Verwacht verzuim <2 weken

Verzuimprotocol <2 weken

Wanneer

Wat

Wie

Inhoud

Dag 1

Verzuimmelding bij leidinggevende of vervanger

Medewerker

Praktische afspraken over eventueel over te nemen taken etc.Leidinggevende

Indien van toepassing: bespreekt met medewerker welke werkzaamheden wel mogelijk zijn (zie herstel en reintegratie);

Accordeert de ziekmelding

Maakt afspraak voor 1e vervolgcontact

Geeft ziekmelding door aan registratie-medewerker

Ziekte i.v.m. zwangerschap? Ja, melden bij RC


Registratie verzuimmelding

Registratiemedewerker


1e week

telefonisch gesprek

Leidinggevende + medewerker

Bespreken beperkingen en mogelijkheden t.a.v. re-integratie

Gezamenlijk contactmoment afspreken voor week 2

2e week

Gesprek op de werkplek

Leidinggevende/medewerker

Bespreken mogelijkheden vervangend of aangepast werkLeidinggevende

Stelt vast dat er sprake is van

  • Verwacht kortdurend verzuim <6 weken
    • Maakt werkhervattingsplan
  • Verwacht langdurig verzuim > 6 wekenLeidinggevende/reintegratiecoördinator

Overleg welk traject (langdurend of kortdurend)

Bepalen samen wel of niet inzet bedrijfsarts

Bij herstel en reïntegratie


Bij herstel

Herstelmelding bij leidinggevende

Medewerker

Afspreken wie herstel meldt bij registratiemedewerker


Indien aan de orde: afspraak afzeggen Arbodienst

MedewerkerRegistratie herstel

Registratiemedewerker

Bijpraten over ontwikkelingen in werksituatie. Nagaan of verzuim te voorkomen was; zo ja afspraken voor de toekomst maken


Terugkeergesprek

Leidinggevende/medewerker

Bij stapsgewijze re-integratie per stap registratiemedewerker informeren

Bij re-integratie

Iedere mutatie moet gemeld worden bij de registratiemedewerker

Leidinggevende/medewerker