Verwacht verzuim 2-6 weken

Verzuimprotocol 2-6 weken

De verzuimprotocollen betreffende de overige weken staan in de betreffende mappen.


Wanneer

Wat

Wie

Inhoud

Week 3-6

Vervolgcontacten

Medewerker/

leidinggevende

Uitvoeren werkhervattingsplan.


Tenminste 1x per week contactmoment om gemaakte afspraken te evalueren.Herstel < 6 weken

Herstelmelding bij

leidinggevende

Medewerker

Afspreken wie herstel meldt bij registratiemedewerker