Verlof

Handleiding webapplicatie verlof

Als je in de applicatie bent ingelogd kom je in het scherm Verlofaanvraag.

Vul in de ‘datum vanaf’ en ‘datum tot en met’, ‘soort verlof’.

Met behulp van de button [Bereken verlofuren] kun je automatisch het aantal uren berekenen of je vult zelf het aantal op te nemen uren in.

Het is altijd mogelijk het aantal uren te overschrijven.

Met behulp van de button [Vastleggen] wordt de verlofaanvraag gecontroleerd, het is nog mogelijk wijzigingen aan te brengen. Eventuele waarschuwingen/foutmeldingen worden in dit scherm getoond.

Met behulp van de button [Vastleggen] wordt de verlofaanvraag definitief vastgelegd en naar de goedkeurder gestuurd voor akkoord.

Door te klikken op de link “Opgenomen verlof” kun je alle opgenomen en goedgekeurde verlofuren bekijken.

Door te klikken op de link ‘Arbeidspatroon’ kom je in de webapplicatie Arbeidspatroon. Hier kun je het arbeidspatroon bekijken en wijzigen. De wijzigingen worden direct meegenomen in verlof. Het arbeidspatroon is belangrijk voor het berekenen van het verlofsaldo.

De UT verlofregeling verwijst naar de HR-site.