Universitair Functie ordenen (UFO)

Indelingsinstrument (intranet)

De UFO-profielen zijn op te vragen via het indelingsinstrument UFO

‘De inloggegevens voor het indelingsinstrument kun je opvragen bij je HR manager’