Werkloos

Loonsuppletie BWNU

Ontvang je een BW-uitkering en eindigt deze uitkering omdat je een nieuwe baan hebt aanvaard met een loon dat lager is dan de ongemaximeerde berekeningsgrondslag van je BW-uitkering (het dagloon dat geldt voor de WW, zonder toepassing van het wettelijk maximumdagloon)? Dan heb je waarschijnlijk recht op loonsuppletie. Dit is een aanvulling op het loon uit je nieuwe baan.

De loonsuppletieregeling uit de BWNU is ook van toepassing als je geen recht hebt op een BW-uitkering omdat je aansluitend aan je baan bij de UT een andere baan hebt gevonden maar dit recht wel zou hebben gehad als je die baan niet had aanvaard.

De loonsuppletie bedraagt 100% van het verschil tussen het loon in je nieuwe baan en de ongemaximeerde berekeningsgrondslag van de BW-uitkering waarop je recht zou hebben als je geen nieuwe baan had aanvaard.

De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de periode waarin je recht zou hebben op een aansluitende BW-uitkering. Ben je op de eerste werkloosheidsdag 55 jaar of ouder en heb je een diensttijd van ten minste 12 jaar, dan kan de loonsuppletie verlengd worden tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Denk je dat je in aanmerking komt voor loonsuppletie? Vraag dit dan uiterlijk binnen 3 maanden na aanvaarding van je nieuwe baan aan bij Raet BPO Uitkeringsadministraties, tel. 0252 242 704.