De vertrouwenspersoon fungeert als klankbord en tussenpersoon. De vertrouwenspersoon treedt niet op als scheidsrechter. Wel kan de vertrouwenspersoon adviezen uitbrengen, bemiddelen tussen partijen of de hulp inroepen van een professionele mediator. De vertrouwenspersoon kan ook informatie inwinnen die noodzakelijk is om goed inzicht in het probleem te krijgen. Bij dit alles staat jouw belang voorop. De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met jouw verhaal.