Informatie voor medewerkers

Verwacht verzuim <2 weken

Tijdens het verzuim is het belangrijk dat de medewerker en leidinggevende regelmatig contact hebben. In het verzuimprotocol staat omschreven wat op welk moment belangrijk is om te bespreken. Zowel de medewerker als leidinggevende zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit protocol.