Aan het voeren van een procedure bij de bestuursrechter zijn kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht. Het griffierecht moet vooraf worden betaald; je ontvangt daarvoor een nota. Als je het griffierecht niet of niet op tijd betaalt, is de kans groot dat de rechter zaak niet in behandeling neemt.