Uit dienst

Werkloos overzicht

Als je dienstverband met de UT afloopt of wordt beƫindigd en je vindt aansluitend geen nieuwe baan, dan krijg je te maken met werkloosheid. Dit heeft gevolgen voor je inkomen, pensioenopbouw en deelname aan de collectieve zorgverzekering.

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het verlies van arbeidsuren bedraagt ten minste 5 uren per week (of de helft van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week bij een dienstverband voor minder dan 10 uren per week).
  • In de 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de werkloosheid heb je gedurende minimaal 26 weken loon ontvangen uit een dienstverband.
  • Je hebt geen recht op loondoorbetaling.
  • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden.
  • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk en staat ingeschreven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf.
  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Je bent geen grensarbeider met recht op een werkloosheidsuitkering in het land waar je woont.

Heb je recht op een WW-uitkering, dan heb je mogelijk ook recht op een uitkering op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU). Deze regeling voorziet in een aanvullende BW-uitkering (aanvulling op de WW-uitkering) en een aansluitende BW-uitkering (uitkering na afloop WW-periode). Ook voorziet de BWNU in de mogelijkheid van loonsuppletie. Dit is een aanvulling op het inkomen als je een nieuwe baan vindt met een lager salaris dan je vorige baan.

Zodra je dienstverband met de UT eindigt, vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Je moet zelf contact opnemen met Menzis om je zorgverzekering op een andere basis voort te zetten.

Wanneer je werkloos bent, bouw je minder of geen pensioen op. Zolang je een WW- en/of BW-uitkering ontvangt, bouw je nog maar 37,5% pensioen op bij ABP. De universiteit betaalt de premie voor deze pensioenopbouw. Als je wilt, kun je tijdens de WW/BW-periode zelf sparen voor meer pensioen. Wil je meer weten over de gevolgen van werkloosheid voor je pensioen en de mogelijkheden om deze (deels) te compenseren, lees dan de ABP-brochure of kijk op de ABP-site.