Via de web applicatie MY-UFO kan je zien hoe je eigen functie is ingedeeld.

Als je meent dat je functieindeling niet meer passend is kan je een verzoek tot herindeling indienen bij de beheerder van de eenheid waar je werkt. Het besluitvormingsproces rond een UFO-indeling, de mogelijkheden je zienswijze kenbaar te maken of een bezwaar in te dienen tegen een UFO-indelingsbesluit, zijn vastgelegd in de Regeling Universitair Functie Ordenen Universiteit Twente.