Verzuimmelding

Wat te doen bij een verzuimmelding?

Als je met mensen werkt, is ziekteverzuim niet te voorkomen. Ziekte kan een oorzaak zijn van verzuim, maar verzuim wordt niet altijd veroorzaakt door ziekte. Het blijkt dat verzuim een keuze van gedrag in zich heeft. Een keuze van de medewerker, maar ook een keuze van jou, als leidinggevende. Gedrag is te beïnvloeden.

We horen je denken wanneer mijn medewerker zich ziek meldt dan is hij/zij ook ziek. Dat trekken we zeker niet in twijfel. Maar ziek voelen of klachten hebben is niet gelijk aan arbeidsongeschikt zijn. Een gesprek tussen jou en je medewerker moet niet gaan over de ziekte, zijn behandeling en medicatie die je werknemer heeft. Je bent geen medisch deskundige. Je hebt immers geen behandelrelatie met je werknemer, maar een arbeidsrelatie. Het gesprek zou daar dan ook met name over moeten gaan.

Wat bespreek je met je medewerker?

  • Wat heeft de ziekte voor gevolgen voor het werk?
  • Wat kan de werknemer door zijn ziekte niet meer doen?
  • Waar ligt de hindernis voor het werk?
  • Beschikt de medewerker over resterende mogelijkheden die relevant zijn voor het werk?
  • Op welke wijze kunnen deze resterende mogelijkheden worden benut door zinvolle passende taken, werkzaamheden en dergelijke? De belangrijkste vraag is echter: “Hoe gaat het met je?”

Deze vraag stel je vooral vanuit betrokkenheid en sociale achtergrond en niet met een medische ondertoon Je kunt je medewerkers vertellen dat jij je tijdens het ziekmelding gesprek op deze drie vragen richt in plaats van te vragen naar de medische klachten. Medewerkers weten dan wat zij kunnen verwachten

Indien het tot verzuim leidt:

  • Maak direct een afspraak voor vervolgcontact binnen 1 week na de ziekmelding en doe dit steeds weer bij ieder volgend contact.
  • Geef de ziekmelding direct door aan de functionaris die de verzuimregistratie binnen jouw eenheid in zijn pakket heeft.
  • Schakel bij twijfel, de HR- manager/Re-integratiecoördinator in om te overleggen. Bijv. is het nodig dat medewerker opgeroepen wordt voor het spreekuur bij de bedrijfsarts of kan ik hulp krijgen bij het vinden van passende werkzaamheden.
  • Uiterlijk na 2 weken verzuim bespreek je, bij voorkeur op de werkplek, met je medewerker zijn/haar situatie om na te gaan of hervatting op korte termijn te verwachten is.
  • Afhankelijk van de uitkomst doorloop je het protocol “dreigend langdurig verzuim” of “geen dreigend langdurig verzuim”.

Alle afspraken leg je vast in het ziektevolgsysteem E care .