Universitair Functie ordenen (UFO)

wijzigingen UFO versie 7.0

Per 1 juli 2015 is versie 7.0 van UFO vastgesteld. De belangrijkste wijziging in deze versie is de herziening van de onderstaande UFO –profielen:

  • Administrateur
  • Recordbeheerder
  • Inkoper
  • Beheerder ICT
  • Functioneel (Informatie) beheerder
  • Medewerker
  • Studentenzaken

Gedetailleerde informatie m.b.t. de wijzigingen zijn opgenomen in het onderstaande document ‘Overzicht wijzigingen versie 7.0’. De medewerkers voor wie de wijziging van de UFO-profielen gevolgen heeft voor de indelingscriteria zullen schriftelijk worden geïnformeerd.