Zie Uit dienst

Nieuwe baan of eigen bedrijf

Als je na een dienstverband met de UT in dienst treedt bij een andere werkgever of een eigen bedrijf begint, dan heeft dat gevolgen voor pensioen en zorgverzekering.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Heb je een nieuwe baan binnen de publieke sector (overheid & onderwijs), dan blijf je via je nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij ABP.
  • Betreft het een baan buiten de publieke sector en heeft je nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan kun je bij je de nieuwe pensioenverzekeraar waardeoverdracht aanvragen. Het bij ABP opgebouwde pensioen wordt dan omgezet in pensioenaanspraken bij de nieuwe pensioenverzekeraar. Je kunt waardeoverdracht aanvragen tot uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe baan.
  • Heeft je nieuwe werkgever geen pensioenregeling of begin je een eigen bedrijf, dan kun je onder voorwaarden nog maximaal 3 jaar op vrijwillige basis pensioen blijven opbouwen bij ABP.

Wil je meer weten over waardeoverdracht, vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw en andere onderwerpen die van belang kunnen zijn zodra je buiten de publieke sector gaat werken, kijk dan op de ABP-site.

Maak je gebruik van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis, dan wordt deze verzekering na je ontslag de resterende duur van het kalenderjaar op individuele basis voortgezet. Dit betekent dat de collectiviteitskorting vervalt en dat je niet langer gebruik kunt maken van de speciale UT pakketvariant.

Biedt de nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering aan, dan mag je tussentijds (d.w.z. voor 1 januari) overstappen naar deze verzekering. Je moet dan wel je huidige zorgverzekering opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband.