Ga je binnenkort uit dienst, dan zijn er een aantal zaken die je moet regelen. Welke dit zijn, hangt af van de aanleiding voor het ontslag en de situatie daarna. Het kan zijn dat je zelf ontslag neemt om bij een andere werkgever te gaan werken of een eigen bedrijf te starten. Het is ook mogelijk dat jouw tijdelijke dienstverband met de UT eindigt, terwijl je nog geen nieuwe baan hebt gevonden. 

Heb je nog UT eigendommen in bezit, lever deze dan uiterlijk op laatste werkdag in. Denk hierbij aan de medewerkerskaart, NS Business Card, mobiele telefoon, laptop en tablet.

Als je tot het ondersteunend- en beheerspersoneel behoort, dan blokkeert LISA jouw ICT-account 30 dagen na je vertrek. Voor wetenschappelijk personeel geldt een termijn van één jaar. 
Kijk hier voor meer informatie.

Zodra je dienstverband met de UT eindigt, vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Hierbij geldt een uitzondering bij (vervoegde) pensionering of volledige arbeidsongeschiktheid. In alle overige situaties moet je zelf contact opnemen met Menzis om je zorgverzekering op een andere basis voort te zetten.

Uit dienst gaan kan betekenen dat de pensioenopbouw bij ABP stopt. Treed je direct na je ontslag in dienst bij een andere werkgever binnen de publieke sector (overheid en onderwijs), dan blijf je pensioen opbouwen bij ABP. Dit geldt meestal ook als je na ontslag recht hebt op een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Heeft je nieuwe werkgever geen pensioenregeling of begin je voor jezelf, dan is het soms mogelijk om nog maximaal 3 jaar vrijwillig pensioen op te bouwen bij ABP.

Heb je een Anw hiaatverzekering bij elipsLife, dan stopt de verzekering als je uit dienst gaat. Je dient dit binnen een maand na uitdiensttreding door te geven  via een mail naar anwvoorambtenaren@vspbv.nl . Noem in je e-mail je polisnummer, naam, adres en woonplaats.  Eventueel kun je via ditzelfde email adres een offerte opvragen voor voortzetting van de verzekering.