Beroepsprocedure

Te laat ingediend beroepschrift; pro forma beroepschrift

De rechter neemt een te laat ingediend beroepschrift in beginsel niet in behandeling en verklaart een dergelijk beroep niet-ontvankelijk. Onder (zeer uitzonderlijke) omstandigheden kan een termijnoverschrijding echter verschoonbaar zijn, dat wil zeggen dat de indiener een goede reden heeft om te laat te zijn.

Als het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om op tijd te voldoen aan de vereisten die gelden ten aanzien van het beroepschrift, kun je een zogenaamd pro forma beroepschrift indienen. Hiermee stel je de termijn voor het indienen van een beroepschrift veilig. Meestal wordt een pro forma beroepschrift ingediend om meer tijd te verkrijgen voor een goede en zorgvuldige onderbouwing van het beroepschrift. De rechtbank stelt je in de gelegenheid om deze onderbouwing binnen een bepaalde termijn – doorgaans twee tot vier weken – in te dienen.

Het bovenstaande is geregeld in artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht ((verschoonbare) termijnoverschrijding) en in artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht (herstel van verzuimen).