Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2017

informatie collectieve zorgverzekering 2018 

Inleiding

De Universiteit Twente heeft voor haar medewerkers, gepensioneerden en hun gezinsleden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. De universiteit meent je hiermee een goede en betaalbare zorgverzekering aan te bieden. Het contract van de UT is bij Menzis geregistreerd onder collectiviteitsnummer: 20340

Als deelnemer aan de collectieve zorgverzekering ontvangt je een korting van 8% per maand op de premie van de basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij.

De korting op de premies van de aanvullende zorgverzekeringen ExtraVerzorgd 1, 2 en 3 bedraagt 10%. Deze korting geldt ook voor het combinatiepakket JongerenVerzorgd en de tandartsverzekeringen TandVerzorgd 250, 500 en 750.

Op de basisverzekering Menzis Voordelig en de bijbehorende aanvullende verzekeringen Aanvullend en Extra Aanvullend, krijg je geen premiekorting.

Omdat de universiteit het belangrijk vindt dat je goed verzekerd bent, zijn er met Menzis afspraken gemaakt over het ‘opplussen’ van de standaard aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Tegen geringe meerkosten kun je aanspraak maken op extra vergoedingen.

Ook als je voor de UT langere tijd in het buitenland verblijft, is een goede dekking van zorgkosten van groot belang. De dekking van een reguliere Nederlandse zorgverzekering in combinatie met de collectieve reisverzekering blijkt niet altijd afdoende. Daarom heeft de UT met Menzis afspraken gemaakt over een tijdelijke uitbreiding van de dekking van de zorgverzekering: de Wereldwijd Clausule. Verblijf je drie maanden of langer voor de UT in het buitenland, dan zorgt de Wereldwijd Clausule voor een goede dekking van zorgkosten, overal ter wereld. Dit geldt ook voor meereizende gezinsleden. Om voor de Wereldwijd Clausule in aanmerking te komen, moet je wel bij Menzis verzekerd zijn.

Deelname: voor wie?

Medewerkers en gepensioneerden woonachtig in Nederland

Je kunt gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT als je een dienstverband hebt met de UT of vanuit een dienstverband met de UT (vervroegd) met pensioen bent gegaan. Bovendien kun je ook je partner en kinderen tot 18 jaar, evenals in- en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar die ongehuwd zijn, inschrijven voor de collectieve zorgverzekering van de UT.

Medewerkers woonachtig in Duitsland

Medewerkers die in Duitsland wonen, moeten in de regel in Nederland een zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT.

Woon jij in Duitsland en wil je gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT,

gebruik dan bij aanmelding het Aanvraagformulier zorgverzekering buitenland. Je hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Wil je naast een basisverzekering ook een aanvullende verzekering of tandartsverzekering bij Menzis afsluiten, vul dan voor jouw pakketkeuze het Aanvraagformulier Collectieve Zorgverzekering Universiteit Twente in. Hecht beide formulieren aan elkaar en stuur op naar:

Menzis
Team Polis Buitenland
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Na inschrijving ontvang je van Menzis een verdragsformulier E106, waarmee je je ook kunt inschrijven bij een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Deze inschrijving is gratis. Na inschrijving bij een Krankenkasse kun je gebruik maken van medische zorg in Nederland én in Duitsland.

De Krankenkasse meldt meeverzekerde gezinsleden aan bij het Zorginstituut Nederland.

Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het Zorginstituut. Deze premie wordt door het Zorginstituut bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het Zorginstituut Nederland.

Woon jij zelf in Nederland en wonen jouw gezinsleden in Duitsland? Deze gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Vaak kunnen zij wel meeverzekerd worden. Hiervoor kun je bij Menzis een verdragsformulier E109 aanvragen. Dit formulier lever je in bij een Krankenkasse. Als wordt vastgesteld dat jouw gezinsleden meeverzekerd zijn, dan kun je hen met het verdragsformulier E106 inschrijven bij een Krankenkasse.

Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het Zorginstituut Nederland. Deze premie wordt door het Zorginstituut bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het Zorginstituut Nederland.

Heb je vragen over de zorgverzekering in internationale situaties, neem dan contact op met het Team Polis Buitenland van Menzis: polisbuitenland@menzis.nl of +31 (0)53 485 34 77.

Gepensioneerden woonachtig in Duitsland

Gepensioneerden woonachtig in Duitsland én hun gezinsleden kunnen in de regel geen zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben alleen recht op medische zorg zoals die geregeld is in Duitsland en moeten zich laten registreren bij het
Zorginstituut Nederland. Voor medische zorg kunnen zij een beroep doen op een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Personen van 18 jaar en ouder zijn hiervoor een nominale premie verschuldigd aan het Zorginstituut. Gepensioneerden woonachtig in Duitsland kunnen op werkdagen tussen 8:30 uur en 12:30 uur telefonisch contact opnemen met het Zorginstituut Nederland: 010 4289551.

Verzekeringspakketten

Binnen de collectieve zorgverzekering van de UT heb je de keuze uit drie basisverzekeringen, verschillende aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen én een gecombineerde aanvullende zorg- en tandartsverzekering voor de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar. Bovendien kun je onder voorwaarden tegen een geringe toeslagpremie een samenhangend pakket van extra vergoedingen afsluiten.

Klik hier voor een globale opsomming van de vergoedingen vanuit de verschillende pakketten.

In het Vergoedingenoverzicht A-Z kun je zoeken op behandeling, aandoening of vergoeding.

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of in het buitenland woont maar in Nederland werkt en loonbelasting betaalt, moet een basisverzekering afsluiten. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een basisverzekering afsluiten.

De overheid stelt het verzekerde pakket van de basisverzekering vast. De basisverzekering dekt een groot deel van de medische kosten, zoals zorg door huisarts of specialist, verloskundige zorg en kraamzorg, veel geneesmiddelen, ziekenhuisopname en ziekenvervoer. In de collectieve zorgverzekering van de UT heb je voor de basisverzekering de keuze uit:

 • Menzis Basis
  Menzis Basis is een naturaverzekering. Dit betekent dat Menzis zorgkosten meestal rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener. Je kunt gebruik maken van de diensten van zorgaanbieders met wie Menzis afspraken heeft gemaakt. Dit zijn vrijwel alle zorgaanbieders in Nederland. Kies je voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijg je maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. De rest betaal je zelf. Wil je weten of Menzis afspraken heeft gemaakt met jouw zorgverlener? Kijk dan op de Zorgvinder van Menzis of bel de Klantenservice: 088 222 40 40.
 • Menzis Basis Vrij
  Menzis Basis Vrij is een restitutieverzekering. Dit betekent dat je een vrije keuze hebt uit zorgverleners. Kies je voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijg je in Menzis Basis Vrij 100% van het marktconforme tarief vergoed.
 • Menzis Basis Voordelig
  Menzis Basis Voordelig is een naturaverzekering waarbij je veel online regelt. Kies je voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan vergoedt Menzis, afhankelijk van het type zorg, 65% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Aanvullende verzekering

Boven op de basisverzekering kun je vrijwillig een aanvullende verzekering sluiten. Deze aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering valt. Je kunt daarbij denken aan alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en brillen. Je kiest zelf welke aanvullende dekking je meeverzekert. Kinderen onder de 18 betalen geen premie voor een aanvullende verzekering, mits het gekozen pakket gelijk is aan dat van één van de ouders.

Bij de basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij heb je standaard de keuze uit drie aanvullende verzekeringen: ExtraVerzorgd 1, 2, en 3. ExtraVerzorgd 3 is de meest uitgebreide aanvullende verzekering.

Tandartsverzekering

Verzekerden tot 18 jaar zijn in de basisverzekering verzekerd voor elementaire tandheelkundige zorg zoals periodieke controles, verdovingen, vullingen en fluoridebehandelingen. Voor orthodontie en kronen, bruggen of inlays kunnen zij een tandartsverzekering afsluiten. Kinderen tot 10 jaar betalen bij Menzis geen premie voor deze tandartsverzekering.

Ben je 18 jaar of ouder, dan worden tandartskosten niet vergoed in de basisverzekering. Je kunt hiervoor een tandartsverzekering afsluiten. Menzis biedt standaard drie tandartsverzekeringen aan: TandVerzorgd 250, 500 en 750. Deze tandartsverzekeringen vergoeden 100% voor een controle en 80% voor alle overige behandelingen (met uitzondering van een niet-nagekomen afspraak en uitwendig bleken), tot een totaal van maximaal € 250, € 500 of € 750 per kalenderjaar. Onder dit maximumbedrag valt niet de vergoeding voor orthodontie. Die bedraagt eenmalig € 2000 voor verzekerden tot 18 jaar of eenmalig 80% met een maximum van € 500 voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Combinatiepakket

Jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met de basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Vrij kunnen kiezen voor een speciaal aanvullend pakket: JongerenVerzorgd. Dit is een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering in één.

De basisverzekering Menzis Basis Voordelig kan uitsluitend worden gecombineerd met Aanvullend of Extra Aanvullend. Ook dit is een aanvullende verzekering en tandartsverzekering in één.

Speciale pakketvariant UT

In de collectieve zorgverzekering van de UT kun je bij de basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij kiezen voor de pakketvariant UT met extra vergoedingen. Deze extra vergoedingen komen bovenop of in plaats van de vergoedingen die je ontvangt uit de reguliere aanvullende en tandartsverzekering van Menzis. Voor volwassenen betreft dit onder meer een ruimere vergoeding voor brillen of contactlenzen en een ruimere vergoeding voor tandartskosten. Voor verzekerden tot 18 jaar voorziet TandVerzorgd UT 950 in een ruimere vergoeding voor orthodontie.

Je komt uitsluitend in aanmerking voor deze extra vergoedingen als je ExtraVerzorgd UT 1, 2 of 3 afsluit in combinatie met TandVerzorgd UT 350, 650 of 950. Voor de pakketvariant UT betaal je een geringe toeslag. Deze is verwerkt in de premie van ExtraVerzorgd UT 1, 2 of 3.

Medische acceptatie

Je bepaalt zelf hoe je de zorgpolis invult. Menzis accepteert alle medewerkers, gepensioneerden en hun gezinsleden voor de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen. Ook voor de extra vergoedingen uit de speciale pakketvariant UT word je zonder medische selectie geaccepteerd. Wel hanteert Menzis voor sommige tandheelkundige zorg (kronen, bruggen, implantaten en orthodontie) een wachttijd van één polisjaar.

Premie

Premie overzicht

Klik hier voor het overzicht van de premies van de zorgverzekering per 1 januari 2017.

Dit is de premie die je betaalt bij een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar voor de basisverzekering.

Premiebetaling

Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte premiebetaling. Menzis brengt de premie maandelijks vooraf in rekening. Je kunt Menzis machtigen om de premie automatisch af te schrijven. Heb je Menzis niet gemachtigd, dan ontvang je iedere maand een acceptgirokaart. Hieraan zijn kosten verbonden.

Bij te late betaling heeft Menzis het recht de verzekering op te schorten. In het uiterste geval kan Menzis de verzekering beëindigen.

Betaalkorting

Bij een kwartaalbetaling, halfjaarbetaling of jaarbetaling krijg je een betaalkorting. Bij een kwartaal- of halfjaarbetaling bedraagt deze korting 1% en bij een jaarbetaling 2%. De betaalkorting geldt zowel voor de premie van de basisverzekering als de premie van een aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

Eigen risico

In 2017 geldt in de basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Dit betekent dat je, als je in een kalenderjaar medische kosten maakt, de eerste € 385 zelf betaalt. Als je het hele jaar geen medische kosten maakt, betaal je uiteraard geen eigen risico.

Het eigen risico – verplicht en vrijwillig – geldt niet voor alle medische zorg. Zorg door de huisarts, zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg vanuit een aanvullende verzekering of tandartsverzekering, vallen buiten het eigen risico.

Vrijwillig extra eigen risico

Je kunt vrijwillig kiezen voor extra eigen risico. In ruil ontvang je een korting op de premie. Hoe hoger het eigen risico, hoe hoger de korting.

Extra eigen risico per jaar

Korting per maand

Korting per jaar

€ 100

€ 3

€ 36

€ 200

€ 6

€ 72

€ 300

€ 9

€ 108

€ 400

€ 12

€ 144

€ 500

€ 20

€ 240

Bij de basisverzekering Menzis Basis Voordelig kun je uitsluitend kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500 per jaar. Je krijgt dan € 20 korting per maand.

Gespreid betalen eigen risico

Verwacht je je verplicht eigen risico (voor een groot deel) te gebruiken en wil je voorkomen dat je dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kun je bij Menzis je eigen risico gespreid betalen in
10 maandelijkse termijnen. Je kunt deze service vóór 31 januari 2017 aanvragen via de website van Menzis.

Aanmelden

In de regel kun je alleen per 1 januari van een kalenderjaar gaan deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. In de volgende situaties kun je ook tijdens een kalenderjaar aanmelden:

 • Als je van werkgever verandert en daardoor je huidige collectieve verzekering bij Menzis of een andere zorgverzekeraar kunt omzetten naar de collectieve verzekering van de UT.
 • Als je in het buitenland verzekerd bent en door je dienstverband met de UT in Nederland verzekeringsplichtig wordt.
 • Als je nu onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig bent.

Aanvraagformulier

Klik hier om het aanvraagformulier voor de collectieve zorgverzekering van de UT te downloaden. Ingevulde formulieren kun je u opsturen naar:

Menzis
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Looptijd van de verzekering

Je sluit je zorgverzekering af voor de duur van één kalenderjaar. Van deze looptijd wordt alleen afgeweken als je zorgverzekering ingaat in de loop van een kalenderjaar. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als je je tussentijds vanuit het buitenland in Nederland vestigt en tot dat moment niet onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet viel.

Wijzigen

Aanpassen dekking

Het is niet mogelijk om de dekking van je zorgpolis in de loop van het kalenderjaar aan te passen. Hierbij geldt één uitzondering. Als een meeverzekerd kind 18 jaar wordt, moet het een eigen basisverzekering afsluiten. Is jouw kind ongehuwd én studerend, dan kan het blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT en blijft het op jouw zorgpolis staan. Als jouw kind gehuwd is of niet studeert, dan moet het een eigen zorgpolis aanvragen. In beide situaties kun je wijzigingen aanbrengen in de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering van jouw kind. Ook kun je kiezen voor een extra eigen risico. Deze wijzigingen moet je aan Menzis doorgeven uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin jouw kind 18 jaar is geworden. De wijzigingen gaan altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind 18 jaar is geworden.

Veranderingen in uw persoonlijke of gezinssituatie

Een verandering in je persoonlijke of gezinssituatie kan gevolgen hebben voor je zorgpolis, Dit geldt bijvoorbeeld bij geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. Maar ook bij een verhuizing van een gezinslid naar een eigen adres. Alleen gezinsleden die verhuizen om te gaan studeren, kunnen via jou verzekerd te blijven. Is dit niet het geval, dan moet het gezinslid een eigen zorgpolis afsluiten. Geef veranderingen in je persoonlijke of gezinssituatie die relevant zijn voor de zorgpolis binnen 30 dagen door aan Menzis.

Einde dienstverband

Als je dienstverband met de UT in de loop van een kalenderjaar eindigt, moet je dit zelf doorgeven aan Menzis. Als regel wordt je zorgverzekering de resterende duur van het kalenderjaar voortgezet op basis van de dan geldende individuele voorwaarden en individuele premietarieven. Dit betekent dat de extra uitbreidingen in de specifieke UT-regeling vervallen. Ook vervalt de collectiviteitskorting op de premies van de Basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Op deze regel bestaan drie uitzonderingen:

§Je dienstverband eindigt door (vervroegde) pensionering? Jij en je gezinsleden kunnen op basis van gelijkblijvende voorwaarden en premietarieven blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. Je hoeft niets te doen.

§Je gaat aansluitend werken bij een werkgever die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je jouw zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Jouw opzegging bij Menzis én de inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.

§Je vestigt je aansluitend aan de beëindiging van je dienstverband in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging zal Menzis de zorgverzekering beëindigen met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.

Wijzigingsformulier

Klik hier om het wijzigingsformulier te downloaden. Ingevulde formulieren kun je opsturen naar:

Menzis
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Declareren

Menzis helpt je graag bij een correcte afhandeling van je declaraties en zal eventuele vragen hierover beantwoorden. Medewerkers en gepensioneerden die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT kunnen hun declaraties per post toesturen aan:

Menzis
Afd. Verzekerdennota's
Antwoordnummer 87
7500 WB Enschede

Ook is er de mogelijkheid declaraties online in te dienen of via de mobiele declaratie-app. Ga hiervoor naar Menzis online declareren.

Voor vragen over declaraties kun je op werkdagen tussen 08:00 en 21:00 uur contact opnemen met de Menzis Klantenservice: 088 222 40 40, kies hierbij optie 3.

Beëindigen

Zonder tegenbericht verlengt Menzis je zorgverzekering telkens met één kalenderjaar.

Beëindigen met ingang van een nieuw kalenderjaar

Wil je jouw zorgverzekering bij Menzis met ingang van een nieuw kalenderjaar beëindigen, dan moet je dit vóór 31 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk doorgeven aan Menzis. Na beëindiging van je verzekering ontvang je een bewijs van uitschrijving. Je hebt vervolgens tot 1 februari van het nieuwe kalenderjaar de tijd om een nieuwe basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Deze nieuwe Basisverzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Beëindigen in de loop van een kalenderjaar

Als regel is het niet mogelijk om je verzekering bij Menzis in de loop van een kalenderjaar te beëindigen. Er zijn twee uitzonderingen:

§Je dienstverband met de UT eindigt en je gaat aansluitend werken bij een andere werkgever in Nederland die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je de zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Je opzegging bij Menzis én je inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.

§Je dienstverband met de UT eindigt en je vestigt je aansluitend in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging beëindigt Menzis je zorgverzekering met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.

Informatie

Heb je vragen over de collectieve zorgverzekering van de UT of wil je iets doorgeven? Je kunt Menzis op verschillende manieren bereiken: via Internet, telefonisch, per post en uiteraard in één van de Menzis winkels bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op https://www.menzis.nl/

Je kunt Menzis telefonisch bereiken via de Klantenservice: 088 222 40 40. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 – 21:00 uur.

Bijlagen

Veranderingen in 2017

Globale vergoedingenwijzer

Verzekeringsvoorwaarden

UT pakketvariant 2017