Werkloos

WW-uitkering

De Werkloosheidswet (WW) is een verplichte werknemersverzekering die mensen in loondienst verzekert tegen inkomensverlies als zij onvrijwillig werkloos worden. De WW wordt uitgevoerd door UWV en UWV WERKbedrijf.

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Hoe lang je een WW-uitkering krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. Je krijgt een basisuitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als je ook aan de jareneis voldoet.

Basisuitkering (wekeneis)

Heb je in de periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt? Dan voldoe je aan de wekeneis. Eén dag gewerkt is al voldoende om die bewuste week mee te laten tellen. Voldoe je aan de wekeneis en de overige voorwaarden voor een WW-uitkering, dan heb je in ieder geval recht op een basisuitkering van 3 maanden.

Verlengde uitkering (jareneis)

Voldoe je aan de wekeneis én heb je van de laatste 5 kalenderjaren voor het jaar waarin je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt en in elk van deze kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen? Dan voldoe je aan zowel aan de weken- als de jareneis. Je hebt recht op een WW-uitkering die langer duurt dan 3 maanden. De totale duur van je WW-uitkering is in maanden even lang als je arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld 7 jaren arbeidsverleden betekent dat je 7 maanden een WW-uitkering ontvangt. De WW-uitkering duurt maximaal 38 maanden.

De eerste 2 maanden bedraagt een WW-uitkering 75% van het dagloon, vanaf de derde maand 70%. Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor je werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Daarom tellen bijvoorbeeld de vakantie- en eindejaarsuitkering, een gratificatie of toelage wel mee, maar vergoedingen (reiskosten, internet, extraterritoriale kosten etc.) niet. Het dagloon voor de WW-uitkering is nooit meer dan het wettelijk maximumdagloon (op 1 januari 2014 € 197 bruto per dag).

Je vraagt een WW-uitkering snel en eenvoudig aan via internet. Schrijf je eerst in als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Verzamel en controleer je gegevens en vraag dan de uitkering aan. Heb je geen internet? Ga dan naar een vestiging van UWV WERKbedrijf bij jou in de buurt. Je kunt daar gebruik maken van de computers op het Werkplein om je in te schrijven en een uitkering aan te vragen.

Je kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf 1 maand vóór de ontslagdatum tot 1 week na de ontslagdatum. Let op: voordat je een WW-uitkering aanvraagt, moet je je eerst bij UWV WERKbedrijf inschrijven als werkzoekende.