. Dit heeft te maken met het feit dat de tegemoetkoming na twee jaar onderhevig is aan loonheffing.

Als je een tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting ontvangt, dan heb je recht op een vergoeding om één keer per week naar je woonplaats te reizen. Woon je in Nederland, dan maak je hiervoor gebruik van de NS. Businesscard, tweede klasse. Woon je in het buitenland of is de reis per openbaar vervoer zeer ondoelmatig dan kun je je vervoersbewijs, danwel een kilometervergoeding à € 0,19 declareren via de webapplicatie “declaratie tijdelijke huisvesting”. Maandelijks mag je hierbij maximaal €400,- declareren.