Werkloos

BW-uitkering

Let op! Is jouw ontslag het gevolg van een reorganisatie die vóór 1 januari 2014 is vastgesteld, dan geldt voor jou niet de BWNU 2014, maar de BWNU 2013. De HR manager van jouw faculteit of dienst kan je hierover informeren.

In aanvulling op de Werkloosheidswet hebben de Nederlandse universiteiten een eigen uitkeringsregeling bij werkloosheid. Deze Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) maakt deel uit van de cao Nederlandse Universiteiten en kent twee uitkeringen: een aanvullende BW-uitkering en een aansluitende BW-uitkering. De BWNU wordt uitgevoerd door Raet BPO Uitkeringsadministraties.

Aanvullende BW-uitkering

Verdiende je in het jaar voor je werkloos werd gemiddeld per dag méér dan het wettelijk maximumdagloon (op 1 januari 2014 € 197 bruto per dag), dan heb je waarschijnlijk recht op een aanvullende BW-uitkering.

De aanvullende BW-uitkering vult je WW-uitkering gedurende de eerste 2 maanden aan tot 75% van je feitelijke (d.w.z. niet gemaximeerde) dagloon. Daarna wordt de WW-uitkering aangevuld tot 70% van je feitelijke dagloon.

De duur van de aanvullende BW-uitkering is gelijk aan de duur van de WW-uitkering. Heb je een WW-uitkering van 3 maanden (basisuitkering), dan ontvang je de aanvulling ook slechts 3 maanden. Duurt de WW-uitkering langer (verlengde uitkering), dan geldt dit ook voor de aanvulling.

Aansluitende BW-uitkering

Heb je recht op een WW-uitkering en ben je bij aanvang van de werkloosheid 45 jaar of ouder, dan heb je na afloop van de WW-uitkering mogelijk recht op een aansluitende BWNU-uitkering. Je diensttijd moet dan wel minimaal 7 jaar zijn.

Als je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd hebt van ten minste 7 jaar en je leeftijd is minimaal 45 jaar maar nog geen 50 jaar, dan heb je na afloop van de WW-periode nog maximaal 2 jaar recht op een aansluitende BW-uitkering. Ben je op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder, dan duurt de aansluitende BW-uitkering maximaal 3 jaar.

Heb je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd van ten minste 12 jaar en bereik je binnen 10 jaar na deze dag de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt de aansluitende BW-uitkering verlengd tot een periode van maximaal 10 jaar, inclusief de totale duur van de WW-uitkering.

De aansluitende BW-uitkering bedraagt 70% van het feitelijke dagloon. Hierbij geldt een maximum van 70% van het schaalbedrag en de vakantie-uitkering die horen bij schaal 12 trede 10 uit de cao Nederlandse Universiteiten.

Je vraagt de BW-uitkering aan met een formulier dat je kunt downloaden van de

VSNU-site. Zorg er voor dat beide delen van dit formulier (werkgevers- en werknemersdeel) ingevuld, ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen binnen 7 dagen na aanvang van de werkloosheid worden opgestuurd naar RAET BPO Uitkeringsadministraties. Voor het invullen en onderteken van het werkgeversdeel van het formulier kun je terecht bij de
Service Desk van Human Resources.