Zie Arbeidsvoorwaarden

Verzuim en reintegratie overzicht

LET OP! Deze website in in bewerking.  

Als een medewerker verzuimt door ziekte, zijn de medewerker en leidinggevende de belangrijkste partijen die zorgdragen voor de re-integratie van de medewerker. Daarnaast zijn er verschillende andere partijen die een rol hebben bij verzuim en re-integratie. In het verzuimprotocol is terug te vinden wie op welk moment welke actie hoort uit te voeren in het kader van verzuim en re-integratie.