Arbeidsvoorwaarden

Verzuim en reintegratie overzicht

Als een medewerker verzuimt door ziekte, zijn de medewerker en leidinggevende de belangrijkste partijen die zorgdragen voor de re-integratie van de medewerker. Daarnaast zijn er verschillende andere partijen die een rol hebben bij verzuim en re-integratie. In het verzuimprotocol is terug te vinden wie op welk moment welke actie hoort uit te voeren in het kader van verzuim en re-integratie.