Een beroepschrift moet aan een aantal basisvereisten voldoen (zie ook artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht). Dit zijn:

  • naam en adres van de indiener;
  • ondertekening door de indiener;
  • dagtekening;
  • omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd. Dit is dus de beslissing die het college van bestuur op jouw bezwaar heeft genomen.

Als je niet hebt voldaan aan deze vormvereisten word je in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Deze mogelijkheid kan worden benut om tijdig (binnen zes weken) beroep in te stellen als de onderbouwing op dat moment nog niet kan worden aangeleverd. Dit wordt een pro forma beroepschrift genoemd. De rechtbank stelt je dan in de gelegenheid om de gronden van het beroep alsnog binnen een bepaalde termijn – doorgaans twee tot vier weken – in te dienen.