Verlof

Verlof

Overgangsregeling leeftijdsverlof 2013 tot 2018

Leeftijd op 31 december 2012

Extra uren

40 t/m 44 jaar

8

45 t/m 49 jaar

16

50 t/m 59 jaar

32

60 jaar en ouder

40

Deze overgangsregeling geldt voor medewerkers die op 31 december 2012 recht hadden op leeftijdsverlof.