Informatie voor leidinggevende

Verwacht verzuim vanaf 6 weken

Bij (verwacht) langdurig verzuim wordt altijd een bedrijfsarts ingeschakeld. Samen met de bedrijfsarts wordt een plan van aanpak tot re-integratie opgesteld. In deze periode heeft de leidinggevende tevens contact met de re-integratiecoördinator.