Zie Vertrouwenspersoon en klachten

Bezwaar en beroep overzicht

Deze regel gold tot 1-1-2020.

De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende. In de bezwaarprocedure wordt de oorspronkelijke beslissing heroverwogen. Een adviescommissie (de bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente) adviseert het college van bestuur over de te nemen beslissing op bezwaar.

Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing die het college van bestuur op jouw bezwaar neemt, kun je hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.